Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Modernt skogsbruk hot mot gammal skog

Annons

Björn Evbjer, Naturskyddsföreningens ordförande i Rättvik, är bekymrad över den dramatiska minskningen av antalet arter i våra skogar.

- Den moderna skogsindustrin gör att vi har få äldre skogar, minskningen av antalet arter är dramatisk på grund av att skogen förändrats, berättar han.

Problemet är att skogens naturliga rytm ligger på 500-1 000 år, men i dag blir skogarna cirka 150-200 år gamla. Därmed försvinner de arter som lever bäst under det att skogen åldras.

Till viss del har skogsbruket kommit till insikt med problemen, enligt Björn. Ett exempel på detta är att man nu återigen börjat bränna skog eftersom en del arter helt enkelt behöver skogsbränder för att överleva och föröka sig.

- Exempelvis har flera fågelarter minskat kraftigt i antal, men framför allt är det de mindre oansenliga, "osynliga" arterna, som insekter av olika slag, som är hotade. Det är de arterna som gör grovjobbet vid nedbrytningen av död ved och som även tjänar som föda åt exempelvis fåglar, säger han.

Skogsbolagen har trots allt blivit bättre på naturvård än tidigare.

- Man har avsatt fler områden som är särskilt skyddsvärda, men det är långt kvar till målsättningen på cirka 5-10 procent av skogsmarken. I Rättvik har vi mindre än 1 procent, säger han.

Naturskyddsföreningen i Rättvik har aktivt arbetat för att få mer skogsmark skyddad. Det har bland annat skett genom uppvaktning av skogsbolag, kommunen och till viss del även privata markägare.

- De flesta av de skogsområden vi arbetat med har i dag någon typ av skydd, säger Björn Evbjer.

Sveaskog är ett bolag som äger relativt mycket skog i norra delen av Rättviks kommun. Stefan Bleckert är naturvårdschef på Sveaskog.

- I delar av norra Dalarna har skogen blivit hårt avverkad på 50-, 60- och 70-talen, där kan arter lokalt ha minskat och försvunnit. Där kan effekterna kvarstå i 100-200 år, säger han.

Bleckert förklarar att det finns cirka 2 101 arter på den rödlista som är upprättad över hotade arter.

Där utgör skalbaggar den största gruppen, medan Stefan Bleckert bedömer att 40-50 stycken fågelarter finns med på listan.

-Vitryggen ligger illa till och fortsätter minska, den mindre hackspetten har det också bekymmersamt, säger han.

Han pekar på att bolaget nu satsar på att avsätta skogsbiotoper, avsätta gamla träd och bränna mer i skogen. Men att åtgärda gamla försyndelser kommer att ta tid.

- Den ekologiska nyttan med vår naturhänsyn, den går att utläsa först om 50 år, säger han.

Fotnot: I Sverige upprättas så kallade rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter.

I rödlistorna arterna grupperas arterna i sex kategorier, avseende grad av sällsynthet och risken för utdöende.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons