Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mora kommun får kritik igen

Annons

Elevens föräldrar anmälde i april i år Mora kommun till Skolverket. Föräldrarna ställde sig kritiska till kommunens hantering av de kränkningar deras son under en längre tid blivit utsatt för.

Eleven har enligt anmälan bland annat blivit sparkad och slagen med en innebandyklubba, vilket gjort att han fått sömnproblem och vägrar gå till skolan.

Under vårterminen har eleven fått hemundervisning. Hemundervisningsläraren lade märke till att eleven uppträdde på ett "annorlunda" vis, vilket föräldrarna påtalat under sonens hela skolgång, men som de inte fått gehör för.

Hemundervisningsläraren ordnade läkartid, vilket enligt föräldrarna skolan och Bup ignorerat att göra.

Ansvariga vid Mora kommun har till Skolverket bland annat anfört att skolans uppfattning om händelseförloppet i många stycken skiljer sig från familjens.

Bup har remitterat eleven till habiliteringen och poängterat betydelsen av snabb hantering. Skolläkaren har också träffat eleven och hans föräldrar och konstaterat att det finns grund för medicinsk utredning.

Skolverket konstaterar att i förevarande fall har skolan uppmärksammat en kränkande händelse och i samband med den haft telefonkontakt med föräldrarna. Skolan har dock valt att inte följa den plan mot kränkande behandling som upprättats 19 april 2001 i kommunen

Från oktober 2001 sker fler incidenter som eleven upplever som kränkande och som inte dokumenteras eller följs upp.

Skolverket understryker att för att planen mot kränkande behandling ska fungera som ett levande dokument måste den följas i alla situationer där kränkningar förekommer. Enligt planen ska varje fall dokumenteras och följas upp, vilket inte förekommit i detta fall. Skolverket och riktar kritik mot Mora kommun för att inte följa den plan mot kränkande behandling som kommunen upprättat.

Skolverket kritiserar även kommunen på punkten "rätten till utbildning". Här heter det att huvudmannen dröjt med att kartlägga stödbehovet för den aktuella eleven. Skolverket har i en rad tillsynsärenden betonat vikten av att ett åtgärdsprogram upprättas så snart det står klart att en elev är i behov av särskilt stöd.

Den kan tilläggas att Skolverket även vid ett tidigare tillfälle riktat kritik mot Mora kommuns sätt att hantera problembilden kring den aktuella eleven.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons