Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet får inte bestämma om bensinskatten

Annons

Socialdemokraterna vill satsa mer på att skapa fler jobb. Vi vill se fler i arbete och dessutom ha rimliga förutsättningar för människor att ta sig till sitt arbete.

Där kollektivtrafiken inte finns och då arbetstiderna är oregelbundna är bilen ett viktigt transportmedel, exempelvis i gles- och landsbygd. Därför säger vi nej till miljöpartiets förslag om höjd bränsleskatt. Dessutom ökar en höjd bränsleskatt kostnaderna för företag i gles- och landsbygd och det vill vi inte medverka till.

Vi har tidigare föreslagit att ett differentierat bensinpris ska införas. Det ska vara högre i storstäderna och lägre i exempelvis skogslänen. En lägre skatt på bensinen i skogslänen kommer att ha regionalpolitisk betydelse och är en tydlig markering av att dagens regionala obalans inte accepteras. Låt det bli början på en ny och effektivare regionalpolitik.

Skatten på fordonsbränslen har i grunden två syften. Dels att tillföra statskassan intäkter för att finansiera samhällets behov av välfärd och kommunikationer och dels har skatten till uppgift att åstadkomma bättre miljöstyrande effekter.

En socialdemokratisk politik måste, till skillnad från skattesänkare på högerkanten och miljöpartiet, ta hänsyn till bägge dessa effekter och till att människors legitima rättighet att till en rimlig kostnad kunna transportera sig även i glesbygd.

Bilismen betalar inte kostnaderna för miljöpåverkan. Men en politik för att klara ambitioner om omställning av Sverige i riktning mot ekologisk hållbar utveckling måste ta hänsyn till de regionala skillnader som vi har i Sverige.

En kombination av regionalpolitik och miljöpolitik bör göras. I storstäderna är trafikens negativa miljöpåverkan stor. Där är det nödvändigt med begränsande åtgärder.

Vi vill peka på andra lösningar än höjd bränsleskatt som kan främja miljön, sänka utsläppen från trafiken och nå klimatmålen. Vi vill se offensiva satsningar på forskning och utveckling av biobränslen. Men framför allt måste krav ställas på bilindustrin att utveckla bränslesnåla bilar och bilar som drivs av alternativa bränslen och miljövänligare motorer. Dessutom måste pendling över läns- och regiongränser underlättas genom ekonomiska stimulanser.

PETER HULTQVIST, KG HAMMARBERG

Mer läsning

Annons