Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Namnpublicering - en grannlaga uppgift

Annons

Vilka regler gäller egentligen när det gäller namnpublicering i samband med misstänkt brottslig verksamhet?

Den frågan får jag ofta både i brev och telefonledes. Och det är en viktig fråga, som givetvis inte får sopas under mattan när det gäller etiken i medierna.

Härom dagen var det en läsare som reagerade över att vi namngett en känd idrottsledare i Falun som ställts inför rätta, misstänkt för att i idrottsklubbens namn sysslat med "svarta pengar" för att finansiera utländska spelares medverkan i föreningens elitlag.

Samtidigt skev tidningen om

några företagare som fått nej från Högsta domstolen i en begäran om prövningstillstånd i ett väl omskrivet rättsfall.

Läsaren tyckte det var konstigt att tidningen valde att lämna ut idrottsledarens namn, men skydda företagarnas identitet som

avvisats av en så hög rättsinstans som Högsta domstolen.

Jag kan förstå läsarens synpunkt och erkänner också för egen del att frågor kring namnpubliceringar ofta vållar diskussion och

huvudbry i redaktionen.

Den här tidningen försöker följa de spelregler som upprättats för press, radio och tv. När det gäller namnpublicering har rådet till medierna formulerats på följande sätt:

"Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Detta gäller bland annat till offentliga myndigheter anmälda, för brott misstänkta eller dömda personer.

Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig,

Omnämn inte att personer dömts i tidigare brottmål, om inte särskilt starka skäl föreligger. Granska kritiskt uppgifter om personer som är efterlysta vid polisutredning."

Som framgår av texten finns det ett betydande utrymme för varje

redaktion och ytterst varje ansvarig utgivare att tolka reglernas tillämpning. Det innebär att redaktionerna kommer från till olika ståndpunkter. Det förvånar säkert läsare , tittare och lyssnare

Det faktum att det finns ett betydande tolkningsutrymme innebär att vi prövar varje enskilt ärende när det blir aktuellt inför en publicering.

Som ansvarig utgivare har jag en personlig uppfattning att personer som innehar en förtroendeställning av något slag måste bedömas utifrån denna plattform.

Det innebär i praktiken att en hög idrottsledare, politiker, företagsledare eller liknande tvingas stå ut med att deras namn publiceras. I varje fall om ärendet kan antas ha ett allmänt intresse.

Allmänintresset låg bakom vår bedömning i fallet idrottsledaren i Falun. Han hade ett förtroende uppdrag, baserat på medlemmarnas val och han har agerat i föreningens namn.

När det gäller vårt beslut att inte namnge företagarna som nu fått sina relativt hårda domar fastställda, gjordes bedömningen att de enskilda personernas namn inte var av allmänt intresse.

Rent generellt kan det nog hävdas att medierna flyttat fram positionerna när det gäller frågan om namnpublicering. Om detta är av goda eller inte måste varje enskild ansvarig utgivare ta ställning till.

Den här tidningen kommer att fortsätta på den inslagna vägen med en restriktiv inställning. Samtidigt ska vi inte heller rygga för en namnpublicering om det finns starka skäl sett till allmänintresset.

Jag tar tacksamt emot fler läsaråsikter kring den här grannlaga uppgiften.

Mer läsning

Annons