Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nils argument behandlades inte

Annons

Den 18 maj sammanträdde gymnasienämnden och gav dråpslaget. Nils Schönberg nekades att börja studera vid Celsiusskolan i Uppsala.

I protokollet står: "Gymnasienämnden konstaterar att ärendet är handlagt i enlighet med regelverket och understryker vikten av rättssäkerheten för alla elever i gymnasieskolan - alla ska vara i den förvissningen att inga undantag görs från regelverket för någon enskild elev efter godtycke eller påtryckningar".

Protokollet avslutas med: "Gymnasienämnden förklarar att den tagit del av alla handlingar och beslut och att ärendet därmed är avslutat för gymnasienämndens vidkommande".

Normalt avgör Kerstin Rahm på delegation frågor om intagningar till gymnasiet, men familjen Schönberg ville att gymnasienämnden skulle ta upp frågan om Nils studier i Uppsala.

I protokollet står bland annat att "familjen Schönberg har muntligen begärt att ärendet handläggs av gymnasienämnden vid dagens sammanträde. Någon skriftlig anhållan för detta finns inte".

- Märkligt, vad är då detta, säger Sten och visar upp en lunta med papper daterad den 25 april och som den 26 april skickades till gymnasienämnden.

Där finns en sammanfattande skrivelse från Sten och Bodil Schönberg med begäran om att Nils får börja sin utbildning i Uppsala, dessutom bilagor med yttrande från psykolog, yttrande från specialpedagog i skolan i Säter, yttrande från speciallärare, information om dyslexi, veckoschema och skolupplägg i Uppsala med specialundervisning för elever med dyslexi, ett brev från skolans samordnare för idrottsutbildningarna med adress beslutsfattare inom Säters kommun, med mera.

- En kopia på allt detta har jag även sänt till en ledamot och en ersättare i nämnden från Säters kommun, Sune Hemmingsson och Kenneth Eresjö, säger Sten Schönberg.

Sune Hemmingsson (c), vice ordförande i nämnden håller med om att det fanns en skriftlig begäran. Så skrivningen i protokollet stämmer inte.

Men det spelar ändå ingen roll.

- Lagen följs, säger han och pekar på det som skrivs i protokollet.

Men alla de argument som familjen framfört och alla de intyg som skickats med, har ingen hänsyn tagits till detta?

- Nej, svarar Hemmingsson.

Finns det då inte längre något som kallas särskilda skäl?

- Jo, men inte när det gäller ett specialutformat program som det i Uppsala, svarar han.

Han säger även att Dahlandergymnasiet har specialkompetens när det gäller personer med dyslexi. Men medger samtidigt att den andra viktiga frågan för Nils, simträningen, inte går att lösa.

Moderaten Tommy Andersson, som tidigare varit ledamot i nämnden, anser att det finns alla tänkbara skäl att göra avsteg från principer i Nils Schönbergs fall.

- I Uppsala får grabben chansen att klara studierna på ett bra sätt och även fortsätta simsatsningen. Ska vi inte vara glada över om någon i Säter lyckas och blir bra i någonting, säger han.

- Apropå hänvisningen till godtycke. Hur många dispenser har inte nämnden lämnat på bara godtycke. När det som här handlar om viktiga skäl väljer nämnden att inte alls ta hänsyn till dessa, det är svagt, säger han.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons