Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Marknadsliberalism skapar inga nya jobb

Annons

Kommentar till Borlänges borgerliga allians:

Borlänges borgerliga allians har alldeles rätt i att jobb inte skapas av politiker, inte personligt. Men däremot skapas jobb, och utveckling stimuleras, av en bra politik!

Att ensidigt ropa på skattesänkningar duger inte heller långt för att stimulera tillväxt och välfärd. Ge exempel på ett enda land i världen som genom marknadsliberalism, kapitalism och avregleringar har bidragit till en generell välfärd för hela befolkningen, inte bara delar av den.

De liberala och kapitalistiska samhällsstrukturerna uppvisar snarare en social och ekonomisk utslagning bland stora samhällsgrupper, misär och stor fattigdom när grundtryggheten saknas, ofta också massarbetslöshet.

Samtidigt ges kapitalägare möjligheter till oerhört stora rikedomar när samhällets resurser girigt fördelas ojämlikt bland några få aktörer på en så kallat fri marknad.

För oss socialdemokrater är den generella välfärden grundläggande i samhällsbygget och att som individ vara självförsörjande genom arbete en av förutsättningarna.

Att Sverige och Europa i dag har för få arbetstillfällen är inget att hymla om, men lösningarna på problemet ser diametralt olika ut hos oss än hos de borgerliga.

Människors kompetens och initiativförmåga är grundläggande för ekonomisk tillväxt. Tillväxtdelegationen uppger att rekryteringsproblem och brist på utbildning är de största hindren för företag att etablera och utveckla ny verksamhet. Alltså inte höga skatter och krångliga regler, som de borgerliga vill påskina.

Huvudstrategin i arbetskraftsförsörjningen är lärande och verktyget är det flexibla lärandet. I Borlänge har vi omstrukturerat vuxenutbildningen mot en alltmer individ- och efterfrågestyrd verksamhet, där utbildning från flera anordnare i dag erbjuds.

I höst tar vi ytterligare ett steg för en aktiv arbetskraftsförsörjningspolitik. Då kommer vi även att ge stöd till företag genom kompetensanalys och mäkling av studier från hela utbildningsmarknaden som ger möjlighet till skräddarsydda lösningar.

Allt detta har Borlänges moderater ständigt sagt nej till och även föreslagit en återgång till en förlegad syn på vuxenutbildning i traditionell skolmiljö, helst vill man avveckla helt eller låta vuxna bekosta sitt lärande. Moderaterna saknar helt kopplingen mellan tillväxt och vuxnas lärande.

Den nationella nivån, och även EU genom Lissabonstrategin, har ett mål i det livsånga lärandet som är flexibelt och "avskolifierat" och oberoende av tid och rum, det blir något som individen återkommer till då och då under hela sitt yrkesverksamma liv.

Vuxnas lärande ses i dag som en tillväxtfråga som bidrar till kompetensförsörjningen där samhället måste vara aktivt för att motverka arbetslöshet och utslagning.

Den tilltro de borgerliga hyser till marknadsliberalism att lösa arbetskraftsförsörjningen är en chimär och leder inte till kompetensutveckling i den takt som krävs.

Valfrihet möjliggörs endast genom oberoende, socialt och ekonomiskt oberoende, vilken en generell välfärd lägger grunden för.

PIA-LENA ANDERSSON (S)

Mer läsning

Annons