Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mastbygge överklagas hos miljödomstolen

Annons

3G Infrastructure Service AB vill inte samlokalisera sin sändarutrustning och överklagade till länsstyrelsen som den 8 april i år upphävde miljönämndens beslut. Nu överklagar miljö- och hälsoskyddsnämnden länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut hos Miljödomstolen.

Den 3 november i fjol förbjöd miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ludvika företaget 3G Infrastructure AB, från Sundsvall, att uppföra mast och teknikbodar på fastigheten Ludvika Gård:397.

Nämnden motiverade sitt beslut med att företagets sändarutrustning enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip ska samlokaliseras till någon av de redan befintliga masterna inom området.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden grundar sin åsikt bland annat på Högbergets värde som naturområde med högvuxen skog, "mitt i tätorten". Man betonar också att kombinationen gammal skog och närheten till bostadsområden innebär unika möjligheter till rekreation och motion, liksom att det aktuella området används av Högbergsskolan som provyta för inventeringsarbeten av floran.

Det planerade arbetsföretaget skulle innebära att en del gammal granskog måste avverkas och medföra en risk för att karaktären av naturområde med gammal skog äventyras, förklarar nämnden i sitt överklagande av Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen grundar sitt upphävande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut på motiveringen att området inte är så känsligt att ytterligare en mast allvarligt skulle skada naturmiljön.

Att det redan finns två master utgör inte någon ställningstagande utan varje åtgärd måste prövas för sig anser länsstyrelsen som också hävdar att ett förbud är ett större ingripande än nödvändigt.

Efter ett beslut på nämndmötet för drygt en vecka sedan yrkar nu miljö- och hälsoskyddsnämnden i Ludvika på att Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt ska upphäva länsstyrelsens beslut och i stället fastställa nämndens beslut om ett förbud.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons