Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturvårdarna till attack mot miljömärkta skogen

Annons

SNF i Dalarna är allt annat än nöjd med tillståndet i våra skogar. Man tycker att naturhänsynen i skogsbruket åter blivit sämre och att allt för många av skogsägare, stora som små, inte ens uppfyller vare sig lagens krav eller de krav som de olika cetifieringssystemen ställer.

Intrikat är frågan om bolagens och övrigt storskogsbruks centrifieringssystem FSC (Forest Stewardship Council). Detta är internationellt med säte i Mexiko. I Sverige leds arbetet av FSC-rådet, där SNF sitter med.

En av de hårdaste kritikerna var Anders Delin, som menade att det var värt ett försök med den här typen av miljöcertifiering men att det nu gäller att dra lärdom av det som inte fungerar.

Från flera seminariedeltagare klagades över att avverkningar som uppenbarligen bröt mot systemet ändock blev godkända av kontrollanterna och att de klagande inte kom någon vart utan hänvisades till Mexiko.

Grundproblemet verkar vara stelbentheten, att man arbetar allt för mycket med schabloner som skogsbruket håller sig till men som inte ger det naturskydd som eftersträvas i alla vackra deklarationer.

Ett konkret exempel är andelen död ved som ska lämnas åt alla småkryp.

Bengt Ehnström, alla skalbaggars beskyddare, var bekymrad över att de flesta högstubbar som lämnades var granar, helst sådana angripna av rotröta så att de i alla fall saknar ekonomisk värde för markägarna. Men krypen liksom svampar behöver många olika sorters träd för att frodas. Rötsvampen kan bli ett hinder för andra svampar. Dessutom behöver krypen och svamparna inte bara stående höga stubbar utan också en hel del liggande död ved.

Skyddszoner kring vattendrag, sumpmark var ett annat hett diskussionsämne på seminariet.

Förutom frågorna kring hur den virkesproducerande kulturskogen ska kunna bli bättre ur natursynpunkt diskuterades också hur mycket skog som ska skyddas från aktivt skogsbruk och Rolf Lundqvist berättade om Europas största urskog vid Ural i Ryssland.

ROSA GOLZIO

Mer läsning

Annons