Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Mjukt nej" till vindkraft från oenig miljönämnd

Annons

Det var vid nämndens senaste sammanträde som frågan om den planerade vindkraftparken på Granberg, väster om Rämma fäbodar kom upp. Länsstyrelsen ville ha miljönämndens syn på saken.

Älvdalspartiets Martis Stig Eriksson, Elon Andersson (fp) och Anita del Nero (frihetliga) ville att nämnden skulle säga nej till etableringen. Argumenten bakom deras yrkande var bland annat riskerna för vattenmiljön i Ändmåjrbäck, riskerna för berguv och kungsörn, oklarheter kring de schaktningar som måste göras och hur de påverkar miljön, den stora påverkan av landskapsbilden och det stora motståndet bland fastighetsägarna i Rämma fäbodar.

Jan Spånberg (c) yrkade i stället att nämnden skulle anta ett uttalande som dess ordförande, Peter Egardt (s), hade skrivit. Med ordförandens utslagsröst blev beslutet att anta yttrandet.

I yttrandet säger miljönämnden att Sverige på både nationell, regional och lokal nivå måste planera var vi vill ha vindkraftverk så att det blir en planerad etablering.

När det gäller den kommunala översiktsplanen har kommunen ingenting med om vindkraft och innan kommunen kan gå med på sådana, bör översiktsplanen för södra kommundelen göras om och lämpliga ställen för vindkraft pekas ut.

I yttrandet sägs också att nämnden anser att "förändringen av landskapsbilden i Rämma fäbodar blir oacceptabelt stor med den nu föreslagna placeringen av vindkraftverken."

Vidare säger nämnden att "chansen är uppenbar att det finns andra lämpligare alternativ i vår kommun där störningarna blir mindre och den energimässiga vinsten större". Med det sista menar nämnden att, om man nu ändå ska tillåta kraftverk på platsen, så bör anläggningen göras större, naturpåverkan blir ju inte större, men kraftverket ger mer energi.

En revidering av översiktsplanen för Älvdalens södra del kan, enligt stadsarkitekt Thomas Almgren, vara klar, i allra bästa fall, 2007. Om den sedan överklagas kan det dröja ytterligare några år innan den är fastställd.

Oavsett om kommunen gör om sin översiktsplan, är det inte kommunen som beslutar i den här frågan annat än när det gäller byggnadslov, som redan sökts för vindkraftsparken.

Det är i stället miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen som avgör ärendet. Ett beslut kan komma tidigast någon gång i vår.

Vad miljöprövningsdelegationen än beslutar, finns anledning att tro att det beslutet kan komma att överklagas. I så fall får Miljödomstolen ta upp ärendet och sedan kan en eventuell klagande begära prövningstillstånd i Miljööverdomstolen. En sådan process kan dra ut på tiden ordentligt.

Även ett eventuellt beslut om bygglov i byggnadsnämnden kan överklagas i flera instanser. Med tanke på det stora motstånd som verkar finnas mot vindkraftverken, är det inte otroligt att alla möjligheter till överklagande kommer att tas till vara.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons