Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motgång för Björn Henriques

Annons

Beslutet som avses är att kommunstyrelsen i Ludvika den 8 november i fjol beslöt att ge Saxhyttans Samfällighetsförening ett bidrag på 100 000 kronor.

Föreningen hade ansökt om bidraget på grund av att man drabbats av oförutsedda kostnader. Dessa kostnader hade uppkommit i samband med trätan med Björn Henriques.

Advokaten, som är medlem i föreningen, har livligt protesterat mot att en majoritet i föreningen beslutat att sälja marken vid Sockenstugan till kyrkan för 50 000 kronor.

Henriques anser att marken är värd omkring 150 000.

Den rättsliga tvisten i denna fråga är ännu inte avgjord av tingsrätten i Falun. Björn Henriques menade i överklagandet till länsrätten att kommunen inte hade rätt att ge bidrag till föreningen, bidrag som bland annat skulle användas för kostnader för rättsprocessen.

"Han finner det märkligt att kommunen, i stället för att satsa 100000 kronor för rättegångs- och sysslomannakostnader, inte köper fastigheten för 150000 kronor och därefter säljer den samma, inklusive den av kommunen ägda byggnaden, till kyrkan", noterar länsrätten i domen.

Kommunen replikerade på överklagandet att man anser att det är viktigt att rättsprocessen får ett snabbt avgörande. Det är, menar kommunstyrelsen, av stort allmänintresse för kommunen som helhet och boende i Grangärdebygden i synnerhet att markfrågan blir snabbt avgjord.

Vidare påpekades att det inte är ovanligt att kommunen ger bidrag till samfällighetsföreningar. Kommunstyrelsen framhöll också att det faktum att Saxhyttans Samfällighetsförening har förmögenhet eller kan ta ut avgifter av medlemmarna, inte betyder att föreningen är diskvalificerad från att få kommunalt bidrag.

Björn Henriques svarade på detta att beviljandet av bidrag kommer inte att förkorta rättsprocessen, snarare tvärtom.

"Vad som skulle ha påskyndat processen var om kommunen köpt marken för att sedan sälja marken med byggnaden till församlingen. Det framgår vidare att kommunen ska sälja byggnaden så snabbt som möjligt för att förbättra ekonomin för sin fastighetsförvaltning. Kommunen agerar således i egen sak när den ger föreningen bidrag", framförde Ludvikaadvokaten.

Han medgav att kommunen brukar ge bidrag till samfällighetsföreningar men då är det pengar som ska användas för reparationer och underhåll av vägar. "Att bidra till rättegångskostnader torde kommunen inte tidigare ha gjort", underströk Henriques.

I domen skriver länsrätten att vid en sammantagen bedömning finner den "att bidraget till Saxhyttans Samfällighetsförening inte faller utanför kommunens kompetens".

"De omständigheter som Björn Henriques har åberopat kan inte heller anses medföra att beslutet är olagligt i något annat avseende", tycker länsrätten.

Vad beträffar målet i tingsrätten så säger domaren Jörgen Karlsson att den skriftväxling som alltid föregår huvudförhandling nu i princip kan anses avslutad.

-Parterna är oense om vilka bevisuppgifter som ska få tas upp på förhandlingen och vi ska nu ta beslut i den frågan.

Jörgen Karlsson hoppas att huvudförhandlingen kan genomföras före semesterperioden men det kan dröja till i höst.

Som NLT tidigare skrivit kommer kyrkan att av kommunen köpa Sockenstugan för 500 000 kronor. Köpet fullföljs när trätan mellan Henriques och samfällighetsföreningen är avklarad i rättsliga instanser.

Tills vidare hyr kyrkan Sockenstugan för 19 200 kronor per år och utöver detta kommer kostnader för uppvärmning och el.

Kyrkan avser att bygga om och rusta Sockenstugan och använda byggnaden som församlingshem samt gemensam arbetsplats för personalen i Grangärde.

Bland annat planerar man att installera en så kallad trapphiss, dra nya elledningar, ordna med handikappanpassad toalett, köpa nya möbler och inredning med mera. Sammantaget handlar det troligen om kostnader på över en miljon kronor och avsikten är att renoveringsjobben ska utföras under 2006.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons