Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lov för crossbana överklagat

Annons

Bygglovet och strandskyddsdispensen för en motocrossbana vid Flatbäckan har överklagats.

Syskonen Anders Blomqvist, Lars Blomkvist och Gun-Britt Skoglund samt Karin Engström efterlyser en miljökonsekvensutredning och hävdar bland annat att en bana kommer att medföra störningar för människor och kreatur.

Mockfjärds Motorklubb har sökt och fått bygglov samt strandskyddsdispens för en övningsbana mellan Lissjön och Bredflaten, ett område som 1994 detaljplanerades för anläggande av en soptipp och en motorbana.

Det ursprungliga motorbaneområdet visade sig vara olämpligt för ändamålet och därför har motorklubben framfört önskemål om att få anlägga banan närmare byn Backen.

Ägarna till två grannfastigheter har nu överklagat lovet och dispensen.

Anders Blomqvist, Lars Blomkvist och Gun-Britt Skoglund ifrågasätter lämpligheten i att lokalisera en crossbana till ett område som ett lantbruksföretag nyttjar som betesmark för kor.

- Ingen har kunnat försäkra att korna inte skadas eller påverkas negativt av bullret från motocrossmaskinerna, heter det i deras besvärsskrivelse.

De påpekar att det finns planer på att nyttja marken för hästbete och att kommunen i andra sammanhang varit mycket restriktiv då det gäller hästar och störningar från motortrafik.

- Att tillåta en nyetablering som kan medföra inskräkningar i djurhållningen kan vi självklart inte acceptera. I så fall vill vi förbehålla oss rätten att yrka ersättning därför, skriver de.

Karin Engström, som äger en annan grannfastighet, befarar störningar och även intrång på sin mark. Hon hävdar att bygglovet strider mot detaljplanen och är förundrad över att "vi som genom markinnehav finns på plats väger så lätt mot dem som önskar etablera sig i området".

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons