Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljonrullning om kårhuset flyttas

Annons

I sin redovisning har studentkåren inte kommenterat ekonomi utan förutsätter tydligen att den detaljen åvilar skattebetalarna för sitt värdskap under några år åt gästande studenter. Nuvarande kårhus baseras på en närmast tragisk och dramatisk begynnelse.

I september 1991 invigdes Falukliniken. Dess syfte var att skapa kvalificerad sjuk-och hälsovård samt etablera ett samarbete med landstinget för att inom dalamodellens ram kapa landstingets vårdköer.

30 läkare inom olika specialiteter anslöt sig till verksamheten vilken bedrevs i två aktiebolag. Dessa försattes i konkurs 1992 och en rekonstruktion misslyckades sedan landstinget inte ville köpa vård av kliniken. Bolagens ägare anklagade landstingets ledande personer för löftesbrott. Ägarna förlorade målet.

Aktieägarna överklagade utan framgång byggnadsnämndens beslut om byggnadslov i juni 1995 för ombyggnad av kliniken till kårhus och kontor. Därmed kunde toppmoderna vårdlokaler och högklassig medicinteknisk utrustning sopas ut. Falukliniken innehöll investering på cirka 80 miljoner kronor.

Konkursen avslutades hösten 1996 varefter kommunen tecknade hyresavtal 1997 om total årlig hyra på 740 000 kronor varav 592 000 kronor belastar kommunen.

Sedan byggnaden nyttjats som kårhus under sju år vill studenterna ha en ny lösning med omfattande krav varvid före detta stadshotellet kommit i fokus. Kommunfastigheters preliminära utredning visar att det behövs en investering på cirka 13,6 miljoner kronor.

Därutöver tillkommer omflyttningskostnader i miljonklassen.

Andelen av lokalkostnader beräknas i stort sett bli en fördubbling mot nuläget. I studentkårens beskrivning sägs att studenterna är en allt mindre homogen grupp. Många väljer olika utbildningar före slutgiltigt yrkesval. I så fall borde någon ha studerat nationalekonomi.

Det är en samhällsvetenskap grundad på uppfattningen att mänskliga behov är praktiskt taget oändliga, medan medel för behovstäckning är begränsade. Därför är en hushållning med tillgängliga resurser nödvändig.

Nämnda fundament är verkligheten även för studenter bland annat när de möter en kärv arbetsmarknad delvis beroende på behovet av att spara i samhället.

Den 3 juni 2003 beslöt kommunstyrelsen att disponera stadshotellet till kårhus. Beslutet baseras inte på en investeringsplan. I driftbudget för kårhuset redovisas:

p för år 2004, 931 000 kronor

p för år 2005, 1 600 000 kronor

p för år 2006, 1 648 000 kronor

Vissa årliga kostnader, till exempel avskrivningar, grundas på investerade värden. Eftersom investeringskostnad inte presenteras finns det anledning att ifrågasätta driftskostnadens beräkning.

Kommunstyrelsens beslut förefaller vara grundat på en politisk majoritets spektakulära åsikt och inte på vedertagen budgetberäkning.

På ett lättvindigt sätt kommer därför betydande del av studentlivets kostnader att belasta kommunen medan däremot omfattande beräkningar redan genomförts för att sänka insatsen till vård och omsorg åt medborgarna vilka dessutom debiteras ökad skatt.

Jag och många andra Falubor uppskattar Ulf Elgemyrs förslag att kommunstyrelsens beslut bör omprövas. Därvid bör kommunstyrelsens ordförande offentligt förklara på vilket sätt ekonomidelen handlagts vid beredning inför beslutet om att förlägga kårhuset i före detta stadshotellet.

Sigvard Lindström är pensionerad revisor

som då och då gör sig hörd i debatten.

Han är också medlem i

Sveriges pensionärers intresseparti, spi.

SIGVARD LINDSTRÖM

Mer läsning

Annons