Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närvårdshus ska förbättra äldreomsorgen

Annons

Föreläsare var Solvej Fridell, som presenterade en modell för ett så kallat närvårdshus, där olika verksamheter inom äldreomsorgen ska samlas och samverka.

Solvej Fridell är arkitekt och har sedan 1970-talet arbetat med äldreomsorgsfrågor. Under torsdagens seminarium i Lindberghallen i Djurås presenterade hon sin modell för ett så kallat närvårdshus. Idén till närvårdshuset har sin utgångspunkt i de problem med samordning och samverkan som finns i dagens äldrevård.

-Vi har generellt höga ambitioner inom äldreomsorgen, men det händer att vi trots detta inte gör rätt saker, sade Solvej Fridell.

Hon framhöll att äldre erbjuds en rad stöd och hjälpinsatser, men att dessa inte alltid samordnas på ett bra sätt.

-Det kan exempelvis handla om att en sjukhusvistelse eller rehabilitering inte följs upp tillräckligt. Vi klarar inte samordningen, helt enkelt.

Det talas mycket om att äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. En ambition som är bra för många äldre, menar Solvej Fridell. Men för att det ska fungera på ett bra sätt och vara värdigt krävs att vissa kriterier uppfylls, betonade föredragshållaren.

Det handlar om tillräcklig vård och omsorg när den äldre behöver detta, om ett värdigt liv hemma med en väl fungerande hemtjänst, och om att de äldre ska ingå i en social gemenskap.

För att komma till rätta med samordningsproblemen och för att kunna tillgodose de ovannämnda behoven, har Solvej Fridell tagit fram sin modell för ett "närvårdshus mitt i byn".

Tanken är att många olika verksamheter ska kunna samverka i närvårdshuset. Viktigt är också att allt sker i en liten skala, betonade Solvej Fridell. I närvårdshuset ska förutom hemtjänsten bland annat dagvård och gruppboende för demenssjuka finnas. Även dagvård och korttidsvård för personer med somatiska sjukdomar, liksom rehabilitering och förebyggande verksamheter ska ingå.

- Det är också viktigt att ledningen och biståndsbedömarna finns mitt i verksamheten, så att de som gör bedömningar verkligen har träffat och känner till de äldre, betonar Solvej Fridell.

Tanken är också att hemtjänstpersonalen ska arbeta omväxlande med hemtjänst och i själva närvårdshuset.

-Därigenom ska personalen kunna följa de äldre, både i deras hem och när de är på närvårdshuset.

Genom flexibilitet, där personal kan sättas in där behoven är som störst, småskalighet och samordning ska de äldre kunna erbjudas goda och sammanhållna

insatser.

Claes Herlitz, från Dalarnas forskningsråd, berömmer Solvej Fridells modell.

- Den är smart, och något som kommuner och landsting borde titta närmare på. Men det är ju ingenting som går att genomföra i en hast, utan det kräver exempelvis ombyggnader, säger han.

JOHANNES TÅNGEBERG

Mer läsning

Annons