Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Museum på varje gård

Annons

Det säger Håkan Grudd, projektledare för en omfattande inventering av härbren och timmerbyggnader inom flera Morabyar.

- Härbren utgjorde förrådsbyggnad för att främst förvara säd och mat. Det var extra noga att bygget skulle skydda från möss och andra skadedjur, fortsätter Håkan Grudd.

Konstruktionen blev en tät timmerbyggnad som placerades på stolpar. Byggnaderna vårdades ömt i generation efter generation - ett skäl till att de bevarats väl.

- De äldsta kända härbret vid Älvdalens kyrka är från 1286.

Det finns en handfull härbren från slutet av 1200-talet i Ovansiljan. Över huvud taget har Mora flest medeltida timmerhus i Sverige, förmodligen fler än på någon annan plats i världen, varav Färnäs är den äldst bevarade platsen med intakt bystruktur.

Länsantikvarien och Dalarnas museum har tidigare gjort en satsning på äldre timmerbyggnader i södra Siljansområdet. Inom paraplyprojektet på Sollerön benämnt Hållbara bygder, utgör nu inventeringen av härbren och timmerhus i Ovansiljan ett av delprojekten.

Främst inventeras härbren och timmerhus i Utanmyra, Mångbergs fäbodar, Selja och Läde med Färnäs som bonusärende.

För något år sedan såldes det äldsta bevarade härbret i Färnäs från 1299. Vare sig tidigare ägare eller köpare förstod det historiska värdet av härbret. Till skillnad från Norge och Danmark finns ingen lag i Sverige som skyddar de åldriga timmerhusen.

Den nu pågående satsningen finansieras av EU-medel, arbetsförmedlingen i Mora och Leksand samt rådgivande stöd från stadsarkitektkontoret i Mora. Och den sker med moderna tekniska hjälpmedel.

- Det är en handdator med fakta uppbyggda på GPS-navigering. Vi kan direkt lägga in nya uppgifter i en databas. Åldersbedömning av härbren grundas främst på byggnadsteknik, timringsteknik och byggnadens utformning. Med denna metod kan vi bestämma åldern med 50-100 års avvikelse.

På riktigt åldriga härbren sker en kompletterande borrning där några små träämnen med tillstånd av fastighetsägaren tas fram.

- Årsringarna från respektive borrprov kan jämföras med de mönster som förekommer i etablerade referenskurvor. Fakta som kunnat härledas från kalla perioder när årsringarna varit mindre och varma perioder med större årsringar.

Med den metoden går det att tidsbestämma härbren med 50 års avvikelse. Metoden kallas dendrokronologisk datering.

- Vi kan ofta säga vilken årstid som timmret fälldes.

Inventeringens syfte är att bevara de gamla och kulturhistoriskt mycket värdefulla timmerhusen i Siljansbygden för framtiden.

- Det är en helt unik kulturskatt. Tyvärr är den dåligt känd och behöver mycket omvårdnad. Projektets mål är att de som äger dessa hus ska få ekonomiska bidrag till underhåll och skötsel.

Förutom Håkan Grudd är det Mikael Larsson Eriksson från Gesunda och Klas-Håkan Landström, Leksand, som hjälper till med inventeringen.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons