Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljoner i skadestånd

Annons

Mora kommun har tillskrivits genom EEE:s juridiska ombud, advokat Björn Larsson vid Ahlford advokatbyrå.

Björn Larsson skriver att Mora kommun regelmässigt ignorerar vad domstol förordnar avseende upphandlingsbeslut som fattas.

"Trots vad domstol förordnat synes kommunen nu vara i gång med att genomföra en upphandling av samma art, trots att den förra identiska upphandlingen av domstol funnits som rättsvidrig", skriver han och fortsätter:

"Jag får därför upplysa att, om kommunen låter genomföra den upphandling utan föregående annonsering av flygtjänster som berörs i tidningsartiklarna och på kommunens hemsida, EEE självfallet kommer att väcka talan i länsrätt avseende detta beslut. Utgången vid en sådan talan synes tämligen självklar. Länsrätten har ju redan uttalat att denna typ av upphandling som kommunen nu är i färd att genomföra inte är rättsligt tillåten avseende den typ av upphandling som nu är i fråga.

Det finns inte minsta anledning att rätten skulle finna annat i detta mål. Omständigheterna är ju identiska. I ljuset av ovan anförda bör det ligga i kommunens intresse att ompröva sina ställningstaganden i ärendet.

Om så inte sker har EEE givit mig uppdraget att, så snart upphandlingsbeslutet är fattat, väcka talan i länsrätten härom."

Avslutningsvis skriver advokat Larsson att han har EEE:s uppdrag att framställa skadeståndskrav mot kommunen i anledning av de tidigare felaktigheter i upphandlingar som förevarit.

"Jag avser återkomma till kommunen i denna fråga inom kort. Jag kan redan nu förutskicka att EEE:s skada i anledning av de felaktiga upphandlingsbesluten rör miljonbelopp."

Mora kommun räknar med att i mitten av februari träffa en överenskommelse med flygbolaget Skyways gällande fortsatt trafik från den 27 mars, då nuvarande avtal löper ut, och åtminstone det här året ut.

Det avtal kommunen har med Skyways, som EEE påpekar tillkommit på ett rättsligt otillåtet sätt, kan enligt uppgörelsen mellan parterna förlängas ett plus ett år. I klartext alltså två år från och med den 27 mars 2004.

Kommunalrådet Lars Matsson-Frost förklarade på torsdagskvällen att kommunen, innan nytt avtal träffas med Skyways, kommer att kontakta juridisk expertis för att få klarlagt om det föreligger några problem med att träffa en ny uppgörelse med Skyways.

Beträffande den tidigare av länsrätten klandrade upphandlingen ligger det ärendet för avgörande i kammarrätten.

Avslutningsvis har tidigare från Mora kommun hävdats att kommunen är försäkrad mot eventuella skadeståndkrav. Även om kommunen krävs på miljonbelopp klarar den sig undan med ett skadestånd på 100 000 kronor har ledningen hävdat.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons