Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Möjligt muddra hela Tisken

Annons

Beräkningar som gjorts visar att det ligger cirka 390 000 kubikmeter sediment i Tisken och 30 000 kubikmeter lögtåg som ska flyttas från botten av Tisken till Främbyviken.

Utrymmet i Främbyviken är så stort att sedimentet ryms.

Det finns dock olika sätt att utforma deponin. Gemensamt för alla är att en tät vall byggs tvärs över Främbyviken och runt stränderna för att hålla sedimenten på plats.

Fyra olika alternativ till placering av vallen har studerats.

Man kan välja att täcka deponin med en vattenspegel eller med ett moränlager.

Man kan välja till vilken nivå deponin går upp i förhållande till Runns medelvattenstånd.

Om man väljer alternativet att täcka deponin med ett moränlager trycks sedimenten ihop och volymen minskar till 340 000 kubikmeter.

Om man väljer alternativet med vattenspegel måste vattennivån i Främbyviken höjas 0,7-1,2 meter jämfört med Runns medelvattenstånd.

Om man vill ha en deponi med vattenspegel på samma nivå som Runns medelvattenstånd kan man inte muddra hela Tisken.

En fråga som naturligtvis är viktig i detta sammanhang är vad muddring och deponi kostar.

Beräkningar har gjorts för muddring av hela Tisken med deponi i Främbyviken. Kostnaderna för de olika metoderna med deponi med vattenspegel, täckning av morän varierar från 114 miljoner till 185 miljoner kronor, beroende på vilken teknik man väljer.

Parallellt med GVT:s utredning har Luleå Tekniska Universitet och Frigeo AB arbetat med att utveckla en metod för sedimentupptag med frysteknik.

Teknikutvecklingen har pågått i 2,5 år och metoden har testats i mindre skala med gott resultat. Metoden innebär att sedimentet fryses på botten innan det lyfts upp.

Med frysmuddringstekniken kan det vara tekniskt möjligt att deponera sedimenten från Tisken i en djuphåla i Runn.

Kostnaderna för att använda frysmuddringstekniken är ungefär lika stor som för sugmuddring.

LILLIS ÅKERBLOM

Mer läsning

Annons