Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lyft fram kärnkrafts- frågan i valet!

Annons

I deras försök att visa enighet och handlingskraft gjorde de dock misstaget att de började med att visa sin enighet i mindre kontroversiella frågor som i skolpolitik och arbetsmarknadspolitik, för att sedan när de kom till den uppenbarligen mera kontroversiella frågan om familjepolitiken tvingas uppvisa sin splittring. För att inte tala om energipolitiken, som de helt sopade under mattan och förbigick med tystnad, för att inte avslöja sin totala splitring.

Väljarna har otvivelaktigt rätt att före valet få besked om vad som kommer att hända ifråga om energipolitiken under den kommande mandatperioden om centern, folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna skulle komma i regeringsställning.

Kommer kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 att stängas eller inte under mandatperioden? Kommer Barsebäck 1 att ges tillfälle till återstart eller inte? Kommer den så kallade tankeförbudsparagrafen att inhiberas eller inte? Det vill säga paragraf 6 i lagen om kärnteknisk verksamhet. Detta att det är straffbart: "att utarbeta konstruktions-ritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor". Det är något som rimligen bör ingå i en regeringsförklaring och något som väljarna borde få besked om inför valet.

Folkpartiet gjorde, enligt mitt förmenande, ett strategiskt misstag i valrörelsens inledning genom att liera sig med centern ifråga om familjepolitiken och samtidigt indirekt vända kristdemokraterna och moderaterna ryggen i frågan och blotta en spricka inom borgerligheten.

Folkpartiet skulle i stället, enligt mitt förmenande, valt strategin att liera sig med kd och m ifråga om energipolitiken och förmodligen med tvingande nödvändighet vänt centern ryggen att ingå i ett borgerligt regeringsalternativ. Det vill säga att fp, kd och m skulle ha visat sin uppenbara enighet i kärnkraftsfrågan. Det skulle säkerligen ge framgångar i valet och kanske rent av gett tillträde till maktens korridorer.

Ty även om fp, kd och m skulle förlora till exempel fem procent av sina gängse väljare, det vill säga fem procent av cirka 35 procent (cirka två procent) och vinna tio procent av övriga partiers väljare, det vill säga tio procent av cicka 65 procent (cirka sju procent) blir det ett valresultat för fp, kd och m på cirka 40 procent. Med andra ord ungefär samma valresultat, enligt senaste SIFO-mätningar, som c, fp, kd och m tillsammans kan påräkna i valet med kärnkraftfrågan sopad under mattan.

Skulle fp, kd och m genom att driva kärnkraftsfrågan som valets huvudfråga vinna 20 procent av de övriga partiernas gängse väljare, då skulle det sammanlagda valresultatet för dessa partier närma sig 50 procent och partierna skulle vinna tillträde till maktens korridorer. Ingen orimlighet vill undertecknad hävda, eftersom deras kärnkraftspolitik har stöd i cirka 80 procent av valmanskåren enligt nyligen genomförda SIFO-mätningar.

Skulle fp, kd och m vid valet inte nå ända fram till maktens korridorer, så finns hoppet att det i stället blir vid valet 2006. Den av s och c förordade energipolitiken under mandatperioden 2002-2006, med stängning av Barsebäck 2, har då säkerligen kommit till vägs ände och öppnat vägen för den kärnkrafts-politik fp, kd och m förordar.

Därför föreslås fp, kd och m att lyfta fram kärnkraftsfrågan i valrörelsen Det vill säga att kärnkraften i Sverige inte ska avvecklas utan, liksom i Finland vidareutvecklas, för att även i framtiden vara en tillgång för att skapa resurser för en bra skola och för den vård och omsorg vi alla vill ha i Sverige.

OLLE NELSON

Mer läsning

Annons