Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljardprojekt i Nordsjön

Annons

BP och Phillips Petroleum ligger inte långt efter Statoil och vill nu bygga en 200 megawatts kabel från 300 kilovoltsnätet i Åna-Sira på Norges sydvästra spets. HVDC kabeln på 150 kilovolt blir 280 kilometer lång ut till plattformen Ekofisk 2/4G. Där en strömriktarstation omvandlar likströmmen till växelström som förs vidare i ett 105 kilometer långt 110 kilovolts växelströmsnät till fälten Valhall, Gyda och Ula.

Ekofiskprojektet ska ta 1,6 terawattimmar, TWh, el från det norska elnätet.

Oljebolagen skickar nu i dagarna ut en förfrågan på Ekofiskkabeln. Lyckas projekten så bedöms fler fält få kraftförsörjning fån land.

BP och Phillips räknar efter ett uttalande från olje- och energiminister Einar Stensnæs med statligt stöd till projektet.

Norges Vassdrags- og energidirektorat beräknade 1997 att det skulle kosta mellan 30 och 40 miljarder att elektrifiera plattformarna på norsk kontinentalsockel med HVDC-kablar. Men så kom först ABB och sedan konkurrenterna med den nya lättare HVDC-teknologin.

BP har beräknat att man med den teoretiskt skulle kunna elektrifiera alla 64 norska och brittiska plattformar i Nordsjön för 18-19 miljarder norska kronor.

BP beräknar att den "realistiska" potentialen är ett HVDC-system med sju sammankopplade HVDC-terminaler på fälten Ekofisk, Forties, Piper, Miller, Bruce, Oseberg och NW Hutton. Systemet försörjs med HVDC-stationer och 170 kilometer kabel från Skottland och från ett par platser i Norge.

Plattformarna har ett behov av 1 850 megawatt och beräknas förbruka 15 TWh landel per år.

För att få ett begrepp om storleken på elprojektet kan man jämföra med att Sverige 2000 exporterade 13,4 TWh och importerade 18,2 TWh, eller med produktionen i Oskarshamns tre kärnkraftverk som ger 16 TWh.

I det första projektet räknar man med att ta bort sju procent av de norska koldioxidutsläppen från oljeutvinningen och teoretiskt spå kan man med full elektrifiering reducera utsläppen med 60 procent.

Det är ineffektiva gasturbiner som ger dessa utsläpp liksom fackling av naturgas. Bara de norska oljeplattformarna förbrukar 10 TWh el men de små gas- och diselkraftverken har så låg verkningsgrad så det faktiska energinnehållet som bränns är 40 TWh. Av utvinningens koldioxidutsläpp kommer 87 procent från elgenereringen.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons