Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många nya barn

Annons

Vid utgången av år 2003 fanns det enligt statistiska centralbyrån 7 617 innevånare i Älvdalens kommun fördelade på 5 158 i Älvdalen, 1 140 i Särna och 1 319 i Idre.

Samtliga församlingar i kommunen redovisar minussiffror vad gäller förhållandet mellan födda och döda, det så kallade födelseöverskottet som i hela Älvdalens kommun är negativt. Minus 26 för Älvdalens del, minus 16 i Särna och minus två för Idre.

Det som gör att Idre kan redovisa plussiffror är ett flyttningsöverskott. Sex personer fler flyttade in i Idre än vad som lämnade församlingen. För Särnas del var det ett flyttningsunderskott på minus tre medan Älvdalen förlorade åtta personer när det gäller in- och utflyttning.

Det finns dock en viktig detalj som gör att Idre sticker ut i statistiken och det på ett positivt sätt. Det handlar då om antalet innevånare i åldern 25-44 år, den ålder då de flesta föder barn. För Idres del är var fjärde innevånare i den åldern medan motsvarande siffra för Särna är att inte ens var femte innevånare finns i den åldern. Älvdalen ligger där mitt emellan Idre och Särna.

När det gäller barn i åldern 0-15 år återfinns nära var femte idrebo i den åldern medan det för Särnas del handlar om att var åttonde innevånare är i åldern 0-16 år. I Älvdalen är var sjätte innevånare barn.

Bland samhällets seniorer över 65 år är det omvända siffror. Där har Idre var femte innevånare, Älvdalen var fjärde och Särna närmare var tredje innevånare.

Särna har idag förhållandevis flest äldre och samtidigt väldigt få unga, men de senaste åren har Särna ändå fått fler barn. Efter några riktigt dystra år i slutet på 90-talet vad gällde nyfödda och inflyttade barn, har det tagit fart även i Särna. Vid årsskiftet fanns det 32 barn i åldern 0-3 år i Särna. Av dessa är hela 13 barn födda 2002.

För Idres del är det än mer positivt vad gäller antalet barn och barnafödande. Vid årsskiftet fanns det 58 barn i åldern 0-3 år i Idre. En trend som kommer att förstärkas än mer under det här året då det kan komma att födas närmare 20 barn i Idre.

En av orsakerna till det höga barnafödandet i Idre torde vara att en så stor del av innevånarna är i åldern 20-40 år.

I Älvdalen fanns det vid årsskiftet 195 barn i åldern 0-3 år.

När det gäller Idres unika befolkningssiffror beror det givetvis främst på turistindustrin som skapat jobb och lockat ungdomar från övriga Sverige att bosätta sig i den lilla fjällbyn. Problemet i Idre idag är den totala bristen på bostäder, något som avgjort hämmar inflyttning och inte minst barnafödandet.

Men även i Särna börjar det nu bli ont om bostäder, det bara några år efter det att kommunen sanerade bort ett antal fastigheter och plomberade andra.

Många av de beslut som tagits när det gäller främst Idre har inte tagit hänsyn till att de föds fler barn i Idre än vad det normalt skulle förväntas göra i en liten glesbygdsby med 1300 innevånare.

Det gör att Skogslias dagis, som byggdes ut för bara ett par år sedan, nu kompletterats med en barack för att kunna möta den stigande efterfrågan på dagisplatser.

När det gäller skolorna så förväntas elevunderlaget minska i samtliga skolor i kommunen. För Särnas del handlar det om rejäla minskningar vad gäller elevunderlaget. De kommande åren går relativt stora klasser ut skolorna och ersätts med mellan bara hälften och en tredjedel av de barn som nu kommer upp i skolåldern. Även för Älvdalen handlar det om rejäla minskningar vad gäller antalet elever i förhållande till de som slutar respektive de som fyller på underifrån.

Även Idre får en minskning av antalet elever men inte lika omfattande.

För Älvdalens kommun gäller det att skapa förutsättningar för barnfamiljer att flytta till kommunen. Annars blir det en kommun med en allt äldre befolkning. Räddningen är barnafödandet i Idre och den där relativt unga befolkningen. Men utan nya bostäder kommer inte ens Idre att kunna hålla siffrorna uppe på sikt. Idag är det i stort sett så att för att en familj ska kunna flytta till Idre måste en annan familj flytta därifrån.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons