Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till kraftverk

Annons

Det lilla kraftverket vid Ejforsen byggdes 1917 och var i drift fram till 1978 då maskineriet havererade. Kraftstationen har senare rivits. I dag återstår bara delar av byggnaden och dammen.

Med lystna blickar på det ökande elpriset i vinter har Transtrands besparingsskog tagit upp tanken på att bygga upp kraftverket igen och utnyttja samma vattenmängd som tidigare drev kraftverket.

Med dagens effektivare turbiner skulle ett minikraftverk i Ejforsen kunna ge energi motsvarande förbrukningen i 65-70 eluppvärmda villor för en investering på 6 miljoner kronor och utan några direkta ingrepp i naturen.

Men länsfiskedirektören gör tummen ned för planerna. Han anser att ett nytt kraftverk, även om det byggs i det gamla läget, bör underställas samma prövning som en nyetablering. Det gamla kraftverket både byggdes och revs på den gamla vattenlagens tid. Och det finns inga uppgifter om lagligheten av det gamla kraftverket.

- Därmed kan man redan nu, med utgångspunkt från gällande regelverk, bedöma om det kan tänkas vara tillåtligt eller ej, skriver Ulf Pierrou i ett yttrande.

Han pekar då på att Fuluälven ingår i den grupp vattenområden i Sverige där det enligt miljöbalken inte får anläggas vattenkraftverk. Motsvarande bestämmelser fanns för övrigt redan i den tidigare naturresurslagen.

Vidare menar länsfiskedirektören att kommunens översiktsplan, där även länets fiskenämnd lämnat underlag, klart uttalar att byggande av vattenkraftverk i området dels kräver en särskilt noggrann prövning och dels kräver att reglerna i naturresurslagen följs.

- Jag kan inte finna anledning att ompröva fiskenämndens bedömning av området, snarare att biotopen strömmande outbyggda vatten har blivit än mer sällsynt i länet, skriver Pierrou.

Till detta lägger han det ökande samhällsekonomiska värdet av turism och i detta fall av naturresursbaserad turism.

- För Malungs kommun torde fritt strömmande vatten vara en viktig del av den framtida turistnäringen.

Länsfiskedirektörens slutsats är att, i stället för ett nytt kraftverk, bör ägarna till det tidigare kraftverksläget satsa på att fullständigt riva ut och restaurera denna del av Fuluälven till full produktionskapacitet för fisk och fisknäringsorganismer.

- Det torde vara den mest samhällsekonomiskt effektiva åtgärden, avslutar Pierrou.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons