Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Militärens förråd till salu

Annons

-Jag bedömer det som så att de brott som de här gärningsmännen gjorde sig skyldiga till ännu inte är preskriberade, säger Roland Axelsson, kriminalkommissarie vid dalapolisen.

Det var han som utsågs till spaningsledare efter att storstölden i Skeppmora avslöjats den 17 maj 1994.

-Med tanke på norrmännens nationaldag skojade vi och sa att tjuvarna firat "syttende maj". De fick med sig 23 automatvapen, kompletta AK 4:or och k-pistar av modell 45.

-På den tiden hade vi större resurser och i vissa skeden deltog åtta-tio man i utredningen. Dessutom fanns rikskriminalen med i bakgrunden och stöttade, minns Roland Axelsson.

Han har fortfarande utredningen i huvudet och gott minne för detaljerna.

-Det som vi betecknar som grov stöld och vapenstöld och möjligen förberedelse till något ännu värre är ännu inte uppklarat.

-Under alla de här åren har vi inte hittat en enda plåtbit som har koppling till stölden i Skeppmora. Alla vapnen är fortfarande borta. Det är ovanligt, alltid brukar det komma fram någonting någonstans.

Detta var inte första gången som Skeppmoraförrådet besöktes av tjuvar. Några år tidigare tog sig ett antal personer in i byggnaderna och stal pansarskott.

Tjuvarna, som hörde hemma i trakten, fick för sig att bränna av ett skott vid Björnhyttans sopstation. Den enda effekten blev att de kunde gripas och dömas för brottet.

För ett eller ett par år sedan tömde militären Skeppmoraförrådet på all utrustning, berättar Jörgen Dufvenberg, Falun, som är produktionssamordnare vid Försvarsmakten logistik, FMLOG, i Uppland.

-Det var material som är avsett att användas av krigsförband. Dock inte stöldbegärligt material som vapen och ammunition, sedan några år förvaras sådant inlåst på garnisonerna, säger han.

Beslut om att flytta vapnen i Skeppmora hade tagits en tid före storstölden 1994. Beslutet skulle verkställas i maj 1994.

-Men bland annat på grund av sjukdom så blev arbetet lite förskjutet. När man sedan kom dit för att utföra arbetet så passade inte nycklarna till låsen. Tjuvarna hade bytt ut låsen, berättar Roland Axelsson.

Hemvärnet i Ludvika hade visst ansvar för att kontrollera förråden och rapportera om händelser som kunde tyda på brottslig aktivitet. Men hemvärnsmännen hade dålig kunskap om vad som förvarades i förråden.

-Om vi bad om det kunde vi få gå in och titta. När jag var in i Skeppmoraförrådet så stod det ett antal motorcyklar där och några släpkärror och militärfordon.

- Vapenförrådet var jag aldrig in i så jag vet inte ens om det förvarades vapen där, säger Sune Bihl, Ludvika, som under några år på 90-talet var bataljonschef för hemvärnet i Ludvika.

Jörgen Dufvenberg berättar att försvarsmakten städade ur förråden i Skeppmora och lämnade dem under 2003, eller möjligen 2002. Nu är det statliga Fortifikationsverket med säte i Eskilstuna som har i uppdrag att sälja förråden på sammanlagt drygt 1 000 kvadrat samt tomten de står på. Tomten mäter 4 578 kvadrat.

-Vi har frågat kommunen om de är intresserade och fått ett nekande svar. Så nu går vi ut och begär in anbud på fastigheten. Redan finns det några intressenter. Man kan väl tänka sig att förråden passar för någon mindre företagare som har lagerbehov, säger Per Berglund som är lantmätare vid Fortifikationsverket.

På grund av besparingar och att det bedöms att risken för att Sverige ska angripas av främmande makt har minskat kraftigt, så lägger försvaret ned massor av mobiliseringsförråd.

-I fjol sålde vi 20-talet såna fastigheter.

- Vi kommer att sälja fler i år, avvecklingen pågår kontinuerligt, konstaterar Per Berglund och nämner att ytterligare ett par förråd i Västerbergslagen troligen får nya ägare i år.

-När det gäller förrådet i Skeppmora så tror jag att det blir klart med ny ägare under mars. Det är ju en fördel att det ligger nära stora vägen.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons