Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måste hålla budget

Annons

Efter första kvartalsredovisningen 2004 visar social- och utbildningsnämndens prognos ett större underskott för hela året.

Det innebär att kostnadsminskningar måste sättas i verket redan för återstoden av 2004, konstaterade nämnden inför månadsmötet och gav detaljerade sparförslag.

Bland annat föreslogs en besparing på 1 miljon kronor inom förskola och dagbarnvård. Genom allmänna besparingar ska man försöka få ned kostnaderna från budgeterade 64,1 miljoner kronor. 250000 kronor ska också sparas genom neddragningar inom den öppna förskoleverksamheten. I övrigt finns inga andra förslag på sparåtgärder inom förskolan.

Fritidsverksamheten förväntas kunna dra ned på kostnaderna med 400 000 kronor genom att spara in på fritidsgårdar. Dans- och musikskolan drabbas inte, inte heller Öddös koloniverksamhet, som budgeteras till 5,2 respektive 0,9 miljoner.

Inom grundskolan är det bara kultur och idrottsverksamheten som ska spara, 200 000 kronor av de 800000 budgeterade kronorna.

De stora besparingarna förväntas man kunna göra inom nämndgemensamma områden. Bland annat ska posten "ledning och service" minskas med 0,5 miljoner. Genom en lägre bemanning. på fortbildningssidan sparas 1 miljon kronor, liksom under rubriken "utveckling", där man helt enkelt gör en neddragning.

De stora utgifterna finns inom individ och familjeomsorgen. Det är här som kostnaderna ökat långt utöver det budgeterade, men här finns också ett stort behov av insatser, enligt förvaltningschefen.

Det är främst externa platser inom IFO, placeringar utanför kommunen, som är en tung utgiftspost.

Ärendemängden har mer än fördubblats under de senaste sex åren, medan verksamhetens finansiering varit i stort sett oförändrat, konstaterar nämnden, som dock hittat ett möjligt besparingsförslag. 1 miljon kan sparas under posten "ekonomiskt bistånd, som omfattar 14,8 miljoner, genom att ta bort möbelbidraget.

Däremot ställer nämnden frågan om det är riktigt att de kraftigt ökade kraven på individ- coh familjeomsorgen hanteras inom egen budgetram- något som innebär att ökade kostnader inom IFO måste täckas via besparingar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. "är nämndens budgetram rätt avgränsning eller bore att helkommunlt ansvar rimligare" undrar man.

De föreslagna besparingsåtgärderna ska tillsammans minska utgifterna med 5,35 miljoner under återstoden av året.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons