Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måste spara mera

Annons

Investeringsstoppet är inte totalt.

- Nej, investeringar som vi redan handlat upp genomförs för att vi ska undvika skadestånd.

- Varje nämnd som nu vill fullfölja en investering måste motivera denna.

- Investeringsstoppet innebär att vi skjuter investeringarna framför oss så länge det går. Vi går nu in i budgetberedningen för 2005 med ett underskott på 28 miljoner så det här kommer att ge följdeffekter i flera år.

- Det blir tufft att vara politiker de närmaste åren, säger vice kommunalrådet Maria Pettersson.

Pettersson konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott redan vid sittande bord kunde stoppa investeringar i miljonklassen men hon räknar med att nämnderna nu kommer att slåss för att bevisa att just deras investering är så motiverad att den måste tillåtas i år.

-Alla investeringsprojekt, också pågående och påbörjade måste behovsprövas i kommunstyrelsen innan de får fortsätta, klargör Pettersson.

Bopartiets Kurt Josefsson ville att kommunen per omgående skulle stoppa alla köp av fastigheter som planerats i samband med det av regeringen stoppade riksvägsprojetet, men icke.

-Detaljplanen gäller och vi har redan påskrivna affärer som måste fullföljas.

- Sådan är lagen, konstaterar Pettersson.

En ny investering som kan påbörjas i år är exploateringen av etapp ett mellan Gonäsvägen och järnvägen på Lyviksberget med 2,7 miljoner kronor. Den ska klaras med omdisponeringar i tekniska förvaltningens budget. Detta projekt syftar till att skapa nyetableringar.

Av de större investeringar på 20,2 miljoner som redan prutats bort/senarelagts kan nämnas 2,6 miljoner på fastighetsinlösen av riksvägsfastigheter, 4,0 miljoner på Parkskolan, 2,4 miljoner på vattenledningen i Sunnansjö, en miljon av va-saneringen och två miljoner på gång- och cykelvägen Grangärde-Nyhammar.

Tekniska förvaltningen är den förvaltning som har det tuffast, av kommunens investeringsbudget så gäller 65 miljoner denna förvaltning och de har redan plockat bort 13,7 miljoner.

Vad mer flyttas till önskelistan?

BO JOFFER

Mer läsning

Annons