Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nämnd tar strid för mastpolicyn

Annons

uByggnadsnämnden tar strid för sin mastpolicy och vägrar att ge bygglov till två master som länsstyrelsen kräver. I stället överklagar man till länsrätten och kommer att gå ännu högre om det behövs.

Byggnadsnämnden har vägrat att ge bygglov till två telemaster. Den ena masten skulle sättas upp nära djursjukhuset i Samuelsdal och då hamna 100 meter från en förskola och 150 meter från närmaste bostadshus. Den andra masten skulle byggas i Österbyn 120 meter från ett fritidshus.

Enligt kommunens egen mastpolicy ska det vara ett säkerhetsavstånd på 300 meter till bebyggelse.

- Det är den gränsen som folk som är oroliga för strålningen upplever sig kunna acceptera, säger bygglovchef Lars Nordström.

Men det är inget skäl som lagen accepterar hävdar länsstyrelsen som strikt går på plan- och bygglagen. Där är det markens lämplighet för ett mastbygge som avgör. Inte ens miljöbalkens regler om försiktighetsprincip, hänsynstagande och respektavstånd har någon inverkan. Det enda som kan stoppa ett mastbygge är om det rör sig om ett område med stora kultur- eller miljöintressen som kan påverkas negativt av masten. Och det fanns inte i de nu aktuella fallen.

Länsstyrelsen rev därför upp byggnadsnämndens beslut att neka bygglov. Men det tänker inte byggnadsnämnden nöja sig med utan tar strid för sin mastpolicy och går vidare till länsrätten med båda fallen.

- Det finns visserligen inte lagutrymme för vår ståndpunkt i lagstiftningen. Men vår mastpolicy bygger på människors oro och vi måste i alla fall sprattla så mycket vi kan och gripa de halmstrån som finns, säger Lars Nordström.

Om även länsrätten säger nej, vilket den troligen gör, kommer byggnadsnämnden att fortsätta att överklaga så långt det bara går.

- Vi ska löpa linan ut. Det kan finnas en liten chans att vi får rätt som gör att vi får ett prejudikat, säger byggnadsnämndens ordförande Runo Nilsson.

Det som särskilt irriterar både honom och Lars Nordström är att det i Österbynfallet finns en annan mast en kilometer bort som kunde samutnyttjas av de två teleoperatörerna om de bara ville. Men trots att det finns en ny lag om att man ska samutnyttja så långt det går kan ingen tvinga operatörerna till det.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons