Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När ord och handling går i otakt

Annons

Bristen på kärlek, trygghet och gemenskap under vuxenlivet formades under barndomen. Värstingarnas beteende är helt en produkt av och protest mot den mentala misär som råder när samhällets grundläggande etik och moral blir förhandlingsbar, när uppfostringskrav, mål, mening och vuxenhandling inte sammanfaller. Barnens gener säger dem att de ska göra som den vuxne och så har den överlevande ungen alltid gjort.

I takt med att barnen bygger sin egen medvetandestruktur, ökar deras krav på samstämmighet i de vuxnas beteende. Avgörandet mellan vad som ska accepteras eller förkastas blir med deras ålder allt entydigare.

Frihetsrevolten kommer när individen känner sig tvingad att välja mellan olika beteendekulturer och häftigast blir revolten i de lägen samhällskulturen upplevs som förljugen. De ungas relation till droger handlar alltså om samhällets etik och moral. I det ekonomiska tillväxtsamhället fungerar reklam som bränsle. Alkoholreklam skapar behov, säljer och vilseleder helt utan etiska eller moraliska aspekter. Det är bara samhällets lagar som kan sätta stopp.

I de ekonomiska intressenternas samveten är reklam identisk med information. Att vilseledande reklam drabbar osäkra och mentalt svaga individer hårdast, får inte bromsa den ekonomiska omsättningen. Därför riskerar barn som inte föds in i en fast och trygg samhällskultur att både få och bli problem.

De måste ägna alltför mycken tid under uppväxten att söka sig en identitet, en plattform att stå på. Anpassningen till samhällets krav tar för stor kraft. Sparven hamnar i underläge, när höken anfaller. Drogen dämpar förtvivlan.

Alkoholreklamen når framgång.

Alkoholproducentens uppgift är att tjäna pengar. Alkoholreklamen har ingen annan uppgift än att sälja. Svenska staten, själv en av de stora producenterna, protesterar mot EU:s krav på lägre spritskatt, inte för att staten vill värna de svaga i samhället, utan för att staten ogärna ser skatteinkomsterna minska. Hellre får det ekonomiska samhället utnyttja den svages drogbehov. Han behövs som konsument. I det ekonomiska samhället är bara obeskattade droger farliga.

De ungas sökande efter identitet och plattform i livet har som utgångspunkt de vuxnas kulturella framtoning och den prägling mötet med vuxenlivet ger. Viktigast för en försvarslös och osäker individ är bekräftelsen på den egna identiteten, alltså att få det egna jaget relaterat till och erkänt i vuxenvärlden och kamratkretsen.

Föräldrarna eller någon annan i familjekretsen borde i detta läge vara den självklara stöttepelaren, men de ramlar tidigt ur sin idolroll när kravet på ekonomisk tillväxt dominerar samhällskraven.

Kompistryck och affärsreklam blir för starkt. Föräldrarna hänger inte med och har föräldrarna dessutom förlorat sin egen plattform inom familjelivet genom att hemmet blivit en övernattningslya, känner de unga sig övergivna. Klandra inte de unga som det går snett för, fundera istället på vad samhället saknar.

Moraliskt ska vi värna vår nästa, lika mycket som vi ser till vårt eget bästa. Upplever de unga att de etiska och moraliska begreppen inte ryms i vår samhällskultur, väljer de att på något sätt protestera mot sin egen förtvivlan, EU:s sätt att vara, hjälper oss att förstå de ungas förtvivlan, men innebär det att EU värnar vår framtid?

OLLE LUNDBACK

Mer läsning

Annons