Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitträcke planeras efter riksväg 80

Annons

Som ett led i Vägvärkets Nollvision, planeras det nu för att bygga mitträcke och trefältsväg på delen Lönnemossa-Ängelfors.

En förstudie har gjorts. Den visar att ett mitträcke på det här vägavsnittet sannolikt kommer att minska antalet trafikolyckor, och därmed leda till ökad säkerhet för trafikanterna.

Den nuvarande vägsträckningen kan följas. Men bygget av en mötesfri väg leder dock till att korsningar måste byggas om, och troligen måste en del utfarter och infarter stängas. Det i sin tur kan leda till en del bilister tvingas åka en omväg. Dessutom måste vägnätet vid sidan om riksvägen kompleteras något.

Det handlar om att bygga mitträcke på sträckan Lönnemossa strax bortom Hosjö, till Ängelsfors, där vägen från Långshyttan kommer ut på riksväg 80.

Riksvägen har en vägbredd på 13 meter. Högsta tillåtna hastighet är 110 kilometer i timmen, frånsett ett avsnitt där det är 90. Vinterhastigheten är 90 km/tim på hela sträckan.

Alternativet att bygga fyrfältsväg anses inte vara aktuellt. I jämförelse är detta alternativ mycket dyrare att bygga, och Vägverkets grundregel är att vägen bör trafikeras av 10 000 fordon per dygn för att detta ska vara aktuellt. Den aktuella sträckan har knappt 3 000 fordon per dygn.

Om man ska jobba vidare mot målet att minska antalet döda och skadade i trafiken kan alternativet till mitträcke bli att man tvingas införa en hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen, något som skulle minska framkomligheten högst väsentligt. Dessutom kan det vara svårt att få acceptans för en sådan hastighetsbegränsning, enligt förstudien.

Om inga åtgärder alls vidtas kommer vägen att ha en fortsatt hög risk för mycket svåra mötesolyckor.

Från 1992 till sista augusti i fjol polisanmäldes 33 olyckor på det här vägavsnittet. Vid dessa olyckor har 6 personer dödats, 13 har skadats svårt och 32 personer har fått lindriga skador.

Förhållandevis få viltolyckor har rapporterats längs vägavsnittet. Däremot har de viltolyckor som inträffat medfört svåra följder med 2 dödade, 2 svårt skadade och 12 lindrigt skadade personer.

Viltstängsel efter hela den aktuella sträckan är enligt Vägverket en förutsättning för att minska viltolyckorna. Det planerade mitträcket gör dock att behovet av eventuella viltpassager blir svåra att tillfredställa.

En grov uppskattning av kostnaden för att bygga en trefältsväg med mitträcken på sträckan är 40 miljoner kronor.

Redan i år kan det bli aktuellt med beläggningsarbeten på vägen, och om allt går enligt planerna kan bygget med mitträcken kanske starta nästa år.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons