Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ludvika lasarett ska utvecklas, inte återställas

Annons


Verksamheten inom närsjukvårdsområde Västerbergslagen ska kännetecknas av omtanke och att alla medborgare ska ha stort förtroende för sjukvården och äldreomsorgen.

Sålunda lyder ledstjärnan:

God tillgänglighet för alla.

Tillräckligt antal vårdplatser.

Vården ska ha rätt bemanning.

Hemsjukvård och hemrehabilitering förbättras.

Mer resurser till förebyggande hälsovård.

Inga köproblem efter 31 december 2004.

Samverkan med andra vårdansvariga.

Arbetsorganisationen ska kännetecknas av:

Personalens trivsel med arbetet genom bland annat god arbetsmiljö.

Utveckling av personalens kompetens.

Stort personalinflytande på arbetsorganisationen.

Arbetsmarknadens parter måste förbättra personalens löner.

I dag har vi problem. Det är brist på personal. Kostnaderna är högre än intäkterna. Detta måste åtgärdas genom att regeringen ger vården mer resurser.

Vi kan stärka vården och omsorgen

genom ökat samarbete mellan landstinget, kommunerna och andra aktörer samt försäkringskassans och arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar.

Vi avvisar inte andra entreprenörer/ vårdgivare under förutsättning att det bidrar till ökad kvalité och minskade kostnader. Vi anser att tandvården ska vara en naturlig del av vården.

Verksamheterna på Ludvika lasarett kan och bör förstärkas mot en hållbar utveckling. Västerbergslagens närsjukvårdsområde skal bli en decentraliserad kostnadseffektiv organisation med hög kvalité och kompetens.

Forskningen och den tekniska utvecklingen innebär möjligheter för säkrare diagnostik och nya behandlingsmetoder. Informationstekniken kommer att höja kompetensen genom snabbt utbyte av erfarenheter.

Ledningen för Västerbergslagens närsjukvårdsområde bör ges ytterligare

beslutsbefogenheter, att dagkirurgin utvecklas, framför allt inom urologiområdet, genom en fast långsiktig organisation.

Först i valet 16 september 1921 fick vi allmän och lika rösträtt för män och kvinnor i Sverige. Ta vara på din demokratiska rättighet och rösta den 15 september 2002.

BENGT STELIN


Bengt Stelin är socialdemokrat och kandidat till landstingsfullmäktige. Han var tidigare regionchef inom Posten och han har också engagerat sig i tågkommunikationerna för Västerbergslagen.

Mer läsning

Annons