Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Missbruk för miljoner

Annons

Socialchef Anna-Karin Olsson redovisade inför nämnden att underskottet för 2003 års verksamhet blir 9,2 miljoner kronor, ungeför lika fördelat mellan de båda verksamhetsgrenarna individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg.

Det är särskilt kostnader för personal samt köp av platser för missbrukarvård och placering av ungdomar som har lett till budgetöverskridandet.

Insatserna för barn och ungdomar blev omfattande under 2003. Sjuttiotvå av dessa har varit föremål för socialnämndens omsorg och det är en smärre ökning mot 2002. Däremot är ökningen av antalet dygn i familjehem eller institution mer än fördubblat, 4 111 mot 2 010.

Även behovet av öppenvård för vuxna missbrukare har ökat kraftigt, 62 har tagit del av denna vård mot endast 29 året innan.

Tittar man två år tillbaka i tiden, så har vårdbehovet för de här grupperna "exploderat". Nio vuxna missbrukare var då registrerade, 2003 var de hela 73.

2001 gjordes olika insatser för totalt 28 barn och ungdomar. Året därpå hade de behovsbehövande ökat till 70 och 2003 var de 72 stycken som tog del av öppna insatser eller blev placerade i familjehem eller på institution.

Nu hoppas de ansvariga att de stödpersoner, bland annat en hemterapeut, som projektanställts ska innebära att situationen rätar upp sig inom ett par år.

Omsorgen av äldre och handikappade har dragit på sig överkostnader genom att införandet av pooltjänster vid Lillåhem och Orsagården inte gav motsvarande besparing på vikariekontot, utan kostade en miljon mer än budgeterat.

3+3-systemet kostade en halv miljon mer än beräknat och rent allmänt har äldreomsorgen använt mer personal än det var budgeterat för.

För bättre flexibilitet och samverkan, och därmed lägre kostnader, flyttar vårdpersonalen från den 1 april in i "Hemtjänstens hus" varifrån alla grupper ska utgå till sina arbetsuppgifter.

Socialchefen Anna-Karin Olsson konstaterar att verksamheterna framledes måste bli mer kostnadsmedvetna för att undvika underskott. Samt vara kreativa för att kunna åstadkomma andra och bättre lösningar.

Förvaltningen ska, enligt hennes åsikt, bli mer öppen mot allmänheten och därmed förbättra förståelsen för de uppgifter den har.

Socialnämnden har tumskruvarna på sig för att komma tillrätta med ekonomin under 2004 och till nästa nämnd ska verksamheten fundera på förslag som kan pruta kostnaderna med ytterligare fyra miljoner kronor.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons