Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonsatsning förbereds på Lyviksberget

Annons

Det säger Gun-Britt Malmkvist (s), ordförande i det kommunala utvecklingsbolaget Laven.

Med "intressenter" menas företag som vill etablera sig på eller vid Lyviksberget.

Är det företag som inte finns i Ludvika eller företag som är verksamma här?

- Både och, svarar Malmkvist.

Vill de hyra lokaler eller bygga egna lokaler?

- Båda varianterna diskuteras.

I övrigt vill Malmkvist inte säga något närmare om de företagsetableringar som kommunen förväntar sig.

Kommunens näringslivschef, Jan Björnehaag, väljer också att för närvarande vara mycket försiktig med kommentarer.

- Roger (Stål, kommunalrådet) har bett mig att på kommunstyrelsens arbetsutskott (den 27 april) göra en muntlig föredragning för politikerna. Det blir en dagslägesrapport.

Med information om de företag som vill hit?

- Kanske det. Företagens intresse har inte svalnat, definitivt inte, understryker näringslivschefen.

Vad som nu diskuteras är att bygga ut Lyviksberget samt området mellan Gonäsvägen och järnvägen/riksvägen i etapper. I en första etapp ska dels ingå det område på Lyviksberget där kommunen i fjol avverkade skog, dels ett område mellan Gonäsvägen och järnvägen.

- Hela projektet har inte bedömts som nödvändigt att bygga ut på en gång utan det har bedömts som tillräckligt att bygga ut en mindre etapp men på ett sådant sätt att kommunen har ett industriområde att visa upp och inte en skog.

Det skriver mark- och planeringschefen Jan-Erik Eriksson i tjänsteskrivelsen inför sammanträdet med arbetsutskottet.

Om arbetsutskottet och senare kommunstyrelsen godtar förslaget kommer 900 000 kronor att investeras i byggande av gator, 1,3 miljoner i vatten- och avloppsanläggningar, 50 000 i grönområden och 68 000 i belysning. Totalt investeras 2,7 miljoner.

Fortsätter man sedan med att bygga ut resten av området med ledningsnät, vägar med mera så tillkommer det kostnader på 9 205 000 kronor.

Den sammanlagda beräknade kostnaden blir 11 991 000.

Tidigare har det lagts ut drygt 9,8 miljoner kronor på området vid Lyviksberget. Vatten- och avloppsledningar mellan Lyviksberget och Gonäs kostade 1 506 000 medan bron över järnvägen och rondellen vid Lyviksberget gick på cirka 8 300 000. Därav stod kommunen för 8 068 000, resten var statsbidrag. Dessa arbeten utfördes åren 1991-1995.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons