Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Målet är trygghet för de äldre

Annons

Borlänge kommuns budget omsluter 1,751 miljarder kronor netto. Av dem går 28,8 procent, vilket motsvarar cirka 495 miljoner kronor, till handikapp- och äldreomsorgen. Näst efter barnomsorg, grundskola och gymnasieskola, som tar 44 procent av budgeten i anspråk, är detta det enskilt största verksamhetsområdet.

Varje dag ges kommunal service till stora grupper av äldre- och handikappade. Verksamheten är mycket bred och innehåller bland annat 138 sjukhemsplatser, fyra demensboenden med 51 platser, 2 omsorgsboenden/ålderdomshem med 154 platser, 16 olika hemtjänstgrupper som ger service i eget boende, 58 korttidsplatser, stödlägenheter, dagcenterverksamhet, 13 gruppbostäder inom LSS-verksamheten, personliga assistenter, kontaktpersoner, terapiverksamhet, ledsagarservice samt daglig aktivitet inom psykiatrin.

Genom åren har det inom Borlänge kommun också tagits initiativ till sådant som särskilt ekonomiskt stöd till de sämst ställda pensionärerna, närsjukhusansluten hemsjukvård, en egen kommunal demenssjuksköterska och kontaktsjuksköterska för tidigt hemtagande av färdigbehandlade inom sjukvården. Ambitionen har hela tiden varit att åstadkomma en god kvalitet och trygghet för de äldre.

Nu har omvandlandet av servicehus till eget boende debatterats intensivt. Röster har höjts om att detta hotar tryggheten och omvårdnaden.

Den hemtjänstorganisation som i dag byggs upp kring Tjärnahuset är mycket stark. Varje boende får efter en särskild behovsbedömning de insatser som dagligen krävs och är lagligt reglerade.

En särskild nattpatrull som tagit ansvar för det som behöver göras nattetid har inrättats.

Den omvårdnadskedja som skapas kring de äldre innehåller allt från den dagliga omsorgen till den medicinska hjälp de behöver.

Distriktssköterskor från landstinget ska på dagtid stå för den medicinska hjälpen, även om landstinget har det medicinska ansvaret under dygnets alla timmar.

Endast vid mer kvalificerade insatser ska vårdcentral eller annan sjukvårdande enhet behöva besökas. Detta har klarats ut på ett särskilt möte mellan representanter för kommunen och landstinget.

Dessutom blir terapiverksamheten kvar på de före detta servicehusen. När det gäller matsalarna undersöks nu möjligheterna att driva dessa vidare via privata entreprenörer. Matsalarna är något som är viktigt som en gemensam träffpunkt för många av de boende.

Att verksamheten vid de förer detta servicehusen kommer att fungera följs noga upp av både omsorgsnämnden och produktionsstyrelsen. Men det behövs också fler särskilda boenden i framtiden. Därför har omsorgsnämnden nu i uppdrag att utreda på vilket sätt Hagbacksgården ska användas som ett särskilt boende.

Utvecklingen inom äldre- och handikappomsorgen kommer regelbundet att utvärderas i både pensionärs- och handikapprådet. Vår ambition är att utveckla handikapp- och äldreomsorgen på ett sådant sätt att verksamheten uppfattas som trygg och väl fungerande.

Peter Hultqvist

ordförande i kommunstyrelsen

Doris Broden

ordförande i omsorgsnämnden

Kenneth Persson

ordförande i produktionsstyrelsen

Mer läsning

Annons