Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöskyddet vidhåller krav på Banverket

Annons

Miljöskyddets krav på buller- och vibrationsdämpande åtgärder överklagas av såväl Banverket som boende utefter den aktuella bansträckan i Munkbo.

Banverket hävdar i sin överklagan till länsstyrelsen att såväl buller som vibrationer underskrider riktvärdena för buller från spårbunden trafik.

De boende hävdar å sin sida att miljöskyddet är för snällt i sina krav på det statliga verket.

Miljö- och byggnämnden väljer att inte kommentera de boendes synpunkter. Men när det gäller Banverket står det klart att kraven står fast.

Visserligen håller nämnden med om att bullernivån ligger under riktvärdena. Inte heller har det påträffats bevis på att vibrationerna verkligen resulterat i skador på byggnader.

- Men, deklarerar nämnden i sitt yttrande till läsnsstyrelsen, boende har under lång tid och på ett tydligt sätt beskrivit hur man upplever störningarna från godstågen.

Därmed tar nämnden fasta på vad miljöbalken säger om störningar som enligt medicinsk bedömning "kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälligt".

Lagen säger att försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

- De upprepade klagomålen understryker uppfattningen att buller- och vibrationsnivåer utgör en hälsorisk.

Därför återupprepas kravet på att de öppna spårskarvarna utefter sträckan exempelvis svetsas ihop, och att hastigheten sänks till högst 70 kilometer i timmen tills åtgärderna är utförda.

Nämnden avslutar yttrandet med att föreläggandet inte är orimligt. Därmed yrkas att Banverkets överklagande avslås.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons