Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närbutikens över- levnad hänger inte på Kupolen

Annons

Organisationer som PRO, Naturskyddsföreningen med flera har hänvisat till utbyggnadsstoppet för externhandel i Danmark, Norge och Holland och krävt att utbyggnaden i handeln i Sverige "samordnas på nationell och regional nivå".

Det finns en övertro på att landsbygdshandeln och den bostadsnära handeln skulle få ökad livskraft genom ett etableringsförbud för externhandeln. De mindre butikerna måste leva vidare på sina egna meriter genom att ännu bättre framstå som ett inköpsalternativ för kunderna.

Vi måste komma ihåg att det är kunden som till syvende og sist väljer inköpsställe.

Föreningen Landsbygdsbutikers Främjande, FLF, gör ett utmärkt arbete. Genom affärsutvecklingsprojekt och mentorprogram kan butiker utveckla verksamheten och skapa en egen livskraft.

De statliga monopolen Systembolag, apotek, lotterier och spel kan utgöra ett kompletterande utbud liksom övrig samhällsservice (post i butik exempelvis) och ge ökade möjligheter till överlevnad.

Det gäller att utnyttja den egna profilen, att butiken finns nära sina kunder, att kunderna är kända i butiken och därmed känner till kundens behov. Det är konkurrensfördelen som ligger i "närhet" som ska utnyttjas och förfinas.

När det gäller miljöförstöringen från konsumenters bilar är frågan inte så enkel som den framställts.

Externcentra ligger vanligen intill starkt trafikerade leder (Kupolen Borlänge, Valbo Gävle). Det här är en av "hemligheterna" bakom denna typ av externetableringar. Kunden = bilisten gör inköp på väg till eller ifrån arbete eller annat ärende. Detta ökar inte miljöpåverkan. Snarare tvärtom. Konsumenten undviker en omväg för att göra sina inköp.

Vid ett externcentra finns ett nära nog komplett varuutbud därför behövs bara ett besök. Miljöpåverkan blir därför mindre vid ett besök vid en externanläggning än ett antal besök i en stadskärna.

Vi ska heller inte glömma att varutillförseln är väsentligt enklare till en externetablering genom rationellare tillfartsvägar.

De regler som styr markanvändningen måste grundas på en fri näringspolitik och en fungerande konkurrens. Så långt som möjligt bör det vara en fri tävlan mellan olika kommersiella aktörer om butikslägen. Det vinner alla på i längden. Det är viktigt i dessa tider då alla klagar på höga matpriser.

Enligt Konsumentverket varierar lågprisbutikernas andel av den totala dagligvarumarknaden mellan 5 och 18 procent bland länen. Stat- och kommun har ett ansvar för att bebyggelse och trafiksystem etableras och utvecklas i ordnade former och samklang med de övergripande mål som satts upp för den fysiska planeringen. Men i den diskussion som förekommer har det inte handlat om bebyggelse och trafiksystem utan mer om en av staten styrd konkurrensbegränsning.

Det är därför bra att regeringen ämnar se över Plan och bygglagen (PBL).

Ingen kan garantera kommersiell service i varje hörn av vårt land. Ytterst så är det kunden som bestämmer och ingen annan. Det är i dag inte möjligt att organisera ett samhälle efter dem som inte har bil.

THOMAS PETTERSSON

Mer läsning

Annons