Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moras politiker chattade med läsarna

/

Annons

moderator: Med elva dagar kvar till valet fortsätter vi ikväll med en ny valchatt här på dt.se. I kväll är det Morapolitikernas tur att chatta med läsarna. Chatten pågår mellan 19 och 20. Dessa deltar i chatten: Bengt-Åke Rehn (S), Birgitta Sacrédeus (KD), Gunnel Söderberg (M), Peter Helander (C), Mats-Gunnar Eriksson (FP), David Örnberg (V), Anneli Mattson-Djos (MP) och Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet). Välkomna att ställa era frågor!

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
David Örnberg (V): Ungdomens kulturhus som snart skall invigas är ett sätt. Men skall man vara riktigt krass så är det det ungdomarna själv som väljer. Ungdomsdemokratidagarna som vi har i Mora en gång om året är ett otroligt viktigt forum som ungdomarnas idéer förs fram till kommunstyrelsen. Jag tror det är viktigt att ungdomarna själva måste vara med att skapa och påverka så att det inte blir något "uppifrånstyre" som ingen ungdom vill ha men vi politiker måste skapa förutsättningar så att detta kan bli möjligt.

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi tycker att cykelvägar är jätteviktiga både ur miljö- och folkhälsosynpunkt, och vill både på riksplanet och det lokala planet satsa pengar på att bygga ut dem, skylta dem och göra dem mer sammanhållna. Det är viktigt att de är bekväma och trygga för att folk ska vilja cykla. Ökad cykling tror vi också skulle lösa en del av flaskhalsarna i biltrafiken genom Mora, t.ex. över Noretbron. Vi har inte sagt vare sig längd eller summa på detta, men eftersom vi cyklar mycket själva har vi försökt att inventera var det finns brister och behov. Forskning visar att det är kostnadseffektivt att satsa på cykelvägar.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Annelie Mattson-Djos (MP): Miljöpartiet har tyvärr ingen plats i de nämnder som bestämmer eller diskuterar dessa frågor i Mora i dag, men vi hoppas på ökat inflytande efter valet. Vi vill skapa former för att underlätta möjligheterna till individuella lösningar på äldreboenden, som t.ex. Trygghetsboenden. Vi ser också positivt på generationsboenden, kooperativa och andra alternativa boendelösningar. Miljöpartiet vill att man ska få stöd att bo kvar hemma - så länge man själv vill, att det ska bli enklare att starta äldrekooperativ, att ens partner ska kunna flytta med till särskilt boende. Vi tycker att det är viktigt att boendeformer finns såväl för de som vill ha tillgång till djur som för allergiker. Äldreomsorgen måste förutom medicinska aspekter ta stor hänsyn till de boendes behov av en god livsmiljö gällande allergier, luft, buller och andra störande element. Andra aspekter är närheten till natur, bra mat som är tillagad på plats och obligatoriska läkemedelsgenomgångar för att undvika övermedicinering.

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Gunnel Söderberg (M): Det är svårt att svara på hur många lärare per barn det ska vara. Det viktiga är att en barngrupp aldrig få bli så stor att barnen inte kan utvecklas. Personaltätheten måste vara så hög att alla barn blir sedda. Det är många olika faktorer som spelar in. Hur många heltidsbarn finns det? Hur många 15-timmars barn? Åldersspridningen spelar stor roll. Skolan ska vara en trygg miljö där alla barn får utrymme att utvecklas under sina förutsättningar. Vi är inte beredda att öka skatten då vi redan är en högskattekommun. Det skulle vara intressant att få veta hur du tycker att fördelningen ska vara.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Hejsan Marie. Jag förstår din oro för din mor då jag får uppfattningen att du själv inte finns nära henne. Jag vet inte vem du talat med på kommunen men jag vill upplysa dig om att kommunen har trygghetsboenden. Vi har i dagsläget 4 st men vi kommer att behöva flera. Därför vill vi satsa mer på våra äldre som finns i kommunen då vi har en stor skara inom snar framtid. Det finns även liknande "plus 55 boende" i centrala Mora. Gå gärna in på kommunens hemsida så får då lite mer information där. Hoppas jag har svarat på dina funderingar.

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
Gunnel Söderberg (M): Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Vi har tex. Rosa huset som kommer att vara en alkoholfri ungdomsgård. Du får gärna utveckla dina tankar mer.

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Annelie Mattson-Djos (MP): Skolan är en kommunal angelägenhet, men kommunen får pengar från staten. I den rödgröna regeringsplattformen säger vi att vi vill a) ha max fem barn per personal i förskolan b) jag tror inte att vi gör någon skillnad mellan dagis och förskola avseende antalet. c) investera i ett kvalitetsprogram för skolan, med ambitionen att lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever. 2. Barn och skola är vår framtid. Vi är beredda att satsa de pengar som krävs på en hög kvalitet, och det tror jag att Moraborna också är. En hög skatt är absolut inget självändamål, och det är viktigt att hushålla med pengarna, men behövs det för att barnen ska ha det bra kommer vi att göra det som krävs. Barnen går först, så omfördelning av pengar kan absolut bli aktuell.

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
Gunnel Söderberg (M): Jag rekommenderar att du tittar på mora.se under miljö och trafik.

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Birgitta Sacrédeus (KD): Jag har ägnat mitt 18 åriga landstingspolitiska liv, på deltid, att värna Mora BB. Kommer att göra allt som står i min makt att åter öppna Mora BB. Friska mammor ska inte behöva åka så långa sträckor för att föda barn. Viktigt med trygghet och lugn o ro vid själva förlossningstillfället

Skolplanen-ej u: Enligt lärarförbundet så uppfylls inte skolplanen. (de lär väl veta i.a.f. vad som sker där ) Hur kan Centern utlova skattesänkningar när inte den är uppfylld ? fråga till Peter Helander
Peter Helander (C): Hej! Skolplanen är ett politiskt strävansdokument som majoriteten tog fram för att ange riktningen för de som arbetar med skolfrågor. Lärarförbundet som är en professionell organistaion borde veta detta. Många punkter o skolplanen är uppfyllda och detta väljer Lärarförbundet att inte ta upp. Kanske för att det är valtider? Mora kommun har ett mycket högt skattetryck och vi var med och höjde skatten 2002 för att rädda verksamheterna i kommunen. I det budgetförslag som togs fram för 2011 använder vi en modell som tar hänsyn till de demografiska förändringar som sker i kommunen. I Mora har under en tid antalet elever i skolan minskat markant medan antalet äldre ökat något. Skolan signalerade i våras att man inte klarade av att anpassa sig till den tilldelade ramen och därför ökade vi den då med 6 miljoner kronor. Under sommaren kommer det fler signaler på att skolan inte klarar av att genomföra de förändringar som beslutats och därför har vi aviserat ytterligare 4 plus 6 miljoner kronor för 2011. Under en treårsperiod har vi lagt till 42 miljoner kronor till skolan utifrån det grundförslag vi fick presenterade för oss i våras. Vi politiker har ett helhetsansvar för kommunens alla invånare medan Lärarförbundet är en intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intresse.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Gunnel Söderberg (M): Du har så rätt. Vasaloppet och Mora har stor betydelse för varandra. Jag har åkt Tjejvasan.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Bengt-Åke Rehn (S): Det finns trygghetsboende i Mora ex Noretgården i kommunal regi. 55-årsboende i bostadsrättsform Midsommarkransen. Vi lyfter kontinuerligt frågan med Fastighetsägare/byggare men ännu har ingen nappat på att bygga. Vi kommer att genom vårt allmännyttiga företag göra det vi kan i offentlig regi.

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
Birgitta Sacrédeus (KD): Det är en fråga som ska behandlas regionalt

Annelie: Hur ska ni se till att tjänstemännen i kommunen följer lagar och regler privat och i tjänsten?
Annelie Mattson-Djos (MP): Hållbart ledarskap är en viktig fråga. Jag anser att alla våra förtroendevalda ska utbildas i hållbart ledarskap så att de kan leda verksamheten framgångsrikt och vara föredömen. Det innebär bland annat att man måste känna sig själv, och ha styrkan att ta konflikter som uppkommer. Tjänstemän och chefer går redan i dag på ledarskapsutbildningar, och en inventering av kompetensen inom detta bör göras för att kunna komplettera där det behövs. Vissa chefer passar inte som ledare, eller passar inte att leda just den grupp de är chef över. De är kanske heller inga föredömen vad gäller t.ex. laglydighet och ärlighet. Då måste vi politiker ha styrkan och modet att tala personen till rätta, och i sista hand ersätta den. Både för skattebetalarnas skull och för personalens skull.

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Så klart att det ska finnas många cykelvägar och att det ska finnas säkra sådana och gärna separerad från övrig trafik framförallt hårt trafikerade vägar. Har vi möjlighet att påverka detta så kommer vi att driva din fråga.

Annelie: Finns det något som kan göras bättre med hanteringen av bedömningar av vilka som ska ha rätt till bidrag enligt LSS?
Birgitta Sacrédeus (KD): det är ett samarbete mellan kommunen och försäkringskassan. Det finns säkert mer att göra i kommunikationen dem emellan. Ofta handlar det om personer, handläggare inom resp myndighet.

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
Annelie Mattson-Djos (MP): Det finns mycket kvar att göra. Vi ska satsa mer på cykelvägar och kollektivtrafiken. Bygga ett resecentrum. Rusta och elektrifiera järnvägen till Orsa för att kunna pendla där. Investera i förnyelsebar energi. Sätta upp ambitiösa hålbarhetsmål i miljöplanen, och sedan följa upp att man verkligen arbetar åt det hållet. Miljöcertifiera kommunens verksamheter. Jobba med värdegrund och attityder såväl hos personalen som hos medborgarna. Konceptet med Värdskap är värt att titta närmare på och jobba aktivt med. Alla kommuninvånare ska kunna vara positiva ambassadörer och värdar för de som kommer till kommunen, både de som kommer som turister och som flyttar hit. Låta hållbarhetsfrågorna vara en del av alla beslut som fattas och inte en egen linje för sig. De måste genomsyra all verksamhet. Vi har lång väg kvar att gå.

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Gunnel Söderberg (M): I projektet Genomfart Mora så är många cykelvägar inplanerade för att Moraborna ska tycka att det är lätt att ta cykeln i stället för bilen.

Helena Karlsson: Jag undrar hur du Peter Helander och Bengt-åke rehn kan vilja sänka kommunskatten med 10 öre när skolorna här i mora går på knäna??? Är inte det ett drag ni gör nu inför valet???Jag tycker att det är så otroligt korkat måste jag säga att ens komma på den iden, hade det funnit lärare, speciallärare och annan skolpersonal hade jag jublat för den iden, men kära nån..inte som det ser ut just nu i skola & omsorg.....Hur tänker ni ???
Bengt-Åke Rehn (S): Vi kommer ändå att kunna klara skolans behov. Totalt under kommande planperiod har vi redan nu föreslagit 42 ytterligare miljoner enbart till skolan. I omsorgen bygger vi ut äldreboendet kontinuerligt för närvarande nya lägenheter i Strömsgårdarna.

nils ek: vad tänker ni gjöra ått dessa tokiga underhålsregler vid skillsmässor
Gunnel Söderberg (M): Jag vet inte vilka underhållsregler du menar. Dessutom är det inte en kommunal fråga.

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi vill satsa mer på kultur för ungdomar, så att Mora kan återupprätta sitt rykte som kulturkommun. Vi har länge argumenterat för att skapa ett mångkulturhus i Mora, och nu är något i den riktningen på gång i Rosa huset. Vi ser gärna att man har verksamhet i form av musik, dans, teater och mångkultur där. Helst skulle vi vilja ha även biblioteket på samma ställe och ett café/restaurang så att det blir en samlingsplats för ung som gammal och nyinflyttad som infödd. Vi vill att Morafestivalen ska fokusera mer på kultur och musik och mindre på alkholintag. Vi skulle gärna se att det fanns nyktra samlingsplatser nattetid, som t.ex. caféer, och är beredda att stödja den som vill driva sådan verksamhet. Tillsynen över utskänkningstillstånd och fylleri måste fungera.

nils ek: vad tänker ni gjöra ått dessa tokiga underhålsregler vid skillsmässor
David Örnberg (V): Det viktiga är att föräldrarna själv kan komma överens vid en skilsmässa. Det måste vara barnets bästa som ska komma i första hand. Vid tvist är det ju en förhandling hos i första hand familjerådgivningen och i sista hand tingsrätten. Även om jag är skild själv och har en dotter på annan ort så anser jag nog att det gick rätt till till slut när man lagt det hela bakom sig. Det är lite svårt att svara på din fråga etfer dom du inte specificerar vilka regler du tycker är tokiga.....

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Birgitta Sacrédeus (KD): Alliansregeringen har lagt ut extra pengar på cykelvägar. Mora bör undersöka om vi kan få del av dessa pengar. Cykling befrämjar hälsa och bra för miljön. Lägg detta som ett medborgarförlag också. mvh BS

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Vi har inte tagit ställning till hur många km/mil cykelvägar som ska byggas men det ska byggas ut och underhållas så att det är lätt att cykla även på vintern, jag vet att det pågår ett arbeta för att få en cykelväg i förlängningen vid Öna Bystuga till fabriken Ostnor

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Jag håller med om att Vasaloppet betyder mycket för Mora kommun Själv åker jag inga skidor och tycker att det är bättre att folk från andra platser kommer och upplever Vasaloppet än att jag tar upp en plats

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Birgitta Sacrédeus (KD): KD vill ha fler specialpedagoger i skolan för barn med särskilda behov. Idag saknas sex sådana på våra skolor.

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
David Örnberg (V): Nolltaxa på kollektivtrafiken, ta mer hand om sol och vind energi inom kommunen, plantera träd, helst fruktträd, där man tar bort grönytor för bebyggelse så att man binder koldioxid på platsen samt skapar syre nära oss..... Här kan jag göra en hel utläggning med det är fler frågor som pockar på.... mer finns att läsa på vår hemsida för Vänsterpartiet Mora

Annelie: Hur ska ni se till att tjänstemännen i kommunen följer lagar och regler privat och i tjänsten?
David Örnberg (V): I tjänsten finns det kriterier på hur man skall agera.... hur man är privat är inget en politiker kan styra över....

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Gunnel Söderberg (M): Vi vill ha tillbaka BB i Mora. Den upphandling som nuvarande ledning i landstinget gjorde var för snäv. Det finns privata entreprenörer som är beredda att komma hit. Det ska vi arbeta för.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Birgitta Sacrédeus (KD): Delar verkligen din åsikt. jag har motionerat om Trygghetsboende i kommunen men fått den endast besvarad. KD vill införa LOVEN lagen om valfrihet. det är bra för kvinnligt företagande och solo- och mikroföretag. Den äldres nöjdhet är då vägledande om trygghetsboendet ska finnas eller ej. Vi blir fler äldre därför behövs verkligen Trygghetsboende enligt LOVEN

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
Gunnel Söderberg (M): Jag brukar svara när den som frågar skriver sitt namn. De flesta frågor är sådana som riktar sig till majoriteten.

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi tycker att man ska jobba med attityderna både hos personalen och medborgarna i denna fråga. Vi vill jobba med s.k. värdsskap där alla Morabor känner sig som värdar för de som kommer till oss, både som turister och inflyttare. Om vi ska bygga nytt ska bostäderna vara maximalt energieffektiva och ha bra inomhusmiljö. Många klagar att det är jobbigt att åka runt och klippa gräset på alla gårdar de äger på somrarna, och inser inte att de är mångmiljonärer. Vi vill försöka skapa incitament för dem att sälja sina gårdar, i stället för att låta dem förfalla i väntan på att eventuellt någon släkting ska flytta in. Fastighetsskatten kan vara ett sätt att ekonomiskt uppmuntra försäljning. Vatten- och avfallstaxans utformning kan vara andra sätt. Det bör utredas.

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Gunnel Söderberg (M): Just nu byggs det cykelvägar runt om i Mora. Vår vilja är att det ska finnas sådana möjligheter vid alla ställen där cyklister "lever farligt". I kommunens projekt Genomfart Mora så är många cykelvägar inplanerade. Jag kan tyvärr inte säga hur många mil det är. Tror till och med att några i centrum kommer att vara uppvärmda. Cykelparkeringar kommer att bli fler. Vi vill att fler ska ta cykeln både för miljön och framkommligheten skull.

Sandra: Hur kan det vara så att vi som inte hade det så bra ekonomiskt innan valet 2006, har fått det ännu sämre? Nu röstar jag röd/grön.. vågar inte rösta blått för då hamnar väl jag med mina små barn på gatan! kom igen nu röd/gröna..ni måste vinna detta Sverige skrämmer slag påmig
David Örnberg (V): Det hela handlar om vilka människor ett parti prioriterar i sin politik. Det var just detta vi ville få fram inför valet 2006 men nu gick det som det gick. Jag är glad att du väljer den röd/gröna sidan i valet :-)

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
Bengt-Åke Rehn (S): Genom att skapa fler alternativ för ungdomarna att vara på. Just nu bygger vi om Strandens gamla skola till ett ungdomskulturhus.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Birgitta Sacrédeus (KD): jag har åkt Öppet spår, Tjejvasan och Halvvasan. Har tre idrottsaktiva tonåringar som arbetar i organisationen med skilda saker, där vi som föräldrar också rycker in. Har tryckt på Vasaloppet att ha bättre skyltning. Nu har man användarvänlig skyltning för ALLA. Vasaloppet är det bästa evenemanget i Sverige enligt undersökningar. Därför ska Mora kommun INTE ha SPÅRAVGIFTER

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Birgitta Sacrédeus (KD): Delar verkligen din åsikt. jag har motionerat om Trygghetsboende i kommunen men fått den endast besvarad. KD vill införa LOVEN lagen om valfrihet. det är bra för kvinnligt företagande och solo- och mikroföretag. Den äldres nöjdhet är då vägledande om trygghetsboendet ska finnas eller ej. Vi blir fler äldre därför behövs verkligen Trygghetsboende enligt LOVEN

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
Annelie Mattson-Djos (MP): Vargen är utrotningshotad och fridlyst. Vi måste värna den biologiska mångfalden, särskilt eftersom ekosystemen står inför stora påfrestningar med klimatförändringarna. Det är viktigt om vi ska lämna över en hållbar värld till våra barn och barnbarn. Vargen har inte i modern tid angripit människor, vare sig vuxna eller barn. Vi måste lära oss att samexistera med vargen, och du behöver inte vara så orolig. Vi ska lyssna på våra forskare som hävdar att vi behöver ca 400 vargar för att ha en livskraftig stam som inte inavlas.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Gunnel Söderberg (M): Det här är en fråga som vi tagit upp många gånger. Jag brukar få till svar att vi har Midsommardansen, men det är för de som har råd att köpa en lägenhet. Min dröm är att vi har ett hus med lägenheter där det finns ett mysigt rum där man kan titta på TV och umgås med andra. Det skulle också finnas service som frisör och fotvård någon dag i veckan. Jag är säker på att många skulle vilja ha det så.

M. Sandblom: Hur kan det vara försvarbart att ha en sådan invandrar politik som kostar så mycket och våra äldre blir serverade sämre mat än vad vi ger till våra husdjur och som dessutom i många fall får fara långa vägar för att serveras i en liten äcklig låda?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi har sagt nej till flykting invandring och ensamkommande flyktingbarn just på grund av det du tar upp. Vi menar att vi måste ta hand om våra egna först och när det fungerar kan vi ta emot invandrare.

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Peter Helander (C): Hej! Jag har sagt att Mora kommun kommer att göra allt som står i vår kommunala makt för att underlätta för att Mora BB skall kunna öppna igen. Ansvaret för Mora BB ligger på landstinget men frågan är förstås viktig för Mora kommun. Om inflyttande förlossningsläkare behöver bostäder, mark eller förskola till sina barn kommer jag personligen se till att de frågorna inte utgör något hinder för någon att komma till Mora.

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Mora BB är en fråga för landstinget och alliansen jobbar för att få i gång Mora BB och det är viktigt för hela norra Dalarna att vi får ett fungerande BB i Mora

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
David Örnberg (V): Det finns en plan som är åtminstonde halvt antagen ochmed olika prioriteringar om jag tror upp till 9 gång och cykel vägar... Nu kommer jag inte ihåg alla på rak arm... men Sanda har man börjat med, Från Dollarstore till ÖB är en, Från Färnas kvarn till Färnas skola som är jätteviktig för skolbarnens skull då Färnäs bygata är minst sagt trång.. asfaltering av GC vägen mot Vika... osv... detta har vad jag förstått menats att vi ska bygga innan Trafikverket går in och bygger Genomfart Mora med start förhoppingvis runt 2015-2016

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Bengt-Åke Rehn (S): Vi vill bygga en cykelbro mellan Noret vid lasarettet och Sandängarna för att skapa en cykelled.Dessutom påbörja en utbyggnad av cykelvägar mellan Våmhus och centrum samt Sollerön och centrum.

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
David Örnberg (V): Känner mig inte alls träffad! Jag och Peter Helander C försöker svara på alla frågor. Ibland kan det det dock ta lite tid innan ett svar kommer. Vi fritidspolitiker måste gör ju detta på vår fritid. Dock såg jag nu att det kommit in några frågor som jag inte hunnit svara på men just nu priotiterar jag chatten... :-)

Annelie: Vad är viktigast - hockey eller konståkning? vad satsar ni mest pengar på? Varför?
Birgitta Sacrédeus (KD): Kommunen ger bidrag bl a utifrån hur många som är med på aktiviteter

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
Peter Helander (C): Vi har sagt 2-3 föryngringar i hela Dalarna! Jag har varit med och arbetat för att lokalt inflytande kommit till stånd och att vi fått en begränsning på antalet vargar i Sverige. Ett levande fäbodbruk, jakt med löshund och älgjakten är en del av vårt kulturmönster som inte kan ryckas ur våra händer.

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Annelie Mattson-Djos (MP): Miljöpartiet de Gröna, vill precis som alla andra partier arbeta för ett återöppnande av Mora BB.

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
Birgitta Sacrédeus (KD): kommunen ska bli bättre på att ta hand om dem som vill flytta till vår kommun. Namn har bland annat kommit från Region Dalarna som har ett projekt Flytta till Dalarna. Kommunen kan ordna fler Trygghetsboenden så att äldre människor flyttar från sina hus

nils ek: vad tänker ni gjöra ått dessa tokiga underhålsregler vid skillsmässor
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Hejsan Nils. Jag antar att du menar underhåll vad gäller barnen vid en separation/skilsmässa. Vi vill ju alla göra rätt för oss även vid något så tråkigt som en separation. Sen kan det uppstå problem av olika slag. Då bland annat vart barnet vistas då ska det vara rättvist både ekonomiskt och socialt.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Peter Helander (C): Hej! Jag åker något lopp varje år och jag har åkt 11 stycken Vasalopp, Senaste på 4:58. Under sommarveckan cyklade jag, sprang vasastafetten och gick stavgångsvasan.

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
Gunnel Söderberg (M): Tyvärr har vi de flesta vargarna i vår region. Det här har resulterat i att flera fäbodbrukare har slutat sina verksamheter och många jägare som tycker om att jaga med löshund har fått sin fritidssysselsättning förstörd. Antalet älgar har sjunkit drastiskt i vår region. Moderaterna i Dalarna har sagt att det ska finnas max 150 i Sverige mot de 210 som riksdagen har bestämt. Vi vill ha högst 2 - 3 vargföryngringar. Nu är motståndet så stort att jag skulle kunna tänka mig en folkomröstning för att få en varfri zon.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Annelie Mattson-Djos (MP): Jag har åkt Kortvasan mellan Oxberg och Mora. Jag gillar att åka skidor i vackra vinterlandskap, och tävlade lite som ung. Numer åker jag bara för att det är trevligt, och jag föredrar att vara lite mer ensam i skidspåret än dte är under Vasaloppet.

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
David Örnberg (V): Känns som ett universalsvar... nolltaxa inom kolletivtrafiken i hela kommunen. Detta inte bara skapar lite mer pengar i plånboken utan det ger byar lite mer attraktionskraft. Hus som kanske är svårsålda skulle kunna hyras ut till förhoppningsfullt barnfamiljer som inte får tag i boende i Mora... detta ger byskolarna mer elever, lanthandlarna kanske får lite mer kunder osv... En tanke skulle kunna vara att villaägare skulle kunna hyra ut sina hus vi Mora Strands bostadsförmedling. Vad enskilda gör med sina fastigheter om dom ha flera är inget vi politiker ska ge oss in i men man kan bara hoppas att de som har fler fastigheter kanske tar en del av sitt samhällsansvar och kanske hyr ut sina fastigheter istället för att dom ska stå tomma...

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
Gunnel Söderberg (M): I vårt valprogram kan du läsa att vi vill införa fadder- och värdfamiljverksamhet. Vi vill också ha mer samarbete mellan föreningar och kommunen för bättre integration. Vi kan inte tvinga folk att sälja sina gårdar. Tyvärr verkar det vara en kutym här i Dalarna att man inte vill sälja. Vi bygger bostäder för fullt och skapar nya tomtområden hela tiden.

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Annelie Mattson-Djos (MP): Se tidigare svar om detta.

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Bengt-Åke Rehn (S): Socialdemokraterna har frågan om ett åter öppnande av Mora BB som en mycket prioriterad fråga så kan jag garantera att vi slåss på allvar för att kunna infria detta. För mig som lokalpolitiker är frågan så viktig att vi tagit med den i det lokala programmet för att verkligen se till att det är en prioriterad fråga.

Annelie: Vad är viktigast - hockey eller konståkning? vad satsar ni mest pengar på? Varför?
David Örnberg (V): Det är lika viktigt...

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Våran ordförande "Nille" sitter bredvid mig och har dåligt samvete och erkänner sina brister vad gäller din fråga. Vi ska bättra oss på detta!

Dudde: Är Bengt-Åke Rehn verkligen centerpartist?
Bengt-Åke Rehn (S): Mej veterligen har jag aldrig varit det.

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
Annelie Mattson-Djos (MP): Det är jätteviktigt för oss också. Vi anser att man ska lyssna på forskarna och värna den biologiska mångfalden, särskilt eftersom skosystemen kommer att utsättas för påfrestningar och minskad biologisk mångfald med klimatförändringarna.

Helena Karlsson: Jag undrar hur du Peter Helander och Bengt-åke rehn kan vilja sänka kommunskatten med 10 öre när skolorna här i mora går på knäna??? Är inte det ett drag ni gör nu inför valet???Jag tycker att det är så otroligt korkat måste jag säga att ens komma på den iden, hade det funnit lärare, speciallärare och annan skolpersonal hade jag jublat för den iden, men kära nån..inte som det ser ut just nu i skola & omsorg.....Hur tänker ni ???
Peter Helander (C): Vi har en av Sveriges högsta kommunalskatter och tack vare ordning och reda i ekonomin kan vi både tillföra 42 miljoner kronor under kommande 3 årsperiod utifrån den demografiska modell som var grunden för budgetförslaget i våras trots detta kan vi sänka skatten något lite och ta oss ner mot normala nivåer som våra kringliggande kommuner.

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
Birgitta Sacrédeus (KD): Göra upphandlingsreglerna annorlunda Upphandla mindre enheter och själva ha en distribuitionscentral. Socialt=fler lokala företag ekologiskt=lokalproducerat ekonomsikt= inga långa transportvägar

Bernt Pettersso: Det går bra för Mora, har jag förstått när det gäller företagande. Kan man göra en topplista och sätta upp de fem allra bästa företagen? Vågar ni det?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vågar gör vi, men vi tycker inte att det är politikers uppgift. Det framgår inte vad du menar med "bäst". Bäst på vadå? Vi kan vara nöjda med att ha bra företag och uppmuntra till hållbart företagande.

Bernt Pettersso: Det går bra för Mora, har jag förstått när det gäller företagande. Kan man göra en topplista och sätta upp de fem allra bästa företagen? Vågar ni det?
Gunnel Söderberg (M): Jag undrar vad de skulle vara bäst på? Personalpolitik? Omsättning? Antal kunder? Det är svårt att göra en topplista då vi har många bra företag här. Det är väldigt roligt att företag mår bra i Mora. Det är till nytta för oss alla.

Nyfiken: Skulle vi får det bättre i Mora om vi var en större kommun, kanske borde vi slå oss ihop med någon granne. Orsa? Älvdalen? vad anser du?
Birgitta Sacrédeus (KD): Det är bra med samarbete över kommungränserna. Det finns redan och ska fortsätta att utvecklas så att servicen till medborgarna blir bättre och att vi använder skattekronorna mer effektivt

Bernt Pettersso: Det går bra för Mora, har jag förstått när det gäller företagande. Kan man göra en topplista och sätta upp de fem allra bästa företagen? Vågar ni det?
Birgitta Sacrédeus (KD): Vilka kriterier ska vi ha? Då är det nog bättre intresseorganisationer gör sådana rankingar. Däremot ska kommunen främja företagande.

Bernt Pettersso: Det går bra för Mora, har jag förstått när det gäller företagande. Kan man göra en topplista och sätta upp de fem allra bästa företagen? Vågar ni det?
Peter Helander (C): Hej! Bästalista är svårt men jag kan nämna 5 företag som jag tycket gör ett bra jobb. VASALOPPET MARAB WIBE OSTNOR MAFI SILJANS CHARK och många, många fler som gör ett fantastiskt jobb i Mora

Nyfiken: Skulle vi får det bättre i Mora om vi var en större kommun, kanske borde vi slå oss ihop med någon granne. Orsa? Älvdalen? vad anser du?
Annelie Mattson-Djos (MP): Mora mår bra av ökat inflytande av nya idéer och folk som flyttar hit. Vi har ett bra samarbete mellan kommunerna vilket vi tycker är ett bra alternativ till ihopslagning. Inom vissa yrkesområden är det ett sätt att trygga hög kompetens.

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
Gunnel Söderberg (M): Det kan var bra. Det viktigaste för mig är att alla inte ska finnas här. Det vore bra om de var jämt fördelade i landet.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Det finns trygghetsboenden i kommunen men det bör tillskapas fler platser dels inom kommunen men också uppmuntra privata alternativ om det finns behov Och det ska finna möjlighet till parboende om ett par vill bo tillsammans på ett trygghetsboende 55+ boenden finns det i midsommardansen men det är insatslägenheter som säljs på öppna marknaden och det bör byggas fler sådana gärna i privat regi

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Birgitta Sacrédeus (KD): ta egna initiativ! Kommunen kan hyra ut lokaler bland annat. Ta kontakt med de gemenskaper som finns i kommunen: föreningar, kyrkor m m

Annelie: Hur ska ni se till att tjänstemännen i kommunen följer lagar och regler privat och i tjänsten?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): När det gäller kommun i sitt arbete så ska de följa lagar och förordningar. Då det inte efterföljs så är det ett ärende för personalchefen. Privat kan vi inte kräva det men däremot kan vi påpeka att det är högst olämpligt utifrån sin position som tjänsteman hos kommunen.

M. Sandblom: Hur kan det vara försvarbart att ha en sådan invandrar politik som kostar så mycket och våra äldre blir serverade sämre mat än vad vi ger till våra husdjur och som dessutom i många fall får fara långa vägar för att serveras i en liten äcklig låda?
David Örnberg (V): Vår invandrar politik i Mora kostar inte så mycket egentligen.... Se det mer som en investering... så här ligger det till. Om alla går i pension vid 65 och observera alla som går ut gymnasiet stannar kvar i Mora så är vi ca 1000 personer färre i Mora kommun i spannet mellan 18 och 65 år 2014. Det betyder att vi kommer att få en rejäl utmaning att besätta alla arbeten efter alla som går i pension. Det är inte lätt att få folk att vilja flytta hit av olika andledningar. Våra invandrare i Mora är en resurs som vi måste försöka få in som arbetskraft när generationväxlingen ångar på för fullt. vad det gäller cock and chill maten som serveras är det i grunden EU- lagar som ställer till det vad det gäller hygien osv...

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Gunnel Söderberg (M): Vi politiker är alldeles vanliga människor. Hoppas fler tar initiativ att göra det roligt i Mora året runt. Du får gärna engagera dig i vårt parti så kommer du att se att vi är högst normala människor.

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Peter Helander (C): Om fler går ut och besöker vårs restauranger och nöjesställen kommer det att etableras fler ställen. Om någon vill starta olika festivaler av något slag har vi redan idag möjlighet att stötta ekonomiskt för att komma igång.

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Birgitta Sacrédeus (KD): trygghetsboende för de äldre genom lagen om valfrihet. Fler special pedagoger i skolan. Inga spåravgifter i Hemus. Riktigt familjens hus. Mora BB kvar. Främja företagande och föreningsliv

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi ska egentligen inte "skapa alkoholfria zoner" men vi ska arbeta för att ungdomarna inte behöver dricka.

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
David Örnberg (V): Ingen privatisering av kommunal verksamhet och nolltaxa på kollektivtrafiken för Hela Mora kommuns utveckling

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
Peter Helander (C): Vi skall ha en livskraftig livsstam men vi tycker att det skall vara max 2-3 föryngringar i Dalarna och max 210 i landet.

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
David Örnberg (V): Ge förutsättningar så att "vanliga" människor tar iniativ att starta saker...

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Annelie Mattson-Djos (MP): Mina viktigaste frågor är folkhälsa, grön omställning till ett modernt och hållbart samhälle och att jobba för att vi ser mer till helheten. Det viktigaste vallöftet för alla politiker bör vara att vara ärliga och alltid jobba för skattebetalarnas långsiktiga bästa.

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Peter Helander (C): Vi har investeringar i vår planering som möjliggör att vi kan bygga ut och koppla ihop de cykelvägar som finns

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Annelie Mattson-Djos (MP): Fler och bättre tågförbindelser utan tvekan.

Annelie: Hur ska ni skapa fler alkoholfria zoner för ungdomar i kommunen?
Birgitta Sacrédeus (KD): Ge kunskap! Uppmana föräldrarna att inte bjuda på sprit hemma. det är en myt att om man bjuder ungdomarna hemma dricker de mindre "ute". Forskning visar att de som bjuds hemma dricker också mer ute

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
David Örnberg (V): Det beror på hur många som åker egentligen.... det är passagerar antalet som styr... tåg är bäst på kortare sträcker som stockholm å så... men från södra sverige för att locka med kortare restid fyller flyget en funktion...

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Birgitta Sacrédeus (KD): definitivt fler tågförbindelser och gärna snabbspår

Nyfiken: Skulle vi får det bättre i Mora om vi var en större kommun, kanske borde vi slå oss ihop med någon granne. Orsa? Älvdalen? vad anser du?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Vi har inlett samarbeten på många områden redan och det finns nog fler saker man kan samarbeta om för att stärka kommunerna någon samman slagning av kommunerna tror jag inte kommer att bli aktuell inom överskådlig tid

Annelie: Vad är viktigast - hockey eller konståkning? vad satsar ni mest pengar på? Varför?
Peter Helander (C): Båda två skall finnas och det gör det idag också! Mest pengar går till hockeyn eftersom de har flest utövare bland ungdomar men skulle man titta på hur mycket som satsas per person är jag inte säker på att det är någon skillnad.

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi vill utveckla småbåtshamnen och skapa ett attraktivt gångstråk där, gärna med mer restauranger och aktiviteter. För ungdomar är det bra att det satsas på Rosa Huset, men vi ser gärna att man skapar mötesplatser där man kan träffas i alla åldrar och både nyinflyttade och infödda. Vi är beredda att stötta verksamheter som nattöppna caféer om de är alkholfria. Det är viktigt att Moraborna själv känner ett ansvar för att utveckla kommunen och tar initiativ och startar företag.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Birgitta Sacrédeus (KD): Ja vi ska sänka skatten, men behov kvarstår t e x inom skolan. Svårt att vända en skuta som kommunen på ett år. Vi har arbetsgivaransvar, lokaler m m

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Ja det finns väldigt mycket att göra. Tex. inte bygga på åkermark, satsa rätt vid olika byggnationer/vägar/cykelvägar etc. Vid byggplaner för olika områden så ska man planer på rätt sätt så man slipper använda bilen i onödan. Vi vill ha flyttbara moduler där det finns behov inom vård/skola och omsorg eller annat. Det ska även finnas meningsfulla aktiviteter för barn, ungdomar och äldre.

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Bengt-Åke Rehn (S): Vi har lokalt en målsättning att utifrån om lokalerna och barngruppens sammansättning vara 5 barn per förskollärare.. När det gäller grundskolan så är det inte heller lätt att vara exakt. Vi ska eftersträva att ha lärare och kompetens efter det behov skolan har. Eftersom vi socialdemokrater tycker att närhet och trygghet för barn upp till tio år är viktigt så krävs det sannolikt fler lärare än vad ett normalt genomsnitt kräver. Det betyder att vi över tid får fler skolor med ett färre antal elever.

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Peter Helander (C): Tåg och flyg riktar sig till olika kategorier av resenärer. Vi skall öka resandet på både tåg och flyg. Störst behov av satsningar har tåget. En rejäl upprustning av Dalabanan kostar minst 3 000 miljoner kronor.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi vill inte sänka skatten just nu, men överskottet borde investeras i skolan.

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Se tidigare svar och vi vill inte att det ska gå nära hårt trafikerade vägar.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
David Örnberg (V): Om det vora så enkelt..... vi ligger trots allt i en ekonomsk etfterdyning efter den ekonomiska tsunamivågen som pelletsfabriken skapade för 20? år sen.... Det har gjort att vi ligger efter med underhål av vägar och kommunala byggnader.... Men jag håller med dig principiellt.... 10 öre ger inte så mycketr i plånboken och ska man sänka så ska man sänka rejält... men först måste vi komma ikapp med det kommunala underhållet så vi kan ge förutsättningar för en rejäl skattesänkning....

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Gunnel Söderberg (M): Oj, det är flera saker. 1. Ingen ska behöva lämna skolan utan att vara godkänd. 2. Att de äldre aldrig ska behöva känna sig otrygga. 3. Företagarfrågor, jag vill underlätta för entreprenörer. 4. En minskning av rovdjuren. Jag accepterar inte att de flesta ska finnas här i Dalarna. 5. Att det finns valfrihet och alternativ. 6. Ingen ska behöva lämna skolan utan att vara godkänd. Allt detta utan inbördes ordning.

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Birgitta Sacrédeus (KD): Ge dina tips till kommunens tjänsteman Gunnar Israelsson. Det finns statliga pengar att hämta i området

nils ek: vad tänker ni gjöra ått dessa tokiga underhålsregler vid skillsmässor
Birgitta Sacrédeus (KD): Fråga riksdagsmännen

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
David Örnberg (V): Japp... avtal är träffat med Trafikverket... och förhoppningsfult drar det igång 2015 -2016 men det rinner mycket vatten under Noretbron till dess........ :-/

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Peter Helander (C): Hej! Från hyllan har vi sett till att Trafikverket fått upp frågan på bordet och genomfarten är prioriterad av både Regionen Dalarna och Trafikverket. Jag har skrivit på ett avtal med Trafikverket där kommunen är medfinansiär på 176 miljoner kronor.

Saknar Gunnar: Det var verkliga högtidsstunder att få träda in i Mora kyrka och lyssna till förre kyrkoherden Gunnar Kärrboms vackra sång. Nu har Gunnar lämnat församlingen, finns det någon vilja och möjlighet för någon av er att försöka få honom tillbaka?
Birgitta Sacrédeus (KD): Vi svarar som politiker i Mora kommun. Tala med dina förtroendevalda i Svenska Kyrkan

Saknar Gunnar: Det var verkliga högtidsstunder att få träda in i Mora kyrka och lyssna till förre kyrkoherden Gunnar Kärrboms vackra sång. Nu har Gunnar lämnat församlingen, finns det någon vilja och möjlighet för någon av er att försöka få honom tillbaka?
David Örnberg (V): Det är ingen fråga för oss politiker i Mora kommun.... anser jag.... möjligtvis för de partier som deltar i kyrkovalet... V hör inte dit...

Saknar Gunnar: Det var verkliga högtidsstunder att få träda in i Mora kyrka och lyssna till förre kyrkoherden Gunnar Kärrboms vackra sång. Nu har Gunnar lämnat församlingen, finns det någon vilja och möjlighet för någon av er att försöka få honom tillbaka?
Peter Helander (C): Hej! Gunnar har gjort ett fantastiskt arbete i Mora men han avgör denna fråga själv. Jag har en CD med sång av Gunnar så att man kan njuta dagligen av skönsång.

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Birgitta Sacrédeus (KD): Massor av ideer som försöker realiseras så fort det går resursmässigt hos trafikverket

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Bengt-Åke Rehn (S): Ja den ligger dessutom inte på hyllan. Det pågår en gemensam process där kommun och vägverket har på börjat ett planeringsarbete för att genomföra en bättre genomfart genom Mora. Totalt satsas det 176 miljoner enligt ett avtal träffat mellan Trafikverket och kommunen.

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Jag tycker att tåget är det som man ska arbeta mest för att få bra och snabbare förbindelser till Mälardalen det är bra miljömässigt Flyget ska finnas som komplement och för charter bland annat till Tomteland och fjällvärden

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
Birgitta Sacrédeus (KD): Skolan ska alltid stå för människors lika och absoluta värde oavsett kön, sexuell läggning m m

Annelie: Hur ska ni se till att tjänstemännen i kommunen följer lagar och regler privat och i tjänsten?
Birgitta Sacrédeus (KD): Chefer finns i organisationen samt revisorer

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi vill att man ska hälsa dem välkommna till Mora genom tex. fysiskt hälsa dem välkomna, ge mtrl. om kommunen och dess sevärdheter gärna genom en resa genom Mora. För utlandsfödda så kan vi tänka oss ett faddersystem/kontaktfamiljer. Vi kan tyvärr inte tvinga människor att sälja/hyra ut sina gårdar. Däremot måste vi se till att göra det möjligt för människor att flytta till kommunen. Vi vill se till att 1000 personer flyttar till kommunen varje år.

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Peter Helander (C): Vi skall arbeta hårt för att skapa jobb och tillväxt i Mora så att vi får resurser till vård, skola och omsorg. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättningen för detta. Annars är skolmaten och maten i äldreomsorgen, byskolorna och infrastruktur frågor som vi kommer att arbeta för att förbättra och bibehålla.

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Gunnel Söderberg (M): Det är viktigt med fler tågturer och då några som bara stannar en gång i varje kommun. Vår vision är att man ska kunna åka till Stockholm på 2,5 timme. Flyget är också viktigt för oss. Många företag har kunder som flyger hit och utan flyget skulle de behöva flytta sina företag till större orter. Det är svårt att ställa dem mot varandra.

Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
Birgitta Sacrédeus (KD): Jag skulle rösta på något Alliansparti. Där finns tron på personens ansvar för sig själv och andra. Därmed växer man som person i gemenskap med andra t ex familjen

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
David Örnberg (V): Alla partier vill att BB ska öppna igen.... men de praktiska detaljerna gör nog att det kommer att ta lång tid... tyvärr. Brist på förlossningsläkare i hela landet är en faktor. Inte ens i Falun har vi lyckats hålla full bemanning och faktiskt lyckats hitta stafettförlössningsläkare till ett pris av 89 000:- / veckan. Jag är den förste att beklaga att det är så här och frågan ligger mer på nationell nivå än lokalnivå. Tyvärr så lär jag inte få några röster på att vara realist i denna fråga. Men du har möjlighet att komma in till BB i Falun tidigare än du är beräknad att föda... är inte säker på att det är likadant i Elverum... men just nu och inom överskådlig framtid om det inte händer ett under så lär nog BB i Mora hålla stängt framöver... Det tar från att man börjar läsa till full bakjourskompetens 17 år att bli förlossningsläkare. Då kan du nog räkna ut själv vartåt det lutar... :-(

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Mora kommun har redan skrivit på avtal med Trafikverket och går in med pengar för att få till det ,men Trafikverket har svårt att få fram medel Kommunen har gjort allt vad vi kan för att komma fram i den här frågan Jag skull vilja att arbetet redan hade påbörjats men det är skjutet på framtiden tyvärr

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Birgitta Sacrédeus (KD): Träning ger färdighet. För att bli duktig inom alla områden måste man öva och öva. Samma sak gäller här. Och någon gång måste man börja. Välkommen!

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
Annelie Mattson-Djos (MP): Miljöpartiet har i många år och på en bred front arbetat för att förbättra honom- , bisexuella, trans- och querrpersoners lika rättigheter. Vi vill bryta heteronormen och bejakar allas rätt till kärlek. Vi har på riksplanet arbetat för att all personal som arbetar inom skolan ska ha en genuspedagogisk utbildning. Detta bör föras in i examensordningen för pedagoger. Alla ledare bör också ha en utbildning i HBT-frågor, och den kan säkert genomföras av RFSL. Vi anser också att rättsväsendets bekämpning av hatbrott måste komma i fokus, och att även transpersoner ska omfattas av hatbrottslagstiftningen.

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Bengt-Åke Rehn (S): Vårt Mora är blomstrande med en jämn och stadig och stadig befolkningstillväxt. Vi är en känd kommun med eftertraktade naturupplevelser och ett gott utbud på fritidsaktiviter och arbetstillfällen. VI har goda kommunikationsmöjligheter så vi upplevs som nära för alla. Vårt Mora är trivsamt, tryggt, rättvist och hållbart och med möjligheter för alla.

Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Något av dom andra partierna i Alliansen

Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
Annelie Mattson-Djos (MP): För mig är det Enhet. Ett parti som driver andlighet som sin största fråga.

Nyfiken: Skulle vi får det bättre i Mora om vi var en större kommun, kanske borde vi slå oss ihop med någon granne. Orsa? Älvdalen? vad anser du?
Peter Helander (C): Hej! Mora och Orsa ligger mycket nära varandra och delar redan idag mycket. Om Orsa skulle vilja skulle jag inte ha något emot att driva denna fråga men jag ser inte dessa signaler idag. Om vi nye klarar av att samarbeta mellan kommuner i norra Dalarna tror jag att det finns en risk att att staten tvingar ihop oss för att kunna lösa det framtida välfärdsuppdraget.

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): A) 5-7 B) 7-10 C)
Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
David Örnberg (V): Lite otippat kanske men Folkpartiet. Tyvärr har dom fastnat i det "blåa nätet".... :-) Men å andra sidan är detta egentligen en ickefråga för det alternativet finns inte i min värld.... var faktiskt på väg in i KD när jag skulle börja min politiska bana... men gillade inte alls det jag såg....

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Annelie Mattson-Djos (MP): Nej! Det behövs nytänkande inom politiken. Naturligtvis även erfarenhet. Vi har en gräns för hur länge man får sitta på en och samma post i vårt parti, just för att skapa ständig förnyelse.

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
David Örnberg (V): Polisens mindre budget ger mindre patrullerande poliser vilket inte är bra.... behövs mer poliser ute bland folk..

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Annelie Mattson-Djos (MP): Då är Mora en fossilfri kommun med friska och lyckliga invånare som har jobb som de går till med glädje varje morgon.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Nej, jag har inte åkt Vasaloppet men åker skidor.

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
David Örnberg (V): INTE BRA!

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Birgitta Sacrédeus (KD): Ett Mora som har ett starkt civilt samhälle, dvs familjer, föreningar, organisationer och samfund där det offentliga står för främst myndighetsutövning. Trygghet, hållbarhet och medmänsklighet är ledord

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Bengt-Åke Rehn (S): Vi behöver ett bra vägnät, fler och snabbare tågförbindelser och dessutom flygförbindelser som är anpassade till att snabbt kunna nå ett flertal destinationer.

Göran: Äldreomsorgen P.Helander ,kommer ni att satsa på våra gammlingar eller kommer dom få sitta ensamma och ingen personal har tid för dom.Tillsätt mer personal så att våra äldre kan få en vård värd namnet!
Peter Helander (C): Vi försöker fördela de resurser på ett rättvist sätt och alla i kommunen både barn och gamla skall ha ett bra liv. Är du säker på att vi har mindre personal än andra kommuner i Sverige? Jag kan inte se det när jag läser av hur det ser ut i statistiken.

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
David Örnberg (V): Beror vilket parti du väljer att engagera sig i..... ju mindre parti desto större chans... är väl ett logiskt svar...

Annelie: Vad är viktigast - hockey eller konståkning? vad satsar ni mest pengar på? Varför?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Båda är lika viktiga. Vi vill ha en isträningshall så vi kan få in fler att åka skridskor oavsett om det är hockey eller konståkning.

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Annelie Mattson-Djos (MP): Frågan utreds. Vi anser att frågan kan lösas relativt snabbt genom en utökad kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att cykla.

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Gunnel Söderberg (M): En bra politiker måste vara engagerad och jobba för Moras bästa. Naturligtvis finns det olika syn på vad som är det bästa. I det stora hela är vi politiker överens i kommunen även om det finns ideologiska skillnader. Man måste inte ha hållit på i många år för att platsa. Då skulle det vara svårt att få tillväxt i våra partier. Det är positivt med nya friska idéer.

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
Peter Helander (C): Hej! Kanske inte i hela norra Dalarna men för Moras del ser det inte så illa ut enligt den information jag får från länspolismästaren.

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
David Örnberg (V): Vi har lagt en motion om detta när det gäller likabehandling i föreningarna...

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
Annelie Mattson-Djos (MP): Trist, men förväntat med tanke på de attityder som finns till inflyttade, både ljushyande och mörkhyade. Vi måste jobba med attityderna till varandra i kommunen.

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vård, skola och omsorg ska alltid gå först. Vi vill vara bäst i Sverige inom omsorg, vård och skola.

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
David Örnberg (V): Japp... därför vill vi införa nolltaxa så det blir mer attraktivt att bo i byarna för barnfamiljer..

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Bengt-Åke Rehn (S): En bra politiker lyssnar på människorna och driver de frågor som hon/han utlovat via sina valprogram. Väljare och partier avgör huruvida vi platsar som politiker.

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
Birgitta Sacrédeus (KD): Droger (alkohol, narkotika m m) är av ondo. Tyvärr har vi för mycket av den varan. Skulle behövas mer insatser socialtjänst o polis för att komma tillrätta med den kriminaliteten som följer i drogernas spår

Nyfiken: Skulle vi får det bättre i Mora om vi var en större kommun, kanske borde vi slå oss ihop med någon granne. Orsa? Älvdalen? vad anser du?
David Örnberg (V): Tveksamt..... jag anser att ökat samarbete är bättre.. det handlar om identitet var man bor.... senaste kommunsammanlagning slog hårt mot de små kommunerna..

Britt-Louise Sv: Jag är väldigt gravid, ska föda mitt andra barn kanske redan före valet, vem av er kan jag lita på för framtiden? Det vill säga vem är beredd att slåss på allvar för att vi ska få tillbaka BB i Mora?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi ska ha tillbaka Mora BB.

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
Peter Helander (C): Hej! Alla får rösta på vilket parti man vill men är det något parti som står lång ifrån mig och mina värderingar så är det Sverigedemokraterna. Jag kommer aldrig att samarbeta med SD. Då slutar jag hellre som politiker!

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
Annelie Mattson-Djos (MP): Det är underbemannat. Vi vill jobba långsiktigt med attityder och uppväxtmiljöer för att minska kriminaliteten. Att enbart satsa på fler poliser löser inte problemet, utan hanterar bara symptomen.

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Gunnel Söderberg (M): Vi vill att man upp till årskurs tre ska kunna vara kvar i närmiljön. Om det finns tillräckligt med underlag ska vi naturligtvis ha byskolorna kvar längre upp i åldrarna. De är inte heliga. Kvaliteten på undervisningen är viktigast.

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
David Örnberg (V): Håller med dig......

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Absolut! Det är ett av våra vallöften.

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
Birgitta Sacrédeus (KD): Trafikkaoset ska Vasaloppet se över. Finns det hjärterum kan vi ta emot de ca 15 000 som är taket medger

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Helt idiotiskt.

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Peter Helander (C): Hej! Hade det inte varit för Centerpartiet hade byskolor lagts ner. Vår oss är det en av de viktigaste frågorna.

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
Annelie Mattson-Djos (MP): Min personliga uppfattning är förstås att det är förjävligt. Det är misshushållning med resurser. Miljöpartiet vill införa möjlighet till mer flexibel deltidssjukskrivning, ta bort den bortre parantesen för sjukförsäkringen och på sikt slå ihop Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och försörjningsstödet för att skapa ett trygghetssystem med en dörr in där ingen faller emellan stolarna.

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
Birgitta Sacrédeus (KD): jag vet att det är så eftersom jag sitter i barn och utbildningsnämnden och har egna barn i skolan. Skolan bör få fler specialpedagoger

Mora for ever: Egentligen vill man väl aldrig lämna Mora när man väl kommit hit, men ändå är vi beroende av goda kommunikationer. Vilket är viktigast enligt dig, fler tågturer eller fler flygförbindelser?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Fler Tågförbindelser.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Peter Helander (C): Hej! Ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för bra kommunal verksamhet. Vi eftersträvar en skattenivå som ligger i paritet med andra kommuner i Dalarna.

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Birgitta Sacrédeus (KD): När ekonomin så tillåter. Först måste de få de lärare som behövs, dvs specialpedagoger

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Annelie Mattson-Djos (MP): Ja. Det finns dock en gräns för när ekonomin och den pedagogiska situationen blir orimlig. Vi vill dock satsa mer pengar på skolorna.

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
David Örnberg (V): 200 vargar i Sverige tycker jag är lagom... nu håller vargstammen på att gå söderut i landet så det innebär med licensjakt att det blir färre vargar här. Om man går i skogen, trampar på kvistar och visslar och för lite oljud kommer du inte se ett djur i skogen. Bor själv i skogen, Kättbo, och har en ungvarg som sprungit i byn i vintras.... mer dramatiskt än så är det inte... Det finns värre saker att vara rädd för när man är i skogen...

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Bengt-Åke Rehn (S): Att vi sänker skatten beror på att vi bedömt att vi nu har råd att infria det vallöfte vi gett om att inte ha högre skatt än vad som krävs vid varje tillfälle. För närvarande är det inte en klart än med lågkonjuktur och finansproblem i flera länder. Detta gör att vi inte utlovar något annat än 10 öre för 2011. I Mora är det exempelvis nödvändigt med bra resultat för att klara bla vårt vallöfte framåt om Sveriges bästa skola.

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Då är vi 30 000 invånare och med allt det positiva som det medför och spännande utmaningar.

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Birgitta Sacrédeus (KD): Om det finns tillräckligt med elever och att de får den undervisning de har rätt till

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Nej vi är inte nöjda.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Gunnel Söderberg (M): Jag är glad att majoriteten äntligen har uppfyllt sitt löfte att sänka skatten även om jag tycker att det finns utrymme för mer. Centerpartiet lovade oss att sänka skatten så fort det fanns utrymme när vi gick med på en höjning 2002. Nu är vi i alla fall på väg.

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
David Örnberg (V): Det kan bli lite knivigt... men om vi inför Linux somoperativsysten kan man blåsa liv i dom gamla datorerna som kanske ligger i källarna så att det bli datortätare iallafall...

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Jag håller med om att det borde finnas ett större nöjes utbud men det gäller att alla går ut på dom tillställningar som ordnas så att det går ihop ekonomiskt för den som ordnar tillställningen ,så att dom vågar ordna fler saker Kommunen har en liten pott pengar söka för nya arrangemang

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi tror på din beskrivning och ska göra något åt det om vi får många röster i valet.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
David Örnberg (V): LÄngskidor och jag passar inte ihop.... gillar utförsbackar med lift bättre... :-)

moderator: Det kommer in många frågor till politikerna. Om ett par minuter stänger vi chatten för fler inkommande frågor, men politikerna sitter kvar en stund till och svara på de frågor som skickats in.

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
Annelie Mattson-Djos (MP): Det är konstaterat att man är nära taket nu. Varumärket bör vårdas på ett hållbart sätt. Vasaloppet är också betydelsefulla som förebild och bör satsa mer på att opinionsbilda i miljö- och folkhälsofrågor.

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
Peter Helander (C): Hej! Att det finns behov i alla kommunala verksamheter är inget nytt så har det sett ut så länge det funnits kommunal verksamhet. Vår roll är att balansera olika behov mot varandra. Tror du att vi inte har Moras bästa för ögonen? Som du ser på frågorna här på chatten så finns det andra som tycker att pengar skall fördelas på annat.

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Gunnel Söderberg (M): Snart, hoppas jag.

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
Bengt-Åke Rehn (S): Vi tar alltid larmsignaler på allvar. Därför lägger vi till 42 miljoner kronor för skolan kommande 3 år. Dessutom följer vi löpande upp skolans situation.

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
David Örnberg (V): DEt finns visst på gång... den ekonomiska föreningen fyrklövern i Siknäs planerar minst 1 och vill ha 2.... gå in på deras hemsida via www.soromsjon.se

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
Peter Helander (C): Helt fel handlagt och det tycker säkert alla i detta land!

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Annelie Mattson-Djos (MP): När vi har pengar. Det kan eventuellt vara behovsprövat i förhållande till ekonomi.

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Ingen SKA utsättas för någon form av mobbning eller kränkande särbehandling i skolan.

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
David Örnberg (V): Hur många människor ryms i Pakistan, hur många människor ryms i Stockholm? Planeringsfråga...

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Annelie Mattson-Djos (MP): När vi har pengar. Det kan eventuellt vara behovsprövat i förhållande till ekonomi.

Eva Martinsson: Vad är ditt allra allra viktigaste vallöfte?
Bengt-Åke Rehn (S): Att vid varje tillfälle medverka till att Mora är tryggt, trivsamt, rättvist och hållbart för alla.

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Så länge det finns underlag för en byskola och att undervisningen sker enligt skollagen så att barnen får undervisning i alla ämnen

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
David Örnberg (V): DEt var inte en lätt fråga att svara på så här.... passar...

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
Birgitta Sacrédeus (KD): Egentligen är det svårt att kommentera enskilda fall. Enligt tidningen skulle försäkringskassan erbjudit Samhall. Det är inte försäkringskassans uppgift utan arbetsförmedlingens! 140 blev förtidspensionerade om dagen under sossarnas regim. Det var inte mänskovänligt. rehabiliteringen har blivit bättre. Sjukskrivningarna har gått ner, tidigare var vi världens sjukaste folk!?

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
Peter Helander (C): 2-3 föryngringar i hela Dalarna och maxnivå på 210 vargar i hela landet skall hållas. Vill man plantera in skall detta kvittas så att maxnivåerna innehålls.

Pappa: Strunta i skattesänkningen på 10 öre, det är inget som märks. 25 kronor i månaden om man tjänar 25 000 i månaden, före skatt. Jag tycker vi ska lägga energin på skolan istället.
Birgitta Sacrédeus (KD): Vi ska göra både ock

Siv Holm: Hur många vargar ska vi egentligen hysa i våra skogar? Jag törs vare sig gå ut i skogen själv och plocka bär eller släppa ut mina barnbarn i skogen. Vad kan ni som lokala politiker göra för att vi som bor i skogsområdena får skogen tillbaka.
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Det är ingen lokal fråga men vi vill inte ha så många vargar i kommunen.

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi tror på dem. Det är viktigt att kommunen följerlagen och uppfyller sina prioriterade mål om stöd till barn med särskilda behov.

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
David Örnberg (V): nej... men det finns barn som verkligen behöver detta..och dom måste få det ...

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
Birgitta Sacrédeus (KD): De som har behov ska få det enligt skollagen

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
Bengt-Åke Rehn (S): Vi är emot inplantering av varg.

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
David Örnberg (V): Dåligt... av de som gett det rådet...

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
Birgitta Sacrédeus (KD): jag anser att man ska rösta på kristdemokraterna

Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
Peter Helander (C): Eftersom vi är ett socialliberalt parti ligger folkpartiet närmast.

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Naturligstvis vill ju vi ha så många röster som möjligt i Morapartiet. Eftersom vi är ett lokalt parti och driver de lokala frågorna.

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
David Örnberg (V): I Siljansnäs dödades 20 får av en hund.... håll hunden kopplad så blir inte hunden tagen av en varg... enkelt avhjälpt...

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
Birgitta Sacrédeus (KD): En fråga för länsstyrelsen/regional ej kommunal fråga

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
Birgitta Sacrédeus (KD): Ja det är inte bra att ha en sjuk vargstam

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Nej, man måste inte alls vara på något särkilt sett eller person. Jag är själv ny i Morapartiet.

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
David Örnberg (V): Ett Mora som är uthålligt när det gäller miljön, full av frantidstro och har kompetens att locka fler att bo här..

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
Annelie Mattson-Djos (MP): Vi tycker att vargarna bör ges möjlighet att föröka sig och därmed naturligt sprida sig. Med tjuvjakten förhindrar man vargen att sprida sig till andra delar av landet. Infrastrukturen sätter också hinder. Vi anser att det är viktigt att man ska kunna skjuta problemvargar. Detta förutsätter att vargstammen är genetiskt hållbar, vilket hela tiden undergrävs av tjuvjakt. Vi kan tänka oss ett system där man planetar in en varg för varje varg som tjuvskjuts, för att ta bort incitamentet att tjuvjaga.

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): om alla som bor i Mora hjälper till med boende så går det att rymma fler i Öppetspår och kortvasan Vasaloppet på söndagen har nog nått toppen vad jag tror

Marie: Jag har min mamma i Mora. Hon är gammal och behöver ett sk Trygghetsboende. Tyvärr finns inte nåt sånt i Mora. Har pratat med kommunen och det finns inget sånt på gång. Hur tänker ni lösa äldreboendet? Det borde finnas något för äldre. I andra kommuner finns både trygghetsboende och plus 55 boende. varför inte i Mora?
Peter Helander (C): Hej! Vi har en stor mängd trygghetsboenden i kommunen. Det som oftast efterfrågas är ett mellanboende för de som är "friska" pensionärer och vi kommer att bygga ett sådant i centrala Mora inom kort.

M. Sandblom: Hur kan det vara försvarbart att ha en sådan invandrar politik som kostar så mycket och våra äldre blir serverade sämre mat än vad vi ger till våra husdjur och som dessutom i många fall får fara långa vägar för att serveras i en liten äcklig låda?
Birgitta Sacrédeus (KD): Du blandar ihop olika kassor den statliga och den kommunala

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
Annelie Mattson-Djos (MP): Speciallärare ska man ha efter behov

Annelie: Finns det något som kan göras bättre med hanteringen av bedömningar av vilka som ska ha rätt till bidrag enligt LSS?
David Örnberg (V): Kan för lite om detta... återkom gärna med frågan på Fråga politikerna på Moras hemsida..

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Nej, bara de som behöver det.

Pappa: Strunta i skattesänkningen på 10 öre, det är inget som märks. 25 kronor i månaden om man tjänar 25 000 i månaden, före skatt. Jag tycker vi ska lägga energin på skolan istället.
Annelie Mattson-Djos (MP): Bra förslag!

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
Birgitta Sacrédeus (KD): de flesta är fritidspolitiker

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
Bengt-Åke Rehn (S): Vi ska vara glada åt de folkfester som bla Vasaloppet tillför Mora. Vasaloppet är den starkaste orsaken till att Mora är så känt. Jag tycker att vi alla ska hjälpas åt så att alla som vill ska kunna få delta Vasaloppet. Det kräver mycket men ger också mycket för oss alla.

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
David Örnberg (V): KOmmer inte ihåg på rak arm men jag tror det är 9 gc vägar som är planerade...

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Ja, det finns planer och man arbetar på detta.

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
Peter Helander (C): Istället för outbildade assistenter vill vi satsa på utbildade speciallärare för de som har det behovet.

Mikael Köpman: För ett dygn sedan vargdödades en liten sällskapshund på en stugtomt i Åsens fäbod i Venjan, i ägarnas åsyn. Hur många vargar anser ni att Mora kommun ska hysa, och kommer ni tillåta inplantering av varg?
Gunnel Söderberg (M): Det måste ha varit fruktansvärt. Jag skulle helst av allt vilja att vi inte hade några vargar i kommunen. Nu har riksdagen bestämt att vi ska ha 210 vargar i Sverige men jag vill inte ha de flesta här i Dalarna. Det borde vara möjligt för oss att själva få bestämma om vi vill ha varg i Mora. Det lokala inflytande ska vara större. Innan någon varg planteras in i Sverige så tycker jag att man måste utreda vilka sjukdomar de för med sig. Jag är orolig för dvärgbandmasken som finns framförallt hos de ryska vargarna. Om de tar med sig den innebär det att vi måste koka alla bär och svampar innan vi kan äta dem.

Bernt Pettersso: Det går bra för Mora, har jag förstått när det gäller företagande. Kan man göra en topplista och sätta upp de fem allra bästa företagen? Vågar ni det?
David Örnberg (V): De viktigaste företagen i Mora är de som faktiskt ser att dom är en del av den framtida utvecklingen av Mora.... Vi måste tillsammans, företag och kommun se till att vi utvecklas.. Topplistor är jag dålig på..

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Jag vill att Rfsl kommer till Moras Skolor och har kurser ingen ska bli mobbad för sin sexuellalläggning

märta: ska alla elever få speciallärare eller hur menar ni
Bengt-Åke Rehn (S): Alla elever som har behov av att få specialpedagoger ska kunna få det. I dagsläget tillför vi 4 miljoner som är låsta till att medföra fler specialpedagoger

M. Sandblom: Hur kan det vara försvarbart att ha en sådan invandrar politik som kostar så mycket och våra äldre blir serverade sämre mat än vad vi ger till våra husdjur och som dessutom i många fall får fara långa vägar för att serveras i en liten äcklig låda?
Peter Helander (C): Hej! Att ge någon annan skulden för egna misslyckanden är en röd tråd som följt mänskligheten genom historien med katastrofala resultat. Maten är inte så dålig som du påstår. Vi arbetar dock för att göra den ännu bättre än den är idag.

Sandra: Hur kan det vara så att vi som inte hade det så bra ekonomiskt innan valet 2006, har fått det ännu sämre? Nu röstar jag röd/grön.. vågar inte rösta blått för då hamnar väl jag med mina små barn på gatan! kom igen nu röd/gröna..ni måste vinna detta Sverige skrämmer slag påmig
Birgitta Sacrédeus (KD): Du har gått på vänsterkartellens skrämselpropaganda. Har man barn hamnar man inte på gatan. Det finns en lag: socialtjänstlagen. Den har inte Alliansen ändrat

Pappa: Lärare,rektorer och deras chefer larmar om att resurserna inte räcker till vilket gör att elever inte får den hjälp de enligt skollag har rätt till och troligtvis kommer att fara illa. Tror ni på den beskrivningen eller tror ni att de överdriver?
David Örnberg (V): Resurser kan det aldrig bli för mycket av.... ingen rök utan eld heter det ju.... men jag tror nog att skolan gör så gott dom kan...

Obeslutsam: Om du inte tillhörde det parti du gör, vilket parti skulle du då stödja? Alltså vilket är ditt näst bästa parti?
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Alla partier har något som är bra och man jobbar också för att förbättra. Jag valde Morapartiet då jag ansåg att de har fler bra frågor som rör det lokala därför blev jag Morapartist.

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Peter Helander (C): När skolan gör den prioriteringen framför annat. I framtiden tror jag att det kommer att var en självklarhet.

Maria: För mig är det viktigt med en livskraftig vargstam. Hur ställer sig ditt parti i den frågan?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Den uppgörelse som finns om Varg på riket ska hållas

Vintervän: Hur stort får/kan Vasaloppet bli? GÅr det att rymma fler människor i Mora med omnejd än vad som redan brukar vara här under Vasaloppsveckan?
Peter Helander (C): Jag ser gärna att Vasaloppet växer och framförallt att Vasaloppsarenan utnyttjas under hela året.

Pappa: Strunta i skattesänkningen på 10 öre, det är inget som märks. 25 kronor i månaden om man tjänar 25 000 i månaden, före skatt. Jag tycker vi ska lägga energin på skolan istället.
David Örnberg (V): Håller med..... bättre att under den tid vi nu har med god ekonomi se till att det ges en förutsättning för en framtida rejäl skattesänkning... samla i ladorna är väl rätt tänkt eller?

Gunnel Söderberg (M): Det är viktigt att vi ger en signal om att vi inte vill vara en högskattekommun. Jag tycker att det finns ett utrymme för att satsa mer på skolan ändå.

märta: när får alla högstadieelever i Mora egen dator.
Bengt-Åke Rehn (S): Vi ger ett vallöfte att omedelbart prioritera högstadiet.

Pappa: Strunta i skattesänkningen på 10 öre, det är inget som märks. 25 kronor i månaden om man tjänar 25 000 i månaden, före skatt. Jag tycker vi ska lägga energin på skolan istället.
Madeleine Figgé Johnsson (Morapartiet): Vi håller med. Utan skattesänkningen på 10 öre så kan vi ha kvar ca. 10-12 personal i skolan.

Bengt Lindström: Hur ska en bra politiker vara, måste man hålla på med politik i massor av år för att platsa på dom ställen där man bestämmer?
Peter Helander (C): Hej! Jag blev politiskt aktiv 2002 och kommunalråd 2006 och tänker inte hålla på med detta hela livet. Vill du ta över :-)

Maria: Hej! Vill ert parti behålla byskolorna?
Bengt-Åke Rehn (S): Vi lägger inte ner någon skola utifrån nuvarande elevsituation. Tvärtom tycker vi att barn upp till 10 år ska ha närhet till förskola och skola.

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
Mats-Gunnar Eriksson (FP): När man är fritidspolitiker kan det vara svårt att hinna med att svara på frågorna och en del frågor är det mer tjänstemännen som har svaren på

Undersköterska: Ni har säkert som jag och hela svenska folket set Moraläkaren i tv, som fått rådet att börja jobba på Samhall istället för att jobba 75 procent som läkare i Mora. Vad är din personliga uppfattning om detta?
Bengt-Åke Rehn (S): Alliansen har skapat ett system som inte tillåter att kompetens kan tillvaratas. Att de dessutom skyller på försäkringskassan är helt obegripligt.

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Peter Helander (C): 25 000 invånare, en stor bredd i näringslivet, en skola i världsklass, Mora är hjärtat i framtidens upplevelseområde, hög klass på fritid, idrott och kultur. Äkthet,tradition i kombination med förnyelse. Ett deltagande mora där alla invånare är engagerade i samhällsbygget. Årets tillväxtskommun och årets kvalitetskommun.

Oroligmamma ph: Vad kommer ni att göra för att stoppa mobbingen av homo/bi elelr folkl med en annan sexuellläggning? jag har själv en son som belv mobbad för sin läggning? Alla skolaor borde införa kurser av RFSL i skolan! Kan ni lova att det sker om jag röstar på er? Moderaterna!
Peter Helander (C): Skolan har redan detta ansvar att arbeta med alla människors lika rätt. om inte detta fungerar så måste arbetet förbättras.

Peter Nolander: Sverigedemokraterna ser ut att få många röstar i Mora. Vad tycker ni om det?
Gunnel Söderberg (M): Det konstiga är att ingen känner dessa människor. Om de inte bor här och folk röstar på dem så kan vi få tomma stolar i kommunfullmäktige. Det enda som händer att de får partistöd till sig centralt från våra skattepengar. Det hände i många kommuner vid förra valet. Jag hoppas att de inte kommer in.

Gundefan: Vasaloppet och Mora skulle inte klara sig utan varandra. Kanske inte politik, men vad har du själv för relation till skidåkning, har du åkt Vasaloppet?
Bengt-Åke Rehn (S): Motionsåker och har åkt halvvasan.

Johan Pettersso: Hur många km/mil säkrare cykelvägar vill respektive parti genomföra kommande valperiod. (Förslag broarna runt saknas en bra sträcka längs med älven på östnors-sidan, då skulle armaturpersonalen kunna cykla säkert till jobbet, kanon fram till öna bystuga men sedan borde leden gå längs siljansleden till seljabron)
Peter Helander (C): Hej! Jag vet inte summan men vi har avsatt en hel del pengar för att förbättra gång och cykelvägar. Det är en del av överenskommelsen med Trafikverket när det gäller genomfart Mora.

Nyinflyttad Mor: På Mora kommuns hemsida finns en rubrik: Kommun & politik. Fråga våra politiker? Varför är ni så dåliga på att svara när man ställer en fråga?
Peter Helander (C): Hej! Jag svarar alltid på alla frågor!

Annelie: Finns det något som kan göras bättre med hanteringen av bedömningar av vilka som ska ha rätt till bidrag enligt LSS?
Bengt-Åke Rehn (S): Det finns alltid det som kan göras bättre. Men LSS är en lagstiftning som fastställts av regeringen och där beslut kan prövas av berörd

Annelie: Hur ska cykelvägarna utvecklas?
Bengt-Åke Rehn (S): Så att de genom utformning och skötsel stimulerar till ett ökat användande.

Annelie: Finns det mer att göra för att göra Mora med långsiktigt hållbart, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt? Vad i så fall?
Peter Helander (C): Det är min största ambition som politiker att åstadkomma detta. Jag arbetar för Moras bästa!

Annelie: Hur ska nyinflyttade till Mora känna sig mer välkomna? Både de som är födda i Sverige och i andra länder? Hur ska vi skapa attraktiva bostäder för dem? Är det okej att många Morabor äger flera gårdar som de inte bor i, samtidigt som det finns barnfamiljer som vill flytta hit och bosätta sig i en dalagård? Hur kan kommunen uppmuntra till försäljning eller uthyrning?
Peter Helander (C): Hej! Dessa frågor lyfter på vi på våra byamöten men tyvärr så har vi inga maktmedel för att åstadkomma detta.

Johan Pettersso: Tacksam för svar från alla partier. 1 Hur många barn per lärare vill Ni att det skall vara på a) Dagis b) Förskola C) Grundskola 2. Är Ni beredda att omfördela kostnader alt öka skatten för att nå angivet antal i fråga 1? Tacksam för enkelt svar så vi väljare vet skillnad mellan partierna.
Mats-Gunnar Eriksson (FP): att höja skatten är inget alternativ nu jag tror att det finns medel för att få en bra Grundskola ,dagis förskola med den skattesatts som finns

Annelie: Vad är viktigast - hockey eller konståkning? vad satsar ni mest pengar på? Varför?
Bengt-Åke Rehn (S): De är lika viktiga.Regelverket för stödet till föreningslivet ska vara lika utformat och därmed kännas rättvist.

Ola Karlsson: De poliser man vid enstaka tillfällen möter på Moras gator är jättetrevliga och hjälpsamma. Men är ni nöjda över lag med polisläget i norra Dalarna?
Gunnel Söderberg (M): Nej, vi behöver fler polisstationer. Polisen ska snabbt kunna hjälpa innevånarna.

nils ek: vad tänker ni gjöra ått dessa tokiga underhålsregler vid skillsmässor
Peter Helander (C): Hej! Tyvärr så vet jag inte vilka tokiga regler som gäller vid skilsmässa

Annelie: Finns det något som kan göras bättre med hanteringen av bedömningar av vilka som ska ha rätt till bidrag enligt LSS?
Peter Helander (C): Hej! Det finns säkert en hel del som kan förbättras och jag vet att man gör olika bedömningar i olika län och det avspeglar sig i kostnaderna och tidigare så har Dalarna legat mycket högt i kostnadsstatistiken för LSS

Nöjeslysten: Det är hur kul som helst i Mora under Vasaloppet och några fler tider på året. Men andra tider känns det rätt dött. Vad kan vi göra åt det? Ni politiker och vi vanliga människor?
Bengt-Åke Rehn (S): Genom en öppen dialog med alla och se de ideer och möjligheter som framförs. Vill vi vara ett attraktivt Mora krävs det ett öppet sinne hos oss alla.

Mikael Jonsson: Skatten måste väl ändå sänkas mer än 10 öre, kommunen gjorde ju trots allt vinst med 35 milj. det motsvarar ett överuttag på ca: en krona, helt uppåt väggarna enligt mig. Sänk med en krona.
Mats-Gunnar Eriksson (FP): Innan man sänker skatten så ska man veta att skola och omsorg för de resurser de behöver och kommunen har ett stort pensionsskuld att betala av

Saknar Gunnar: Det var verkliga högtidsstunder att få träda in i Mora kyrka och lyssna till förre kyrkoherden Gunnar Kärrboms vackra sång. Nu har Gunnar lämnat församlingen, finns det någon vilja och möjlighet för någon av er att försöka få honom tillbaka?
Gunnel Söderberg (M): Håller med dig att Gunnar har en underbar röst. Jag tror inte att Gunnar vill tillbaka. Han har engagerat sig mycket för Moras bästa och nu har han gått vidare och tagit nya tag i nya uppgifter.

Pappa: Strunta i skattesänkningen på 10 öre, det är inget som märks. 25 kronor i månaden om man tjänar 25 000 i månaden, före skatt. Jag tycker vi ska lägga energin på skolan istället.
Peter Helander (C): Vi lägger energi på skolan. I Mora ca 450 mkr per år. Vissa tycker att vi skall lägga mer. Vi har ökat på med 42 mkr på tre år sedan ursprungsbudgeten i våras.

Sandra: Hur kan det vara så att vi som inte hade det så bra ekonomiskt innan valet 2006, har fått det ännu sämre? Nu röstar jag röd/grön.. vågar inte rösta blått för då hamnar väl jag med mina små barn på gatan! kom igen nu röd/gröna..ni måste vinna detta Sverige skrämmer slag påmig
Peter Helander (C): Hej! Vi har passerat den värsta lågkonjukturen sedan depressionen och Sverige är ett av de länder som klarat sig bäst. I Spanien har man idag 20 % arbetslöshet.

Sandra: Hur kan det vara så att vi som inte hade det så bra ekonomiskt innan valet 2006, har fått det ännu sämre? Nu röstar jag röd/grön.. vågar inte rösta blått för då hamnar väl jag med mina små barn på gatan! kom igen nu röd/gröna..ni måste vinna detta Sverige skrämmer slag påmig
Bengt-Åke Rehn (S): Ja svaret är enkelt Sverige valde en regering som prioriterade skillnader mellan pensionärer och löntagare i skattetryck. De sänkte kostnaderna för höginkomsttagare och sänkte trygghetssystemen för de som mest behöver dem. Framförallt har livet på landsbygden fått stryka på foten. Så rösta på de röd/gröna om du vill ha ändring

arne pettersson: Hur är Er framtidsbild av Mora år 2020
Gunnel Söderberg (M): Vi styrs av en allians och vi har Sveriges bästa skola och är utsedda till bästa företags- och äldrekommunen. Vi är navet i norra Dalarna och är en attraktiv inflyttningskommun. Vi är inte längre en högskattekommun. Saxviken är vår strandoas med rikligt folkliv och en vacker rekreationsplats mitt i centrum. Marken mellan lasarettet och Vattnäs är utbyggt med många olika slags boende. Villor, parhus och djurgårdar. Vårt BB är välkänt i hela Sverige och Norge.

Gunnar Erikson: Genomfarten genom Mora är vissa tider på dagen hopplös, det vet jag eftersom jag åker på just dom tiderna. Finns det några planer på någon kommunal hylla på att göra något åt detta?
Gunnel Söderberg (M): Det ligger inte på hyllan utan är väldigt aktivt. Det är en satsning på nära 200 miljoner varav vi är med och delfinansierar. Planen heter Genomfart Mora och är i 4 steg. Hör av dig om du vill veta mera.

moderator: Då tackar vi politikerna från Mora för att de ställde upp och chattade med er läsare här under kvällen. I morgon fortsätter vi chattandet med kommunpolitikerna från Smedjebacken.

Mer läsning

Annons