Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Manifestation för den goda sinnligheten

Annons

Undertecknade medlemmar i Fridhemskyrkans församling har tagit del av den skrivelse som främst företrädare för Mora församling skickat ut till församlingar och organisationer i Mora med anledning av 1,6 miljoner-klubbens Svenska Kvinnokalender 2005.

Vi uppfattar skrivelsen som i första hand en protestaktion och anser att det är väsentligt att fördjupa och komplettera diskussionen med en konstruktiv aktion, där frågor om dels sexism, sexualfixering, kvinnan/mannen som könsobjekt, pornografi, dels den goda sinnligheten och sexualiteten som gudagivna gåvor - tas upp. Varje människa duger som hon är med eller utan skavanker. Likaså bör frågor om våldsfixeringen och alkohol- och drogproblemen i vårt samhälle tas upp. Vi föreslår därför att Ekumeniska Rådet i Mora, i samverkan med andra goda krafter i samhället, tar initiativ till en sådan aktion.

Följande skissartade förslag till en sådan aktion skulle kunna omfatta: Samtals-/studiematerial som tar upp dessa frågor anskaffas och aktualiseras i allt det ungdomsarbete som bedrivs inom kyrkor och andra ungdomsorganisationer i Mora. Våra högstadier och gymnasiet erbjuds en temalektion i ämnet utifrån ovanstående material. Temagudstjänster anordnas samtidigt i alla kyrkor i Mora kring temat Kropp, själ och sexualitet som Guds gåvor till alla åldrar.

En samordnad manifestation med alla goda krafter i bygden för den goda sexualiteten och ett samhälle utan vålds-, alkohol- och drogproblem och mot snedvriden sexualitet, könsförtryck, våld och droger hålls på gågatan i Mora en given dag. En sådan aktion bör hållas lördagen innan vi i våra kyrkor har temagudstjänster, så att vi på gågatan kan hänvisa till morgondagens gudstjänster.

En gemensam skrivelse undertecknad av så många morabor som möjligt med uppmaning till att lyfta fram en positiv livsstil och protestera mot det ökande antalet inslag av porr/sex och våld i våra tv-kanaler sänds till respektive tv-kanal.

MATS BACKMAN

Mer läsning

Annons