Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mögligt foder och vanvård

Annons

Då omhändertogs 67 kor på en gård i kommunen av Miljö och Hälsoskyddsnämnden i Mora. Beslut togs att djuren skulle säljas.

Ägarna till gården där korna omhändertogs överklagade. Kammarrätten gick med på inhibation och stoppade försäljningen. Nu begär nämnden prövningstillstånd hos regeringsrätten med förhoppning att kammarrättens inhibation rivs upp. I en nio sidor lång inlaga framhåller nämnden att det framkommit nya fakta i ärendet, bland annat de för ägarna graverande analysresultaten.

I sitt inhibationsbeslut gjorde Kammarrätten bedömningen att det inte finns tillförlitlig bedömning angående djurens missförhållanden. Det konstaterades också att förbättrade förhållanden i den gamla ladugården där några av de omhändertagna djuren vistades inte framkommit nämndens bedömning för omhändertagande..

Allvarligaste anmärkningen som nämnden nu riktar mot Kammarrätten är att förbättringarna, som gjorts i gamla ladugården har skett efter omhändertagandet. Nämnden anser de åtgärderna inte ska ligga till grund för Kammarrättens bedömning.

Nämnden redovisar också i skrivelsen att från 1992 fram till omhändertagandet i april i år har det förekommit anmärkningar mot ligghallar, utgödsling samt ihopspikade staket på den aktuella gården.

I samband med omhändertagandet i april stod det klart att det fanns betydligt flera djur på gården, 126 mot ett föreläggande att hålla högst 80 djur. Dessutom förelåg det foderbrist, skaderisker för djuren och synliga sår på djuren. Det skriver nämnden i sin framställan till regeringsrätten och bifogar bildbevis.

Analysresultat av det foderprov som togs på gården, visar att det finns mycket riklig växt av mögelsvamp i djurfodret. Mögelangrepp på djurfodret kan orsaka förgiftning och luftvägslidanden hos djuren.

Dagarna före omhändertagandet hittades en död kalv utanför gårdshagen. Obduktionsresultaten visar att kalven levt en till två dagar.

Miljö och Hälsoskyddsnämnden ser allvarligt på att tillsynenvarit så bristfällig att en kalv levt och kanske lidit en till två dagar före sin död utan att upptäckas av djurhållaren och utan att få veterinärvård.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons