Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Manar till strid för högre priser

Annons

Även vd Lars Gabrielsson berörde virkesmarknaden efter den katastrofala stormen i vintras.

- Det mesta av det stormfällda virket kommer att stanna kvar i södra Sverige. Bara runt tio procent av de mellansvenska sågverkens virkesbehov kommer från de stormfällda skogarna, betonade han och fortsatte:

- Massaindustrin har större möjligheter att utnyttja stormfällningarna.

Detta bekräftades också av stämmans gästtalare, Kvarnsvedens Lars-Ove Staff, som berättade att han gjort av med fyra miljarder på två år på den nya pappersmaskinen PM 12 och kringinvesteringarna.

När den nya maskinen väl kommit i gång och en av de gamla maskinerna ställts av ökar Kvarnsvedens virkesbehov med 300 000 kubikmeter per år.

De församlade skogsägarna från Härjedalen i norr till Gotland i söder lät förstå att Kvarnsveden måste betala bättre för massaveden om man långsiktigt vill ha säkra leveranser.

Lars Gabrielsson noterade att också Hallstavik och Korsnäs bygger ut och kommer att behöva ha mer virke framöver.

- Men vi måste också fråga oss vad som långsiktigt kommer att hända med en del av de äldre massavedsköpande industrierna inom vårt område, varnade han.

Om industrin och skogsägarna är oense om priserna på massaved, så råder däremot fullständig enighet om att förslaget i utredningen "Skatt på väg" blir katastrofalt för skogsnäringen om det genomförs.

- Vi måste gemensamt arbeta för att det inte bli verklighet, underströk Mellanskogs ordförande Thomas Björklund.

Många av motionerna till stämman slog in öppna dörrar, till exempel den från Falu-Borlänge Skogsbruksområde.

I motionen krävs att Mellanskog, eventuellt tillsammans med systerföreningen Södra, ser över de allt dyrare transporterna och skapar en trätågsorganisation. Mellanskog håller redan på att utreda frågan.

Västerdalarnas skogsbruksområde vill ha mera insatser för att öka de eftersatta röjningarna. Även det är redan på gång.

Från Ovansiljan efterlystes en ny kontoform som dels kan ge medlemmarna bättre ränta, dels höja föreningens likviditet.

Thomas Björklund betonade visserligen att Mellanskogs uppgift inte är att tillhandahålla banktjänster, men att frågan är intressant och borde kontrolleras närmare.

Förhållandet mellan allemansrätten, markägarna och turistföretagen, är en annan fråga som ska hållas under uppsikt, krävde södra Hälsingland och fick medhåll.

Älgarnas och rådjurens betesskador på växande skog är ett problem för många markägare utanför rovdjursområdena, påpekade Örebro skogsbruksområde.

Stämman hänvisade till Mellanskogs befintliga viltpolicy.

För första gången delade föreningen ut sitt eget förtjänsttecken, guldnålen till medlemmar och anställda som gjort extra fina insatser. I år fick Ingvar Johansson Leksand, Hans-Olov Karlsson, Närke och förre virkeschefen Arvid Svanborg varsin guldnål.

ROSA GOLZIO

Mer läsning

Annons