Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mängden av överklaganden gör nytta

Annons

Svar till Björn Flodström angående "mobilvansinnet" i MT 11 oktober: Synpunkter liknande Flodströms, från flera kommuninnevånare, framför jag ofta när det gäller mastärenden i byggnadsnämnden. Önskan om "bemötande" på insändarsidan besvaras här utifrån mitt synsätt, som förtroendevald.

Det är alltså byggnadsnämnden som beviljar mastbyggen. Plan- och bygglagen tolkas in i besluten. Först begär byggnadsnämnden yttrande från bland andra miljö- och hälsoskyddsnämnden utifrån gällande miljölagstiftning. Kunniga tjänstemän ger förslag till beslut.

Personer som upplever olägenheter av planerade mobilmaster i vår kommun har hört av sig allt mer de senaste åren. På olika sätt har de, som önskat, kunnat göra sig hörda. De har inte ha blivit lika uppmärksammade i Mora, som vi ser i nyheter från andra delar av landet. I flera fall har dock "operatörer", som sökt bygglov själv, tagit tillbaka ansökningar även i vår kommun. Angående den nu aktuella masten vid Verkstadsvägen, var vi fyra av nio ledamöter i byggnadsnämnden som ville avslå bygglovet. Vi menade att tillstyrkande-yttrandet från miljö- och hälsoskyddsnämnden som avgetts på tjänstemannadelegation, skulle ha behandlats ordentligt av hela nämnden. Förtroendevalda måste vara med och tolka till exempel miljöbalkens försiktighetsprincip. Den citeras delvis i yttrandet men borde ha vägts in i sin helhet. Detta hade rimligen lett till annat miljö- och hälsoskyddsnämndsförslag än att tillstyrka bygglov.

Bedöm själv detta citat ur miljöbalkens andra kapitel, paragraf tre, "försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet". I demokratisk ordning respekterar en minoritet i byggnadsnämnden det nu fattade majoritetsbeslutet. I demokratisk ordning förväntas också grannar med flera (så kallade berörda sakägare) att överklaga beslutet - först på länsnivå och vid behov ända upp till riks- och regeringsnivå.

Min uppfattning är att mängden av överklaganden ute i landet gör nytta. Sådant är också en demokratisk medverkan till lagstiftning, i ett modernt och tryggt samhälle, uppbyggt allt mer utifrån internationella rön. Sverige och Mora behöver vara mera framåt i det avseendet.

LARS OLSSON

Mer läsning

Annons