Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nämnd läggs ned

Annons

Servicenämnden kommer att ersättas av ett arbetsutskott direkt underordnat kommunstyrelsen.

- Det innebär färre politiker i Hedemora kommun och att småpartierna inte får någon insyn, ansåg Jan Stagenmark (s) som reserverade sig mot beslutet.

Han undrade hur det tidigare målet att öka antalet fritidspolitiker skulle kunna uppfyllas, när platserna minskas.

Ulla Lindvall (v) tyckte att nedläggningen var obehaglig ur demokratisk synvinkel, något som även Ingvar Damm (s) instämde i. Han tyckte att det var ytterligare ett steg i alliansens avrustning av nämnderna.

Gun Drugge (c) motiverade beslutet med att servicenämnden saknar frågor av politisk karaktär och att den bara har en verkställande funktion. Något som lika gärna kan skötas av tjänstemän.

- Det är ändå kommunfullmäktige som avgör trafikplaneringsfrågor och policyn för vägunderhåll, förklarade hon.

Hon ansåg att politiker ska ägna sig åt sådant som de är till för.

Fullmäktiges beslut innebär att servicenämndens reglemente upphör att gälla från och med januari 2004. Förvaltningsorganisationen berörs dock inte av förändringen.

Samtliga 20 ledamöter som röstade mot nedläggningen, reserverade sig mot beslutet.

JOHAN KÄLLS

Mer läsning

Annons