Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Misstänkt bidragsfusk

Annons

Det var i våras som kommunen vid en granskning av de kommunala aktivitetsbidragen upptäckte att märkligt stora summor betalats ut till Ilbäckens ryttarför-ening. Föreningen toppade listan över inkasserade aktivitetsbidrag bland kommunens föreningar. Exempelvis skulle ryttarför-eningen enligt sina aktivitets- och närvarolistor vara berättigade till tre gånger så mycket aktivitets-bidrag som hela Dala-Järna IK:s verksamhet under motsvarande period.

Kommunen kontaktade Dalarnas idrottsförbund och fick där beskedet att det även därifrån hade upptäckts tvivelaktigheter i ryttarföreningens redovisningar och att en kontroll pågick. Tillsammans började de att undersöka underlagen för bidragen till Ilbäckens ryttarförening och det stod snart klart att allt inte stod rätt till. Bland annat stöder de sig på dessa punkter som de menar att visar på stora brister:

q Barn fanns upptagna som närvarande på närvarokort trots att de aldrig varit i kontakt med föreningen.

q Barn som inte finns bokförda i Vansbro kommun finns med på närvarokort för ansökan om kommunalt bidrag.

q Namnteckning/undertecknande om riktighet av närvarokort överensstämmer ej med namnteckning som finns i ansökan till barnomsorgen i Vansbro kommun.

Bland annat fanns en flicka upptagen på närvarokort som visade att hon skulle ha deltagit i 135 aktiviteter under en sexmånadersperiod, vilket blir mer än samtliga vardagar under perioden. En av granskarna kände dessutom igen flickans namn och visste att hon inte höll på med ridning. När föräldrarna kontaktades kunde de berätta att flickan aldrig varit i kontakt med för-eningen och att hon dessutom är både häst- och höallergiker.

Oriktigheterna som framkom gjorde att Dalarnas idrottsförbund avslog hela föreningens ansökan för andra halvåret 2002. Vansbro kommun hade då redan betalat ut 13 768 kronor för samma period, pengar som omedelbart begärdes tillbaka. Kommunen har nu begärt in samtliga närvarolistor för åren 1998-2003 för en granskning. Sedan 1998 har kommunen betalat ut sammanlagt 113 000 kronor i aktivitetsbidrag till Ilbäckens ryttarförening, utbetalningar som nu kommer att granskas under lupp.

- Det är tråkigt när det blir så här. Aktivitetsbidragen till för-eningarna bygger på förtroende och ärlighet, säger kommunens ekonomichef Catarina Willman.

- Om vi tvingas att tillsätta särskild personal för att granska föreningarnas närvarokort så blir ju det på bekostnad av bidragspengarna och risken finns att för-eningsbidragen då helt kan komma att försvinna, säger hon.

Ryttarföreningens kassör, Matz Hillgren, medger att föreningen betalat tillbaka bidraget från kommunen på 13 768 kronor men nekar bestämt till att för-eningen med avsikt tillskansat sig bidragspengar som de inte varit berättigade till. I stället säger han att någon mindre förväxling av namn på närvarokorten omedvetet kan ha skett och han betecknar det hela som en bagatell. Inte heller föreningens ordförande, Cayenne Cranning, säger sig känna till något om att bidragen till föreningen utbetalats på felaktiga grunder:

- Det finns mycket i regelverket som är svårt att tyda och vi har begärt att få tydligare regler när det gäller aktivitetsbidragen.

Uppgiften om att vi inte får ta upp namn på deltagare från andra kommuner på närvaro-rapporterna är exempelvis helt nytt för mig. Naturligtvis är det fel att det finns namn som aldrig har deltagit på närvarokorten men det beror helt och hållet på felaktiga uppgifter från en av våra gruppledare. Vi i styrelsen har inte haft en aning om det här, säger Cayenne Cranning.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons