Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Migrationsverket fast vid Iraklinje

Annons

Migrationsverkets vägledande och omdiskuterade beslut att avvisa en 51-årig irakier från Bagdad har överklagats till domstol.

I en inlaga till migrationsdomstolen i Stockholm står verket föga förvånande fast vid generaldirektör Dan Eliassons praxisbeslut från i juli. Den shiatroende mannen kan inte betraktas som flykting eller skyddsbehövande i övrigt, och det finns inga särskilt ömmande omständigheter som gör att han bör få uppehållstillstånd i Sverige, enligt verket.

Det beslutet baserades på verkets tolkning av tre vägledande domar i Migrationsöverdomstolen under våren, som deklarerat att det inte råder "inre väpnad konflikt" i Irak, i lagens mening.

Enligt överdomstolen krävs strider mellan regeringens styrkor och upprorsmakare som "under ansvarigt kommando utövar sådan kontroll över en del av statens territorium att de kan utföra sammanhängande och samordnade militära operationer" för att väpnad konflikt ska anses råda.

De grupper som terroriserar irakierna har inte sådan territoriell kontroll, och de olika miliser som finns ligger inte i regelrätta strider med varandra eller regeringen, enligt domstolen.

Därför måste varje irakisk asylsökande visa hur denne personligen är utsatt och varför skydd behövs. Hade en sådan konflikt däremot ansetts råda skulle många irakier omfattats av ett generellt skyddsbehov.

Mannen anför i sin överklagan en rad personliga skäl, som att han på grund av vapenvägran stämplats som motståndare till den shiamuslimska saken, och att hans brors tjänstgöring i Iraks armé utsätter honom och hans familj för risker.

Enligt Migrationsverket är detta argument som inte framförts tidigare, och de är därför inte trovärdiga. Verket hävdar att mannen upprepade gånger under handläggningen av ärendet, och på direkta frågor, hävdat att han inte personligen förföljts. I stället ska han ha hänvisat till det allmänna säkerhetsläget i Bagdad som skäl för svenskt uppehållstillstånd.

Rättsfallet kan få mycket stor generell betydelse om det når upp till Migrationsöverdomstolen, som då kan komma att ompröva sin linje kring tillståndet i Irak.

TT

Mer läsning

Annons