Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lönsamhet viktigast för Faluns företag

Annons

Problemet för Falu kommun är ekonomin som för år 2003 visar upp ett underskott på cirka 50 miljoner kronor och där majoriteten s, mp, c, ansåg att ett befarat underskott för 2004 måste mötas med en höjning av kommunalskatten på 70 öre.

För att få ekonomin i balans krävs åtgärder som kan ge kommunen ökade intäkter vid sidan av en höjning av kommunalskatten. En sådan åtgärd är att skapa ökad skattekraft genom att fler människor och fler företag lockas att flytta till Falun.

Kampen mellan kommunerna i Sverige är intensiv och alla vill visa upp sin kommuns fördelar. I Falun påbörjades för några år sedan ett försök med ett program för näringslivets utveckling med tyngdpunkten på några profilområden; media/IT, hälsa/idrott och kultur/turism.

Under hösten 2003 har en utvärdering av programmet gjorts och med den utvärderingen som grund ska ett nytt program för näringslivsutveckling utarbetas.

Arbetet med detta nya program ser ut att bli omfattande. Inför ett sådant arbete framstår några frågor som naturliga.

r Varför ska man ha ett program för näringslivsutveckling och vilka är avnämarna?

Här rör det sig närmast om att se programmet som ett slags styrmedel för näringslivspolitiken som ska genomsyra tänkandet hos både politiker och tjänstemän. Vidare kan det användas som informationsmaterial till sådana som funderar på att flytta till Falun eller starta ett företag här.

r Vad ska programmet innehålla?

Det nya programmet måste på ett helt annat sätt än det tidigare vara strukturerat och ha en distinktare utformning med bakomliggande seriösa analyser av marknadsutvecklingen i Sverige och klara linjer för kommunens handlande.

De mål som anges, måste till stor del vara utformade så att det går att göra kvantitativa utvärderingar.

r Hur ska profilområdestänkandet utnyttjas?

Tyvärr innehöll inte utvärderingen några redovisningar vad arbetet med profilområdena hade givit för resultat i form av ökad skattekraft eller andra liknande variabler. Företag har nog flyttat hit eftersom de ser en möjlighet till lönsamhet och inte därför att det finns profilområden.

Jonny Gahnshags uppräkning av nya företag stöder den hypotesen. Däremot har förekomsten av profilområdena troligen medverkat till att det har upplevts som trevligt att bo i en kommun som betonar kultur, hälsa och idrott.

Ett nytänkande i fråga om etableringar av nya företag utanför de nuvarande profilområdena måste därför bli aktuellt. Slutsatsen av vårt resonemang är att arbetet med det nya programmet för näringslivsutveckling måste penetrera problematiken inom området på ett mer djupgående och klargörande sätt än det gamla programmet. De arbetssätt som kommunen sedan väljer måste vara knutna till målen och möjliga att utvärdera.

Ett meningsfullt program kan vara bra att ha. Men, hädiska tanke, kanske det räcker med instruktioner till kommunens näringslivskontor att fortsätta på den inslagna vägen och utnyttja den insamlade informationen och sedan gå vidare med att se till att Falun får 20 nya långsiktigt lönsamma företag år 2004.

Kostnaden blir betydligt lägre för den åtgärden men effekten blir troligen densamma som med ett helt nytt program. Näringslivets utveckling brukar ju gå sina egna vägar utifrån sina förutsättningar i stället för att följa tankegångar från rådhuset.

Olle Holmkvist representerar Sveriges pensionärers intresseparti, spi. Håkan Nohrén är kristdemokrat och Maria Wilje tillhör falupartiet.

OLLE HOLMKVIST

Mer läsning

Annons