Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöbokslut med plus och minus

Annons

Komunens miljöchef Nils-Göran Johansson, som sammanställt miljöbokslutet, gratulerar i sammanfattningen Sollerö skola och Morastrand AB, som under året, i hård konkurrens, belönats med varsin nationell miljöutmärkelse.

Ett av etappmålen i miljö- och naturvårdsplanen, som sträcker sig fram till och med år 2005, är att mängden såld bensin och diesel i Mora bör minska med i genomsnitt sju procent per invånare under perioden 1998-2005. I stället visar en uppföljning att mängden drivmedel per invånare ökat med 43 procent (bensin +26 procent och diesel +78 procent). Men trenden kanske håller på att brytas i och med att ingen ökning skedde mellan år 2001 och 2002.

I ett annat etappmål heter det att antalet fordon som drivs med alternativa bränslen i Mora kommun bör öka kontinuerligt. Enligt Statistiska centralbyråns fordonsregister fanns det endast fem sådana bilar i Mora i fjol. Två bilar som kan drivas med alternativa bränslen (etanol) finns inom socialförvaltningen, trots att det ännu inte finns möjlighet att tanka etanol i Mora.

Att åka kollektivt spar också på miljön och antalet personresor på de busslinjer som helt går genom Mora kommun ökade med cirka 13 200 resor i fjol, jämfört med året innan. Det låter kanske bra, men jämfört med antalet bussresor år 1999 är det en minskning med närmare 100 000 resor som motsvarar 19 procent.

Busslinjen Mora busstation-Östnor-Kråkberg har minskat allra mest i antal resenärer, medan Mora-Östnor-Selja/Långlet ökat mest.

Skogsmark med grön skogsbruksplan eller certifiering har ökat något under 2003. Däremot är den kommunalt ägda skogen ännu inte certifierad.

Andelen åker med stöd för ekologisk odling har ökat från 28 procent till 53 procent perioden 1999-2003.

Andelen miljögodkända vedpannor i Mora kommun är i dag 14 procent och bör öka, enligt planen.

Halterna av metallerna kvicksilver, kadmium, koppar och bly som tillförs det kommunala avloppsvattnet i Mora ska kontinuerligt minska, sägs det i planen. Ändå låg värdet för koppar högre i Solvikens avloppsreningsverk i fjol, jämfört med 1999 och kvicksilverhalten har ökat i Våmhus avloppsreningsverk under perioden.

Stort inläckage av kadmiumhaltigt grundvatten sker på Sollerön, vilket i sin tur ger högre halter metaller i slammet. En stor inläckagestudie pågår för att kartlägga läckagen, enligt miljöbokslutet.

Alternativ till vägsalt har undersökts i form av dammbekämpningsmedel gjort på en restprodukt från pappersmassatillverkning. Inga sådana åtgärder har dock genomförts.

BERIT OLARS

Mer läsning

Annons