Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ludvika Norra ska läggas ned

Annons

Beskedet om nedläggningen kommer som en kalldusch för såväl personalen som många vårdtagare och det hela förefaller ha gått mycket snabbt.

Det var enligt uppgift först i fredags som vårdcentralschefen fick en första vink om vad som var i görningen. På måndagen blev hela personalen kallad till information. I det läget var nedläggningen av Ludvika Norra bara ett förslag som skapade stor oro. Dagen efteråt ställs alla inför fullbordat faktum.

- Det finns ingen rimlighet i det här beslutet, säger Häggblom.

- Jag kan inte se att det finns någon besparing i att slå sönder en väl fungerande vårdcentral med trivsam anda där folk tycker det är roligt att gå till jobbet.

Han hänvisar bland annat till att Solsidans lokaler är externa och kostar stora pengar att hyra. Detta medan verksamheten vid Ludvika Norra vårdcentral finns inom vårdblocket och därmed i eget hus.

En annan faktor som han anser talar för att Ludvika norra borde fått en fortsatt framtid är det stora antalet besök och närheten till äldreboenden och centrala kvarter där det bor många gamla personer.

- De flesta service- och gruppboenden i Ludvika finns ju i vårt upptagningsområde och många äldre säljer sina villor och flyttar in till centrum, fortsätter Häggblom som samtidigt påminner om det planerade bygget av ett stort demensboende i Marnäsområdet.

Antalet läkarbesök vid den nu dömda vårdcentralen har tenderat att öka och uppgår nu till cirka 14 000 per år.

- Jag tror inte att Solsidan kan svälja alla dessa men politikernas avsikt är väl att det ska bli svårare för folk att komma till sjukvården. Många äldre blir nu beroende av sjukresor i allt större omfattning.

Så här ser sparpaketet ut:
En vårdcentral vardera i Falun, Borlänge och Ludvika ska stängas. Vilka det blir är inte klart. Men tidigare har Gylle vårdcentral pekats ut i Borlänge. I Falun blir det någon av de tre vårdcentralerna i tätorten. I Ludvika talar allt för att det blir Ludvika norra.

- Solsidan i Ludvika har nämnts, men att lägga ned Solsidan i Ludvika är inte aktuellt, det kan jag säga. Våra närsjukvårdschefer får i uppdrag att titta på var vi når mest kostnadseffektivitet. Det ska ske omedelbart. Jag utgår från att man kan stänga någon vårdcentral redan i år.

Avdelning 59, en avdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Falu lasarett, stängs 30 september.

- En avdelning som i dag har tio platser. Detta innebär att vi kommer att kräva av kommunerna att snabbare ta hem sina patienter.

Resursgruppen vid Falu lasarett bantas med 40 procent. Det innebär att 70 personer förlorar sina jobb. Det är de visstidsanställda som sägs upp. Dessutom ska antalet timvikarier minska.

- Totalt arbetar 165 personer i resursgruppen, främst undersköterskor. Sex av de som sägs upp kommer att gå över till sjukhusets kliniker.

Föreslå landstingsstyrelsen att en ambulansstation läggs ner.

- Det har tidigare diskuterats att lägga ned stationen i Rättvik. Men vi vill titta vidare på den utredning som gjorts innan vi pekar ut Rättvik.

Uppdra åt länssjukvårdschefen inom psykiatri att senast till landstingsstyrelsen i augusti ta fram detaljerade konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar som innebär att den psykiatriska slutenvården koncentreras till Falun och Säter. I klartext betyder detta att avdelning 54 vid Mora lasarett läggs ned.

- Ja, det innebär att avdelningen kommer att stängas. Konsekvensbeskrivningen handlar mer om att beskriva hur öppenvården och akuta team ska kunna utvecklas för att täcka upp när slutenvården försvinner.

Vårdcentralen i Söderbärke går tillbaka till att vara distriktssköterskemottagning.

Ett förslag om att stänga akutenheterna nattetid vid Avesta och Ludvika lasarett ska tas fram för beslut i augusti.

- Det är otroligt dyrt med jourlinjer, samtidigt som akutenheterna i Ludvika och Avesta inte ens har en handfull patienter nattetid.

Jourverksamhet inom primärvården i närsjukvårdsområdena Västra och Norra Dalarna reduceras. Särna undantas från det sparförslag som ska vara klart i augusti.

Samtliga linjechefer får i uppdrag att se över antalet chefstjänster inom hälso- och sjukvården. Syftet är att minska antalet chefer.

Alla arbetstidsmodeller som går utanför respektive kliniks budget dras in snarast.

- Det handlar framförallt om kirurgkliniken och barnkliniken.

Driftstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen att normen som innebär att en läkare har ansvar för 1 600 invånare upphör. I stället ska läkaren ha ett ansvar för ett område.

- Detta kan mycket väl leda till att läkaren får ansvar för fler invånare. Men som det är nu innebär den här normen att vi har 60 distriktsläkartjänster vakanta. Vi tycker det är ett fyrkantigt sätt att räkna.

Ett förslag om minskat vårdutbud inom länssjukvården i norra och västra Dalarna ska tas fram. Dock med krav om att väntetiderna inte ökar.

- Något som diskuterats är att minska antalet medicinplatser i Mora. Landstingsstyrelsen får ta ställning till det i augusti.

Länssjukvårdschefen får i uppdrag att se över valfrihetsreglerna inom vården. Sjukvårdens extra kostnader för valfrihetsvården väntas i år bli åtta miljoner kronor. Tanken med förslaget är att minska möjligheterna att söka vård på andra håll i landet.

Kvalitetssäkra köerna till sjukvården i syfte att öka patientflödet.

- Det råder för stor osäkerhet om rätt patienter prioriteras i köerna. Vi vill se över detta.

En utredning ska göras om den klinik som skickar en patient vidare till högspecialiserad vård också ska stå för kostnaden för patienten. Syftet är att få bättre kostnadskontroll på den högspecialiserade vården.

En lösning vad gäller vem som ska betala för hjälpmedel ska tas fram. Här har landstinget haft synpunkter om att kommunerna Ludvika och Falun ska betala mer än vad de gör.


FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons