Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Niornas betyg sjunker

Annons

Ett område där Säter inte klarar sig så bra är betygen i årskurs nio.

Andelen elever som inte får godkänt i ett eller flera ämnen har ökat liksom andelen elever som inte godkänns i kärnämnena. Meritvärdet har också minskat mellan 2002 och 2003, från 204 till 193. Resultatet för 2003 för de som lämnade årskurs nio var bland det lägsta sedan nya betygssystemet infördes.

En förklaring till att Säter ligger under rikssnittet kan vara att det satsats så mycket resurser och kraft på kärnämnena, både från elever och skola, att det inte finns resurser eller kraft kvar till övriga ämnen. En annan förklaring är att ett antal elever har stora läs- och skrivproblem och/eller inlärningssvårigheter, vilket påverkar deras möjlighet att få godkänt i alla ämnen.

Ett annat eftersatt område är barns, ungdomars och föräldrars inflytande och ansvar. I skolan är utvecklingssamtalen en viktig del i samarbetet. Tydligare formulär och underlag för utvecklingssamtalen har börjat utarbetas, framförallt inom 7-9 enheten.

Bland åtgärder för ökat inflytande är satsningen på brukarråd, som prövas inom Stora Skedvi barn-och skolområde.

För barn-och ungdomar i behov av särskilt stöd uppfylls målen på ett bra sätt sedan Resurscentrum byggts upp. Under läsåret 2002/2003 hade 21 elever sin skolgång förlagd till resursskolan och 26 barn/elever hade stöd av elevassistent.

På minussidan finns att talpedagog saknats under 2003 och tillfälligt löser man problemet med att tillfälligt köpa in kompetensen. På sikt ska en talpedagog rekryteras, alternativt ska egen personal utbildas.

Inom området miljö-och hälsa, liksom inom kultur, uppfylls i hög grad målen i förskole-och skolplanen. Det arbetas framgångsrikt med grön-flagg-certifiering av skolor, liksom med hälsoprofilbedömning av personal. Dessutom jobbar man med att ta fram en modell för hälsoprofilbedömning av elever.

Skolkulturen erbjuder alla elever film och teater minst en gång per termin. Eleverna deltar även i dramaproduktioner under skolår 1-6 där en dramapedagog svarar för undervisning i hela kommunen. Även musikskolan är en viktig del.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons