Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet vill göra Orsa till eko-kommun

/
  • Shigeru Ishida är Miljöpartiets första namn på listan till kommunvalet i Orsa.  Foto: Privat 

Annons

1. Ska Orsa, med cirka 7 000 invånare, fortsätta att vara en egen kommun?

- Ja, fast med utvidgad samverkan och utökat samarbete med andra kommuner genom till exempel kommunalförbund. Med tiden kan man kanske tänka sig en sammanslagning, då i första hand med Mora.

2. Hur ska vi locka fler att flytta till Orsa?

- Orsa ska skapa Sveriges bästa skola och satsa på mer/fler utbildningar, utveckla och stödja jordbruk och odlare, satsa på byggande och utveckling även i byarna.

3. Hur ska vi minska arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten?

- Öka utbildningsstandarden som är bland den lägsta i länet. Gemensamma insatser i både offentlig verksamhet och i det privata näringslivet, så att man gemensamt tar emot ungdomar som lärlingar/praktikanter och naturligtvis öppnar upp för anställningar. Vid en eventuell rödgrön valvinst kommer detta att väsentligt underlättas av de specialdestinerade förslag och pengar de rödgröna lagt fram i sitt valmanifest.

4. Hur ska vi skapa ett levande centrum?

- Regelbundna marknader (använd till exempel de fula garagen längs Järnvägsgatan), fler lekplatser, blomsterodlingar, fruktträd och bärbuskar på allmän mark, utveckla lokala kollektivtrafiken, fortsatt satsning på konst och kultur i centrum.

5. Står beslutet om att lägga ner Kyrkbyns röda skola kvar även efter valet?

- Går det att ändra beslutet vill Miljöpartiet göra det. Eftersom byggexploateringen redan satts igång, och beslutet att lägga ner röda skolan inte styrdes av något block utan var ett resultat av de stora partiernas kohandel, kanske det i realiteten ändå blir omöjligt.

6. Hur ska vi göra för att få hit fler företag?

- Vi ska satsa på att göra Orsa attraktivt för småföretagande i första hand. Det är där nya arbetstillfällen skapas och där utvecklingen sker. De stora företagens lokalisering till orter som Orsa är troligen inte alls en realistisk verklighet utan tillhör det förgångna. Tjänstesektorn med turism ligger närmast att utvecklas ytterligare. Hantverkshus för småföretagande med gemensam service kanske kan behövas i ett längre perspektiv.

7. Skollokaler har diskuterats. Vilka förslag har ni till att Orsaskolan ska få ändamålsenliga studielokaler?

- Orsaskolan måste upprustas. Fler grupprum och ämnessalar, arbetsrum för lärarna, bättre standard på teknisk utrustning. Upprustningen ska ske enligt senaste miljöteknik för långsiktig hållbarhet.

8. Vilken inställning har ert parti i rovdjursfrågan?

- Licensjakten ska inte se ut som i dag, där förutsättningarna för bärkraftiga rovdjursstammar hotas. Skyddsjakt ska finnas kvar.

9. Ungdomens Hus står utan lokal. Vilket är ert förslag att lösa lokalfrågan?

- Ungdomarna ska ha lokaler centralt och inte isoleras från andra. Ungdomarna bidrar till ett levande centrum i allra högsta grad.

10. Ska Orsa satsa på vind och vattenkraft?

- Orsa ska bli bästa eko-kommun i alla avseenden. Förutsättningar finns och dessa tankar var för många år sedan levande. Varför lades dessa tankar i malpåse? Orsa var tidigt ute, men tappade tyvärr försprånget. Det är dags att återta initiativet.

11. Nämn tre andra frågor ni kommer att arbeta för under perioden.

Tänka globalt i arbetet med kommunens välfärdsfrågor. Speciellt fokus på barn, ungdomar och gamlas behov. Förbättra kvalitén på ledarskap och utbildning. Ökade satsningar på kulturen.

Fakta: Miljöpartiets valsedel

1. Shigeru Ishida, lärare

2. Ulla Myrström, silversmed

3. Ann-Catrin Lofvars, jurist

4. Iréne Westergaard, fru

5. Olle Bengtson, allfixare

6. Anna Berggren, odlare

Mer läsning

Annons