Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedläggning av medicinkliniken

Annons

- Vi har varit beordrade att titta på flera alternativ. I ett av alternativen kvarstår verksamheten som den är i dag.

- I det andra alternativet tas de 25 vårdplatserna på medicin och de nuvarande fyra platserna på hjärtintensiven bort och medicin-akuten stängs och ersätts inte med något annat.

- I det tredje alternativet ersätts vårdplatserna och medicinakuten med en närsjukvårdsavdelning med 25 platser, berättar Peter Rindevall.

Han uppger att i fjol var det 2 300 "vårdtillfällen" på medicinavdelningen. Med vårdtillfälle menas att en patient varit intagen för vård.

Det stora flertalet vårdades en gång under året men en handfull patienter togs in för vård omkring fem gånger. Några patienter vårdades vid ett par tillfällen.

Den största gruppen bland patienterna på medicin är personer som drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar inklusive slaganfall (stroke).

Bland strokefallen har 85 procent drabbats av propp i hjärnan, övriga av en blödning.

Här vårdas också människor som på grund av hög ålder blivit svårt sjuka i samband med någon infektion. Vidare patienter med kroniska sjukdomar som diabetes.

- Den genomsnittliga vårdtiden är fyra dygn. Vad gäller strokepatienter så flyttas de efter en tid på medicin ofta till rehabavdelningen och där kan det bli vårdtider på flera månader, säger Peter Rindevall.

En konsekvens av nedlagd medicinklinik med vårdavdelning och medicinakut blir avsevärt fler transporter med ambulans till Falun.

- Givetvis, men jag har inga uppgifter om hur många fler transporter det kan bli. Inte heller har jag några uppgifter om kostnaderna. Det sitter ekonomer och räknar på det.

Säkerheten för patienterna, blir den sämre om de måste köras i ambulans till Falun?

- I flertalet fall försämras inte säkerheten men ett fåtal patienter kan komma i kläm, svarar Rindevall.

Mellanalternativet med en så kallad närsjukvårdsavdelning medför också att svårt sjuka patienter ska köras till Falun.

- I det fallet körs akuta allvarliga sjukdomstillstånd till Falun. På närsjukvårdsavdelningen vårdas patienter med kroniska sjukdomar som stadigt försämras och äldre som tillfälligt behöver läggas in, upplyser Peter Rindevall.

Den medicinska tvärgruppens utredning har överlämnats till projektgruppen som arbetar med den stora strukturutredningen. I juni ska landstingsfullmäktige ta ställning till ett slutförslag som resulterar i besparingar inom hela landstinget på upp till 320 miljoner kronor till och med 2006.

Är det inte orealistiskt att slå igen medicinakuten och vårdavdelningen i Ludvika?

-För det första är det ingenting som vi i tvärgruppen har ombetts att ha synpunkter på. Men jag skulle svara ja på frågan om det inte vore för att man har gjort så här på andra håll. Nu senast i Fagersta den 1 februari och i Sala den 15 mars.

- Det vore kanske intressant att höra hur det fungerar i närbelägna Fagersta?

Peter Rindevall kastar ut frågan till dem som borde vara intresserade.

Politikerna, exempelvis.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons