Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Myndighet fick rätt - överklagar beslut

Annons

År 1976 slutavverkades några hektar skog på en fastighet i Gagnefs kommun.

I februari 2001 meddelade Skogsvårdsstyrelsen markägarna råd om anläggning av ny skog; 4,5 hektar borde markberedas och planteras senast den 15 oktober 2001.

En fältbesiktning enligt en provytemetod visade att det på hygget fanns 30 plantor per hektar och att luckigheten var 77 procent. Enligt skogsvårdslagen ska det vid senaste tidpunkt för hjälpplantering finns minst 1 700 huvudplantor per hektar och luckigheten får vara högst tio procent.

Vid en besiktning i maj 2002 konstaterade Skogsvårdsstyrelsen att några återväxtåtgärder inte hade vidtagits. I oktober förelades markägarna att senast den 15 september 2003 ha markberett och senast den 15 september 2004 ha planterat hygget. Föreläggandena var förenade med viten på 12 000 respektive 3 000 kronor.

Markägarna, som ville föryngra genom maskinell harvning och frösådd, överklagade beslutet. De ifrågasatte Skogsvårdsstyrelsens råd om plantsättning med hänvisning till dåliga erfaren- heter från tidigare planterings- åtgärder.

Både Skogsstyrelsen och länsrätten gick dock på Skogsvårdsstyrelsens linje. Men länsrätten tänkte inte på att flytta fram tiden för återplantering.

Det innebar att när beslutet vann laga kraft, i februari i år, skulle markägarna, för att undvika ett utdömande av 12 000 kronorsvitet, ha markberett hygget för fem månader sedan.

Skogsvårdsstyrelsen har nu vänt sig till kammarrättren med en ansökan om prövningstillstånd och ett yrkande om att tidsfristen för åtgärderna flyttas fram.

- Om så inte sker finns det risk för att markägaren kan anses sakna faktisk möjlighet att följa föreläggandet och att hela proceduren måste tas om från början, heter det i besvärsskrivelsen.

Om inte prövningstillstånd kan meddelas yrkar Skogsvårdsstyrelsen, med stöd av ett regeringsrättsbeslut, att tidsfristen ändå utökas så att markägarna får praktisk möjlighet att följa beslutet.

Mer läsning

Annons