Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medvind för vindkraftsbygget

Annons

Vindkompaniet Svenska AB har ansökt om bygglov för fem vindkraftverk med 80 meter höga torn. Rotorerna kommer att ha en diameter på 90 meter och eftersom det är svårt att exakt definiera vilka som blir berörda av anläggningen, har miljö- och byggkontoret via annons gett allmänheten chansen att yttra sig i ärendet.

- Det har inte kommit in några protester över huvud taget, det har varit bara positivt, konstaterar planarkitekt Torkel Berg på fredagen.

- Vi har också skickat ut en liten intern skrivelse till berörda förvaltningar och där har vi bara fått in ett yttrande och det är positivt.

Nu ska ärendet tas upp i byggnadsnämnden den 20 april.

- Vindkompaniet har även lämnat in en tillståndsansökan till länsstyrelsen som ska säga sitt, berättar Torkel Berg.

I trakterna av Fredriksberg, på Silkomhöjden inom Ludvika kommun men nära gränsen till Vansbro kommun, planerar konkurrenten Eoulus vind för ett bygge. Ett informationsmöte inför projektet hölls i mitten av januari i år i Fredriksberg. Deras master kommer att bli något högre.

- Fjällberget ligger i ett bättre vindläge, men Eolus vind kompenserar detta genom att bygga 20 meter högre torn, förklarar Berg.

Eolus har precis författat sina ansökan till länsstyrelsen och ligger alltså någon månad efter Vindkompaniet i tid.

Vindkompaniet har hittat "sina" områden med hjälp av en vindatlas som tagits fram vid Uppsala universitet.

- Men den atlasen fanns inte när Eolus Vind började söka efter lämpliga områden.

Länsstyrelsen har fått i uppgift av energimyndigheten att peka ut områden som är lämpliga för vindkraft ur riksintresse.

- Det kan skilja lite på områden, eftersom vi i vår översiktsplan går ett steg längre och tittar på lämpligheten ur flera aspekter. Riksintresset rör i första hand ett bra vindläge.

I samband med lokaliseringsprövningen för vindkraftverk ska aspekter som rör boende, natur och kulturmiljö, friluftsliv, landskapsbild och andra bevarandeintressen tas med. Dessutom krävs tillstånd från Luftfartsverket och Försvaret.

Fakta/Vindkraft
Miljöpåverkan räknas i första hand som positiv, eftersom den ersätter miljöförstörande elproduktion. Ett vindkraftverk på 2 MW (megawatt) – i effekt kan det räknas om till en minskad brytning av kol motsvarande nästan 2 000 ton per år.
Målsättningen för Ludvika kommun är, enligt miljö- och byggkontoret, att jobba för en övergång till ett uthålligt energisystem som fungerar i samspel med ett naturligt kretslopp och baseras på förnyelsebara energikällor.
Miljöaspekter som tas upp lokalt är:
Landskapsbildens förändring – vindkraftverken syns på långt håll och vissa kan uppleva det som störande. Även den rörliga skuggan kan störa och vindkraftverken bör inte placeras så att bostäder blir skuggade mer än 10 timmar per år, konstaterar miljö- och bygg.
Buller – vindkraftverk bör inte placeras närmare än 700 meter från bostäder och hörs normalt inte på längre avstånd än
1 kilometer.
Isbildning och rasrisk ska beaktas, liksom att viktiga fågel- och fladdermuslokaler undviks.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons