Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Missade remissen

Annons

Patienten hade några år tidigare opererats för en testikelcancer, och röntgades sedan dess regelbundet. I augusti 2001 blev han inbokad på läkarens mottagning efter att förändringar hade visat sig i höger lunga. Det beslutades att en datortomografiundersökning skulle göras av patientens lungor och att han sedan skulle få en remiss till Thoraxkirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt läkaren beställdes röntgenundersökningen enligt de vanliga rutinerna och patienten kallades till undersökning i september 2001.

Enligt läkaren är det här felet inträffat. Han uppger att något utlåtande från röntgenundersökningen aldrig dök upp på kirurgkliniken, och heller aldrig skickades till patienten. Själv arbetade han få dagar i månaden på mottagningen och var inte i tjänst när röntgenundersökningen genomfördes. Patienten kontaktade inte kliniken förrän 15 månader senare. När läkaren kontaktades av patientens primärvårdsläkare var det redan för sent.

Läkaren menar att brister i informationsöverföringen mellan röntgenkliniken och kirurgkliniken låg bakom misstaget och att han själv inte hade huvudansvaret för uppföljningen av patienten.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skriver i sin bedömning att läkaren varit ansvarig för bevakningen av remissvaret från röntgenundersökningen, eftersom han var den remitterande läkaren och visste om att patienten hade en tumör. Om han, på grund av att han arbetade få dagar per månad på lasarettet, inte hade möjlighet att följa upp undersökningen, borde han ha sett till att någon kollega övertog ansvaret.

Nämnden skriver att läkaren inte fullgjort sina skyldigheter och att felet varken är ringa eller ursäktligt, samt att disciplinpåföljden blir en erinran. Att läkaren brustit i sin informationsskyldighet anser nämnden däremot inte.

Tre av nämndens ledamöter anmälde avvikande mening och ansåg i stället att läkaren inte bär ansvaret för remissuppföljningar om inte svaren läggs fram till honom för signering, och att läkaren i det här fallet därför inte borde ha fått någon erinran.

DAN HAVEMOSE

Mer läsning

Annons