Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många är sjukskrivna

Annons

Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland Säters kommuns anställda. Under 2003 uppgick sjukfrånvaron till 9,47 procent av totala arbetstiden.

Det redovisades vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Antalet sjukskrivningstimmar 2003 var 42 543, vilket kan jämföras med 37 767 år 2001.

Den största ökningen återfinns i sjukskrivningsintervallet 25 till 90 dagar där en ökning skett från 5 394 timmar till 9 440.

Noteras bör att fler är deltidssjukskrivna än tidigare. Antalet timmar har ökat från 10 069 till 15 730. Det är i och för sig positivt att de som är sjukskrivna ändå kan jobba till viss del.

Bland åtgärder som pågår för att minska sjuskrivningarna finns hälsoprofiler bland personal inom barn- och utbildning och samt sociala, friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete, samt arbetsledarutbildning.

Dessutom gäller att rehabiliteringssamtal genomförs efter åttonde sjukskrivningsdagen.

Förening vill att inventarier värderas

STORA SKEDVI. Stora Skedvi hembygdsförening har skrivit till kommunstyrelsen i Säter och påpekat att det i sockenstugan i Kyrkbyn finns för socknen värdefulla inventarier, som bör värderas innan fastigheten säljs. Föreningen vill dessutom att försäljning inte sker innan den av hembygdsföreningen sammankallande kommittén bestående av styrelseledamöter ur socknens fyra större föreningar, Stora Skedvi IK, hembygdsföreningen, SPF, PRO, samt jordägarna informerats.

Åtalad för tårgassprej

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons